The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 387962-2016

04/11/2016    S213

Netherlands-Rotterdam: Supply services of personnel including temporary staff

2016/S 213-387962

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam — Bestuurs- en Concernorganisatie
Postal address: Postbus 1130
Town: Rotterdam
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3000 BC
Country: Netherlands
Contact person: Tijmen Corporaal
E-mail: inkoop_ondersteuningBCO@rotterdam.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=49408
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=49408
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS externe inhuur.

Reference number: 1-346-16
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur van diverse expertise en maakt hiervoor gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem onder de naam DAS externe inhuur. Leveranciers kunnen zich aanmelden voor 1 of meerdere categorieën binnen het DAS externe inhuur.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
NUTS code: NL335 Groot-Rijnmond
Main site or place of performance:

Groot Rijnmond, Rotterdam.

II.2.4)Description of the procurement:

Het DAS externe inhuur heeft betrekking op de tijdelijke externe inhuur van functies in de volgende categorieën (onder voorbehoud van wijzigingen):

— Financiën en Inkoop - functiegroep: financial controllers, inkopers, financiële medewerkers, projectcontrollers, financial reporters, etc.;

— Sociaal Domein - functiegroep: inkomensconsulenten, Wmo adviseur, kwaliteitsmedewerkers, handhavers, activeringscoaches, etc.;

— IT en ICT - functiegroep: functioneel beheerders, netwerkbeheerders, systeembeheerders, projectleiders, ontwikkelaars, business consultants, etc.;

— Bouw, Techniek en Engineering - functiegroep: bouwinspecteur, adviseur bodemsanering, projectmanagers, planoloog, milieuadviseur, etc.;

— Juridisch, Communicatie en HR - functiegroep: juristen, communicatieadviseurs, web-redacteur, HR adviseur, recruiter, trajectmanager, salarisadministrateur, beleidsadviseur, etc.;

— Administratief (ondersteunende functies) - functiegroep: administratieve medewerkers, medewerkers telefonie, project assistent, secretaresse, officemanager, etc.;

— Huisvesting en Facilitair - functiegroep: facilitaire medewerkers, schoonmakers, beveiliging, locatiebeheerder, onderhoudsmedewerker, etc.;

— Zorg en Welzijn - functiegroep: artsen, doktersassistente, verpleegkundige, pedagoog, maatschappelijk werker, jongerencoaches, etc.

De gemeente Rotterdam kan op een later moment categorieën toevoegen of wijzigen op het DAS externe inhuur.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 05/12/2016
End: 04/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van het Dynamisch Aankoop Systeem kan met 2 keer 1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Toelatingsvoorwaarden DAS externe inhuur:

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Invullen en uploaden. Dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en er mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

2. KvK-nummer.

Invullen.

3. Handleiding DAS externe inhuur.

Akkoordverklaring.

4. Inhuurvoorwaarden gemeente Rotterdam of Conceptovereenkomst ZZP (indien u ZZP-er bent).

Akkoordverklaring.

5. VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Akkoordverklaring.

6. Bekend met social return beleid.

Akkoordverklaring.

7. Akkoord met het in voorkomende gevallen verkorten van de indieningstermijn bij uitvragen voor de categorieën waar u voor ingeschreven heeft.

Ja/nee.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De voorwaarden zoals gesteld in de stukken behorend bij deze procedure, aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld bij een uitvraag binnen het Dynamisch Aankoop Systeem.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/12/2018
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Via vraag en antwoordmodule in Negometrix.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/10/2016