A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 389478-2020

19/08/2020    S160

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 160-389478

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Tolna megye ésBaranya megye (ld. a felhívás VI.3) 11. pontját is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodásiés az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérőfeladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelőenjelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és EnergiahatékonyságiOperatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a nyugat- ésdél-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóankivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretébenmegvalósuló beruházások.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 200-360302

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Z-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

— Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.: (13748429-2-20, 28.9 2016., KKV),

— STRABAG Zrt.: (10776456-4-43, 28.9 2016., nem KKV),

— E-B 2020 Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44, nem KKV; Betonútépítő Zrt.:23041565-2-41, nem KKV, 29.9 2016.),

— A-Z HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt.: 24857538-2-44, nem KKV; Híd Zrt. 14517286-2-44, nem KKV; Z-Híd Zrt.:14541029-2-41, nem KKV, 29.9 2016.).

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

A hirdetmény V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk részben az "igen" megjelölés a keretmegállapodásban részes és az előzőek szerint rögzített Ajánlattevőknek megfelelően értelmezendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Tolna megye ésBaranya megye (ld. a felhívás VI.3) 11. pontját is).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a nyugat- ésdél-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Z-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

5. Felek a keretmegállapodás II. pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint módosítják:

„II. Keretmegállapodás tárgya és időtartama

1. Megrendelő megrendeli a Megrendelő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása és/vagy hazai források fedezetében a nyugat- és dél-dunántúli térségben megvalósuló beruházások megvalósítására a jelen keretmegállapodás alapdokumentumát képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú munkák elvégzését, az alábbiak figyelembevételével:

Főbb becsült munkanemek (a keretmegállapodás alapján megrendelt mennyiségek az alábbi tájékoztató adatoktól a ténylegesen felmerült megrendelői igények függvényében eltérhetnek):

Viziközmű hálózat kivitelezése és rekonstrukciója:

Bekötés szám: 3 500 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 60 000 fm

Nyomóvezetékek hossza: 24 000 fm

Szennyvíztisztító telep építése, bővítése, felújítása, technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és rekonstrukciója:

Tisztítási kapacitás: 137 000 LE

A jelen pontban ismertetett elvégzendő feladatok tájékoztató jellegűek, a részletes kivitelezési és esetleges tervezési feladatok a keretmegállapodásos eljárás 2. részében során kerülnek meghatározásra.

2. Jelen keretmegállapodás a szerződéskötés napjától számított 48 hónapos időtartamra jön létre.

3. Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodásban a II.1. pontban meghatározott mennyiség, valamint beszerzési tárgy(ak) egy-egy részére a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül az eljárás második részében több szerződést kötni. A keretmegállapodás alapján egyedi szerződés kizárólag a keretmegállapodás II.2. pontban meghatározott időtartama alatt köthető.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a részletszabályok a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződésekben kerülnek kifejtésre. A keretmegállapodásban meghatározott feltételektől az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatban kizárólag a Kbt-ben rögzített keretek között lehet eltérni. Vállalkozó csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál a Megrendelő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

5. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján Megrendelő az eljárás második részében a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontot alkalmazza.”

Indokolás:

1. Az 5. pontban rögzített módosítás a következők szerint megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, kizárólag a feladatok teljesítéséhez szükséges forrás kiegészítésére kerül sor akként, hogy a módosítás alapján a KEHOP 2. prioritás és/vagy hazai források keretében is megvalósíthatók a beruházások, így a módosítás

— az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel az ellátandó feladatok köre, mennyisége változatlan,

— a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, az a keretmegállapodásban rögzített keretösszeget nem érinti,

— a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, az a keretmegállapodás alapdokumentumát képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú munkák elvégzését, és azzal kapcsolatban a keretmegállapodásban foglalt egyéb feltételeket nem érinti.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jelen pont a hirdetmény TED felé történő továbbítása miatt került megjelölésre.

A keretmegállapodások módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, a VII.2.1) pontban részletezettek szerint.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF