Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 389187-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Leiden: Health insurance services

2021/S 146-389187

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Servicepunt71 namens de gemeente Leiden
National registration number: 292140280
Postal address: Tweelingstraat 4
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2312 LX
Country: Netherlands
Contact person: Esther Schepers
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telephone: +31 631675932
Internet address(es):
Main address: http://www.servicepunt71.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A9.09.2021 Collectieve Ziektekostenverzekering Minima gemeente Leiden

Reference number: A9.09.2021
II.1.2)Main CPV code
66512200 Health insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente heeft al vele jaren een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen. Deze zorgverzekering van Zorg en Zekerheid heeft een brede dekking en een lage zorgpremie.

De gemeente Leiden heeft het voornemen om de overeenkomst met Zorg en Zekerheid met tenminste drie jaar weer aan te gaan per 1.1.2022. De overeenkomst omvat een verlengingsoptie. De gemeente volgt de wettelijke procedure van het vestigen van een uitsluitend recht, omdat Zorg en Zekerheid de grootste en enige aanbieder van een collectieve zorgverzekering is in de regio. Deze verzekeraar in de Leidse regio maakt inkoopafspraken met het zorgveld in onze regio dat andere verzekeraars dan volgen. Bovendien werkt de gemeente ook op andere vlakken samen met Zorg en Zekerheid om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Leiden te verkleinen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Leiden

II.2.4)Description of the procurement:

Vanuit de omvang van de opdracht voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima moet Leiden aanbesteden. Echter, andere zorgverzekeraars zijn niet geïnteresseerd in een collectieve overeenkomst in de Leidse regio. Zij geven aan dat zij in de Leidse regio weinig inkoopkracht en geen optimaal netwerk van klanten en zorgaanbieders hebben.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. (hierna Z&Z) is de grootste en enige aanbieder van Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima in de Leidse regio.

Z&Z biedt als enige verzekeraar een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Leiden acht het in dit geval daarom rechtvaardig om de opdracht te gunnen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht.

Leiden heeft het voornemen een uitsluitend recht te vestigen voor de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima en dit aan Z&Z te gunnen op grond van art. 35 leden 1 en 3 jo. art. 7 lid 4 Participatiewet voor een periode van vijf jaar. Daartoe zal eind augustus een collegebesluit worden genomen.

Dan wordt een uitsluitend recht voor een concessieopdracht voor diensten (de Begunstigingsovereenkomst) verleend aan Z&Z aan wie het recht wordt voorbehouden om binnen Leiden een dienst te verrichten uit hoofde van dit bekendgemaakt besluit van Burgemeester en Wethouders in overeenstemming met onder meer de vrij verkeer bepalingen in het EU-werkingsverdrag en waarbij vrijwillige voorafgaande transparantie wordt gewaarborgd.

Indien op de aankondiging een bezwaar komt van andere zorgverzekeraars, dan wordt het voornemen om aan Z&Z te gunnen ingetrokken en alsnog een Europese aanbesteding voor de CZM voorbereid en gestart.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Vanuit de omvang van de opdracht voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima moet Leiden aanbesteden. Echter, andere zorgverzekeraars zijn niet geïnteresseerd in een collectieve overeenkomst in de Leidse regio. Zij geven aan dat zij in de Leidse regio weinig inkoopkracht en geen optimaal netwerk van klanten en zorgaanbieders hebben.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. (hierna Z&Z) is de grootste en enige aanbieder van Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima in de Leidse regio.

Z&Z biedt als enige verzekeraar een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Deze verzekeraar in de Leidse regio maakt daarom inkoopafspraken met het zorgveld in onze regio dat andere verzekeraars dan volgen.

Leiden acht het in dit geval rechtvaardig de opdracht te gunnen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht.

Leiden heeft het voornemen na de gepubliceerde aankondiging en termijn van twintig dagen een uitsluitend recht te vestigen voor de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima en dit aan Z&Z te gunnen op grond van art. 35 leden 1 en 3 jo. art. 7 lid 4 Participatiewet voor een periode van vijf jaar. Daartoe zal eind augustus een collegebesluit worden genomen.

Dan wordt een uitsluitend recht voor een concessieopdracht voor diensten (de Begunstigingsovereenkomst) verleend aan Z&Z aan wie het recht wordt voorbehouden om binnen Leiden een dienst te verrichten uit hoofde van dit bekendgemaakt besluit van Burgemeester en Wethouders in overeenstemming met onder meer de vrij verkeer bepalingen in het EU-werkingsverdrag en waarbij vrijwillige voorafgaande transparantie wordt gewaarborgd.

Indien op de aankondiging van de gunning een bezwaar komt van andere zorgverzekeraars, dan wordt het voornemen om aan Z&Z te gunnen ingetrokken en alsnog een Europese aanbesteding voor de CZM voorbereid en gestart.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

A9.09.2021 Collectieve Ziektekostenverzekering Minima gemeente Leiden

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
26/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Postal address: Haagse Schouwweg 12
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2332 KG
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 1.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Gravenhage
Postal address: postbus 20302
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telephone: +31 703813131
Fax: +31 703811511
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Twintig kalenderdagen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021