Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 389343-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Maasdam: Canteen and catering services

2021/S 146-389343

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hoeksche Waard
National registration number: 34652379
Postal address: Sportlaan 22
Town: Maasdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3299 XG
Country: Netherlands
Contact person: Kristel Bosgieter
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.gemeentehw.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f94d8c2ac0bd8c285c9985dbfbd7ee32
Additional information can be obtained from another address:
Official name: vragen voor de Nota van Inlichtingen kunt u stellen via www.tenderned.nl
Town: Maasdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f94d8c2ac0bd8c285c9985dbfbd7ee32
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: uw inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Town: Maasdam
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Catering

Reference number: Z/21/085303
II.1.2)Main CPV code
55500000 Canteen and catering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Hoeksche Waard wil voor de duur van vier (4) jaar met een optie van drie (3) keer twee (2) jaar met één opdrachtnemer de opdracht voor catering van de personeelsrestaurants aangaan. Onder catering verstaat gemeente Hoeksche Waard het exploiteren van de personeelsrestaurants en het bieden van restauratieve voorzieningen en (vergader)lunches.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 095 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
Main site or place of performance:

Maasdam en Oud-Beijerland

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht omvat het verstrekken van catering op drie verschillende locaties van gemeente Hoeksche Waard, te weten het gemeentehuis in Maasdam, het gemeentehuis in Oud-Beijerland en het sociaal ontwikkelbedrijf ‘HWwerkt!’ in Oud-Beijerland en omvat de volgende onderdelen: Restauratieve voorzieningen, vergaderservice, recepties en evenementen. Voor verdere informatie over de scope van de opdracht zie het aanbestedingsdocument.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 095 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2032
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Corruptie,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Betalingen belastingen en premies,

— Beroepsbevoegdheid,

— Economisch en financiële draagkracht,

— Technische bekwaamheid — referenties (leveringen/diensten),

— Social return on Investment.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 09/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op 13.9.2021. Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van TenderNed tot uiterlijk 6.9.2021 12:00. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Zie voor verdere informatie over de schouw paragraaf 4.2.1 van het aanbestedingsdocument.

Er zijn twee vragenronden gepland. Alle vragen ten aanzien van de procedure en aanbestedingsdocumenten dienen via de specifieke vragenmodule in TenderNed te worden gesteld.

Alle vragen moeten per ronde uiterlijk voor de datum en tijdstip, zoals vermeld in de planning, paragraaf 1.7 van het aanbestedingsdocument, door inschrijver gesteld zijn. Let op! De tweede Nota van Inlichtingen is alleen bedoeld om nadere vragen te stellen over de verstrekte antwoorden van de eerste Nota van Inlichtingen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Minimaal twintig (20) kalenderdagen.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021