Storitve - 387877-2018

06/09/2018    S171    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Selitev upravnih služb Sodišča Evropske unije

2018/S 171-387877

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Selitev upravnih služb Sodišča Evropske unije

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Glavna koda CPV
98392000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sodišče je sklenilo objaviti ta javni razpis z namenom oddaje naročila za zagotavljanje selitvenih storitev raznim upravnim organom Sodišča v okviru izpraznitve prostorov stavb T in T-a ter zasedbe novega stolpa C, ki je trenutno v izgradnji, njegovega stavbnega kompleksa.

Naloga obsega 5 komponent:

— usklajevanje in pripravljalna dela za selitve,

— zagotovitev razne opreme (tovornjakov, viličarjev, vozičkov, škatel itd.),

— izvedba dejanskih selitev,

— usklajevanje odklopa in ponovnega priklopa telefonov, računalnikov in tiskalnikov,

— usklajevanje storitev čiščenja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg, Luksemburg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega naročila je zagotoviti pomoč, usklajevanje in nadzor pri selitvenih storitvah za osebje raznih služb Sodišča ter pri selitvenih storitvah za razne upravne organe Sodišča v okviru izpraznitve prostorov stavb T in T-a ter zasedbe novega stolpa C, ki je trenutno v izgradnji, njegovega stavbnega kompleksa.

Naročilo bo obsegalo predvsem 2 vidika, a ne bo omejeno nanju: pripravo na selitve in izvedbo dejanskih selitev, vključno s povezanimi storitvami.

Podrobnejši podatki so na voljo v Prilogi I „Tehnične specifikacije“ k razpisnim specifikacijam.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15/02/2019
Konec: 16/08/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ogledi lokacije bodo organizirani na datume, navedene v povabilu k oddaji ponudb. Udeležba na ogledu lokacije je obvezna. Ponudbe gospodarskih subjektov, ki se ogleda ne bodo udeležili, bodo zavrnjene. Gospodarski subjekti, ki se želijo udeležiti ogleda, morajo svojo namero sporočiti po elektronski pošti na naslednji naslov: AO-UGB@curia.europa.eu

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte točko 5.4.1) razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/11/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/11/2018
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Sodišča Evropske unije na naslovu: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, naj se pisno najavijo po elektronski pošti na naslov AO-UGB@curia.europa.eu najpozneje do 5.11.2018. Udeleži se lahko le 1 zastopnik na ponudnika. S seboj mora imeti osebno izkaznico in uradno pooblastilo za zastopanje podjetja ponudnika na odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/08/2018