Dostawy - 389008-2017

04/10/2017    S190    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Nie dotyczy 

Polska-Olsztyn: Urządzenia do prześwietlania bagażu

2017/S 190-389008

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 173-353919)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
Olsztyn
10-950
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Anszczak
Tel.: +48 895254105
E-mail: ias@wm.mofnet.gov.pl
Faks: +48 895343220
Kod NUTS: PL62

Adresy internetowe:

Główny adres: http://warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

II.1.2)Główny kod CPV
38581000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu zainstalowanych na podwoziu pojazdu samochodowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 173-353919

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1, 2, 3, 4
Zamiast:

Urządzenie RTG, zainstalowane na podwoziu pojazdu samochodowego, ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

Powinno być:

Urządzenie RTG, zainstalowane na podwoziu pojazdu samochodowego, ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

Urządzenie RTG parametry podstawowe:

1) Rozmiar tunelu kontrolnego: minimum 800 mm x 800 mm/ maksimum 1000 mm x 1000 mm,

2) Wysokość taśmociągu: maksymalnie 1000 mm od powierzchni podłoża,

3) Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu: minimum 150 kg,

4) Źródło promieniowania: minimum jeden generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii nie mniejszej niż 140 keV

5) Penetracja stali: minimum 28 mm,

6) Rozdzielczość: minimum 36 AWG,

7) Zasilanie: generator prądotwórczy oraz zewnętrzne źródło jednofazowe 230VAC, 50 Hz.

Pojazd bazowy parametry podstawowe:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Wymiary maksymalne: długość 7000 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 3500 mm,

3) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

4) Silnik: moc minimum 150 KM, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej napędowy,

5) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

6) Zastosowanie bliźniaczych kół na osi tylnej w celu rozłożenia nacisku na oś.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: