Bunuri - 389296-2016

05/11/2016    S214

Ţările de Jos-Haga: Echipamente informatice de mici dimensiuni și consumabile, echipamente de investigații, articole audiovizuale și servicii conexe

2016/S 214-389296

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
Persoană de contact: Europol — Procurement Office
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europol.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1991
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente informatice de mici dimensiuni și consumabile, echipamente de investigații, articole audiovizuale și servicii conexe.

II.1.2)Cod CPV principal
30230000 Material informatic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul contractului este de a permite Europol să acopere nevoile sale în materie de echipamente informatice de mici dimensiuni și consumabile, echipamente de investigații, articole audiovizuale și servicii conexe care nu sunt acoperite de alte contracte-cadru încheiate de Europol.

Contractul va constitui un ghișeu unic pentru diverse echipamente informatice, precum și un canal de achiziții pentru toate articolele care fac obiectul contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32500000 Echipament de telecomunicaţii
35700000 Sisteme electronice militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Europol are nevoie constant să achiziționeze echipamente TIC (și servicii conexe) cum ar fi:

— dispozitive informatice de mici dimensiuni cum ar fi scanere, tastaturi, camere web, tablete și accesorii pentru utilizatori, cantități mici de laptopuri/(mini)computere preconfigurate de furnizor, memorie informatică pentru clienți și servere și alte componente pentru computer (de exemplu, carduri grafice) etc.;

— echipamente audiovizuale cum ar fi televizoare, proiectoare, dispozitive de înregistrare audio, videoproiectoare, camere web;

— consumabile informatice, de exemplu CD-uri/DVD-uri, dispozitive de stocare a datelor, tonere pentru imprimante, cabluri, accesorii pentru dispozitive mobile, accesorii informatice;

— telefoane mobile, accesorii pentru telefoane mobile;

— instrumente informatice;

— echipamente specializate de investigații.

Unele dintre aceste articole ar putea necesita servicii de întreținere și servicii conexe.

Lista de mai sus nu este exhaustivă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri de 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Documentele referitoare la această licitație sunt disponibile gratuit la adresa de e-tendering indicată mai sus. Pentru a utiliza anumite funcționalități ale site-ul e-tendering, utilizatorii vor trebui să se autentifice. După autentificare, utilizatorii vor avea opțiunea de a se „abona” la o licitație, ceea ce înseamnă că vor primi notificări și vor putea să adreseze întrebări legate de licitație.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/12/2016
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/12/2016
Ora locală: 15:00
Locul:

Sediul Europol din Haga, Țările de Jos.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanții trebuie să se înregistreze în termenul indicat (a se vedea dosarul licitației) pentru a li se permite participarea la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Adresă internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/10/2016