Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 388016-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-The Hague: Research and development consultancy services

2021/S 146-388016

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UBR|HIS
National registration number: 50555596
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
Contact person: Caroline Smit
E-mail: caroline.smit@rijksoverheid.nl
Telephone: +31 707585678
Internet address(es):
Main address: www.UBRijk.nl/HIS
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307931&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307931&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VWS - EA Monitor Psychische Problematiek

Reference number: 201865006.028.056
II.1.2)Main CPV code
73200000 Research and development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Sinds 2015 hebben zich veel beleidsmatige veranderingen voorgedaan ten aanzien van mensen met psychische problematiek. Gemeenten hebben sinds 2015 met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 meer taken gekregen in de ondersteuning van mensen met psychische problematiek.

Er zijn diverse bewegingen tegelijk gaande, die met elkaar samenhangen. Het ontbreekt echter aan een samenhangend beeld van op welke wijze de ondersteuning en zorg aan mensen met psychische problematiek in de wijk is vormgegeven, welk deel van de ondersteuning en zorg uit welk wettelijk kader (Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, hierna; Wlz, Zvw, Wmo) gefinancierd wordt en wat hierin (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen zijn.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73110000 Research services
79315000 Social research services
85300000 Social work and related services
85323000 Community health services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag.

II.2.4)Description of the procurement:

Gezien de ontwikkelingen en de ambities die in het hoofdlijnenakkoord GGZ zijn verwoord, wil het ministerie van VWS en willen de VNG / gemeenten graag meer inzicht in relevante ontwikkelingen met betrekking tot het bieden van ondersteuning en zorg aan mensen met psychische problematiek – inclusief ambulantisering in de GGZ - zowel landelijk- als op regionaal niveau. Hierbij willen we onder andere inzichtelijk krijgen welke zorg en ondersteuning wordt geboden en welk deel van deze zorg en ondersteuning vanuit welke wet gefinancierd wordt. Het ministerie van VWS en de VNG / gemeenten willen relevante ontwikkelingen kunnen volgen over de tijd en hebben daarbij eveneens behoefte aan een zekere (beleidsneutrale) duiding van deze ontwikkelingen zodat een zinvol gesprek, zowel beleidsmatig als financieel, over deze ontwikkelingen mogelijk wordt. Daarom willen we via deze opdracht een monitor laten ontwikkelen en – indien mogelijk en relevant – jaarlijks tot uitvoering laten brengen. Naast het uitvoeren van de monitor valt ook het verder ontwikkelen van de monitor op basis van de hieronder genoemde ontwikkelagenda en het beleidsneutraal duiden van de resultaten onder deze opdracht.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Overeenkomst geldt in elk geval voor twee jaar, waarna een evaluatiemogelijkheid plaatsvindt met optie tot verlenging met twee keer twee jaar. Na twee jaar wordt een Go/No Go moment gepland met betrokken partijen. De intentie van de Opdrachtgever is om de opdracht daarna twee keer met twee jaar te verlengen. De Overeenkomst kan eenzijdig verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De opschortende termijn telt twintig kalenderdagen, na bekendmaking gunningsbeslissing.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021