Tjenesteydelser - 389316-2016

05/11/2016    S214

Luxembourg-Luxembourg: »»Intra muros«- (tid og midler) og »extra muros«- (anslået tid og anslåede midler) tjenesteydelser vedrørende udvikling og vedligeholdelse af geografiske informationssystemer og data«

2016/S 214-389316

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
Postadresse: Ariane Building, 00/B063 Tri Central, 400, route d'Esch
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Mr Marcel Jortay, Director
E-mail: ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1824
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: statistikker.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

»»Intra muros«- (tid og midler) og »extra muros«- (anslået tid og anslåede midler) tjenesteydelser vedrørende udvikling og vedligeholdelse af geografiske informationssystemer og data«.

Sagsnr.: ESTAT/E/2016/023.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrørende levering af it-tjenester vedrører »intra muros«- (tid og midler) og »extra muros«- (anslået tid og anslåede midler) tjenesteydelser vedrørende udvikling og vedligeholdelse af geografiske informationssystemer (GIS) og geografiske informationsdata.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-kode: ES618 Sevilla
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Luxembourg, Ispra og Sevilla.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrørende levering af it-tjenester vedrører »intra muros«- (tid og midler) og »extra muros«- (anslået tid og anslåede midler) tjenesteydelser vedrørende udvikling og vedligeholdelse af geografiske informationssystemer (GIS) og geografiske informationsdata.

Det samlede arbejdsomfang for hele kontraktperioden anslås til at være 7 650 persondage om året (30 600 for 4 år).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2016
Tidspunkt: 16:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/01/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

»1 bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Der skal fremlægges en skriftlig autorisation, underskrevet af tilbudsgiveren eller dennes behørigt bemyndigede stedfortræder for åbningsudvalget.«

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2016