Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisten osastojen uudelleensijoittaminen

2018/S 171-387877

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisten osastojen uudelleensijoittaminen

Viitenumero: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98392000 Siirto- ja muuttopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt käynnistää tämän tarjouspyyntömenettelyn, jonka kohteena on palvelusopimuksen laatiminen tuomioistuimen hallinnollisten osastojen muutosta kiinteistöistään T/T bis -rakennuksen tilojen vapauttamisen ja rakenteilla olevan uuden C-tornin käyttöönoton yhteydessä.

Tehtävä koostuu viidestä osasta:

— muuttojen koordinointi ja valmistelevat työt,

— erilaisten laitteiden ja tarvikkeiden toimitus (kuorma-autot, nostolaitteet, kärryt, laatikot jne.),

— itse muuttoa koskevat palvelut,

— puhelinten, tietokoneiden ja tulostinten poiskytkentä ja takaisinkytkentä,

— siivouspalveluiden koordinointi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg, Luxemburg

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on toimittaa tukea, koordinointia ja muuttopalveluiden seurantaa Euroopan unionin tuomioistuimen eri palveluiden työntekijöille sekä toimittaa palveluja tuomioistuimen hallinnollisten osastojen kiinteistöstään muuttoa varten T/T bis -rakennuksen tilojen vapauttamisen ja rakenteilla olevan uuden C-tornin käyttöönoton yhteydessä.

Sopimukseen sisältyy muun muassa kaksi näkökohtaa: muuttojen valmistelu ja varsinaiset muutot sekä niihin liittyvät palvelut.

Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät liitteestä I - tarjouseritelmien tekniset eritelmät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/02/2019
päättymispäivä: 16/08/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tutustumiskäynnit järjestetään tarjouspyyntökirjeessä mainittuina päivinä ja aikoina. Tutustumiskäynnille osallistuminen pakollista, ja niiden talouden toimijoiden tarjoukset, jotka eivät ole osallistuneet, hylätään. Osallistumaan halukkaiden talouden toimijoiden tulee ilmoittaa ilmoittautua sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: AO-UGB@curia.europa.eu

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso eritelmien kohta 5.4.1).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/11/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/11/2018
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus järjestetään Euroopan unionin tuomioistuimen tiloissa osoitteessa bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan asiasta kirjallisesti osoitteeseen AO-UGB@curia.europa.eu viimeistään 5.11.2018. Ainoastaan 1 edustaja kultakin tarjoajalta sallitaan. Hänen tulee varustautua henkilötodistuksella ja asianmukaisella tarjouksen tehneen yhtiön valtuutuksella tullessaan avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l’Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/08/2018