Tjänster - 389583-2019

19/08/2019    S158

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

2019/S 158-389583

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 156-384117)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios MARGETIDIS
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

Referensnummer: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85100000 Hälsovårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att undersöka genomförbarheten i att ta fram ett gemensamt vaccinationskort för EU-medborgare. Baserat på en kartläggning av befintliga vaccinationskort (arbetspaket 1) ska uppdragstagaren utarbeta, testa och utvärdera förslag till ett vaccinationskort för EU-medborgare som ska ta hänsyn till potentiella skillnader i nationella vaccinationsprogram, som är kompatibelt med EU-medlemsstaternas immuniseringsinformationssystem (Immunisation information systems – IIS) och som är gemensamt för alla EU-medlemsstater och kan användas över gränserna (arbetspaket 2).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-384117

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 10/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 02/10/2019
Lokal tid: 09:30
VII.2)Övriga upplysningar: