Supplies - 38870-2021

26/01/2021    S17

Poland-Warsaw: Immunosuppressive agents

2021/S 017-038870

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 251-628754)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet address(es):
Main address: http://www.cskmswia.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów leczniczych: do programów lekowych, chemoterapii, leków różnych, żywienia dojelitowego oraz antybiotyków

Reference number: CSKDZP-2375/18/12/01/2020
II.1.2)Main CPV code
33652300 Immunosuppressive agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa produktów leczniczych: do programów lekowych, chemoterapii, leków różnych, żywienia dojelitowego oraz antybiotyków.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-628754

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent bedzię związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2021

Read:

Oferta musi zachować ważność: 60 dni

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/01/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 09/02/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/01/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 09/02/2021
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: