Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 388694-2020

Submission deadline has been amended by:  559464-2020
18/08/2020    S159

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2020/S 159-388694

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09601
Country: Lithuania
Contact person: Laura Griniuvienė
E-mail: laura.griniuviene@vilnius.lt
Telephone: +370 52112846
Internet address(es):
Main address: http://www.vilnius.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=530289
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=530289&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Paminklinio objekto Lietuvos gyventojams, gelbėjusiems žydus nacių okupacijos metais, skulptūrinės-architektūrinės idėjos projekto konkursas

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.4)Description of the procurement:

Konkurso uždaviniai, susiję su idėjiniais, meniniais, urbanistiniais, architektūriniais ir funkciniais projektavimo aspektais:

— vadovaujantis istorinio teisingumo principais pagerbti, įamžinti ir aktualizuoti nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu Lietuvos gyventojus, gelbėjusius žydus nacių okupacijos metais,

— sukurti pagarbų, socialiai paveikų, tęsiantį žydų tautos pagerbimo tradicijas sprendinį,

— tinkamai reprezentuoti Pasaulio Teisuolius įamžinančios vietos turinį ir esmę,

— prisidėti prie pasauliui ir istorijai atviros visuomenės ugdymo,

— išnagrinėti paminklinio objekto sukūrimo projektuojamame sklype galimybes ir sukurti geriausią meninį-architektūrinį-urbanistinį sprendimą, tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus ir projektavimo programą (žr. 7 priedą „Techninė užduotis“),

— suprojektuoti paminklinį objektą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais (Vilniaus senamiesčiu), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

— kontekstualumas – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— socialinis paveikumas – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— estetika – 30 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— kuriamos aplinkos kokybė – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— projekto kaina ir ekonominis pagrįstumas – 10 (lyginamasis kriterijaus svoris).

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 15/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
English, Lithuanian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

— I vietos laimėtojui skiriama 5 000 EUR,

— II – 3 000 EUR,

— III – 2 000 EUR.

IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52688037
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2020