Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 389334-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Hellevoetsluis: Health and social work services

2021/S 146-389334

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hellevoetsluis
National registration number: 34451054
Postal address: Oostzanddijk 26
Town: Hellevoetsluis
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3221 AL
Country: Netherlands
Contact person: Bart Roskam
E-mail: inkoop@hellevoetsluis.nl
Telephone: +31 140181
Internet address(es):
Main address: http://www.hellevoetsluis.nl
Address of the buyer profile: https://www.hellevoetsluis.nl/Bestuur_en_organisatie/Beleid_en_notities/Aanbestedingen
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5971389fa8a43649014f2583f7dcfef4
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gemeente Hellevoetsluis
Postal address: Oostzanddijk 26
Town: Hellevoetsluis
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3221 AL
Country: Netherlands
Contact person: BMO-Inkoop
E-mail: inkoop@hellevoetsluis.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.hellevoetsluis.nl/Bedrijven
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5971389fa8a43649014f2583f7dcfef4
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH)

II.1.2)Main CPV code
85000000 Health and social work services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeenten op Voorne (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) willen dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien in een gezin waar ze hun talenten kunnen ontplooien. Voor de meeste kinderen is dit gelukkig ook

De dagelijkse praktijk, voor sommige kinderen is deze mogelijkheid er echter niet. De gemeenten zijn dan aan zet om deze kinderen van de nodige hulp te voorzien.

Per 1.1.2022 lopen de huidige overeenkomsten voor de basisGGZ, dyslexie en jeugd & opvoedhulp van de Voornse gemeenten af. In 2021 bereiden de gemeenten zich daarom voor op het opnieuw in de markt zetten van deze voorzieningen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jeugd- en opvoedhulp

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85000000 Health and social work services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering 2 500 000 EUR per jaar.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 60
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Basis Geestelijke GezondheidsZorg Jeugd

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85000000 Health and social work services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering 2 500 000 EUR per jaar.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 60
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Intensieve Vrijwillige Hulp

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
85000000 Health and social work services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering 2 500 000 EUR per jaar.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 60
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
85000000 Health and social work services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

De raming van de opdrachtwaarde voor de vier percelen bij elkaar opgeteld bedraagt bij benadering 2 500 000 EUR per jaar.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 60
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Akkoordverklaring.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De overeenkomsten treden in werking op 1 januari 2022. De overeenkomsten hebben een looptijd van drie (3) jaar. De overeenkomsten kunnen vervolgens tweemaal eenzijdig door gemeenten worden verlengd met een periode van één (1) jaar. De gemeenten geven uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de initiële c.q. de verlengde looptijd van de overeenkomst met een schriftelijke mededeling aan of zij gebruik maken van de verlengingsoptie. Indien de Gemeenten geen gebruik maken van de verlengingsoptie, dan eindigt de Overeenkomst van rechtswege na de einddatum. Er is gekozen voor een overeenkomst met een looptijd van maximaal 5 jaar, zodat voldoende stabiliteit wordt verkregen om te innoveren en een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen.

IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 114-300685
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 17/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2021