Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 38871-2017

Prikaži smanjeni prikaz

02/02/2017    S23

Belgija-Bruxelles: Studija o srebrnoj ekonomiji — SMART 2015/0038

2017/S 023-038871

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Security, Unit H2: Digital Social Platforms
Poštanska adresa: BU25 04/151
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Central Financial Unit
Na pažnju (osoba za kontakt): Mr Ilias Iakovidis
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o srebrnoj ekonomiji — SMART 2015/0038
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori ugovaratelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet je ugovora analiziranje i kvantificiranje ukupnog potencijala i uvjeta za stvaranje novih europskih poslova i rasta u vezi s inovacijama u informatičkom području relevantnim za demografsku promjenu. Ovime je obuhvaćena ukupna procjena moguće veličine europske srebrne ekonomije od danas do 2025. u smislu tržišta, potencijala ekonomskog rasta i utjecaja BDP-a, pružajući pregled tekućih i planiranih inicijativa povezanih sa srebrnom ekonomijom u Europi, razvoja 10 slučajeva koji najviše obećavaju unutar europske srebrne ekonomije u kojima inovacije mogu stvoriti nove poslove i ekonomski rast te pružajući preporuke u vezi politika na razini EU-a u pogledu najboljeg načina za rast europske srebrne ekonomije.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 244750 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0038.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 123-224381 od 30.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0743335/00-38
V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 8
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Technopolis Ltd in partnership with Community-based Innovation Systems GmbH and Oxford Economics Ltd
Poštanska adresa: Pavilion Buildings 3
Mjesto: Brighton
Poštanski broj: BN1 1EE
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 244750 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 4,90 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Radni program H2020 2014.–2015., Društveni izazov 1.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: Office: BU25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: Marie-Christine.Laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
23.1.2017