Služby - 389608-2019

19/08/2019    S158    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Bulharsko-Sofia: Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

2019/S 158-389608

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 156-384136)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, COMM – Communication, COMM.DGA1.C.SO, Sofia, Representation in Bulgaria
Mesto/obec: Sofia
Kód NUTS: BG
Štát: Bulharsko
E-mail: comm-rep-softenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

Referenčné číslo: COMM/SOF/2019/OP/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79621000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom centra je zabezpečiť kvalitné informačné služby o Európskej únii (EÚ) pre všeobecnú verejnosť, politických činiteľov a médiá s cieľom informovať európskych občanov o EÚ, európskych inštitúciách a politikách a najmä o právach občanov EÚ a prioritách EÚ.

Verejný obstarávateľ hľadá kvalifikovaného a skúseného dodávateľa, ktorý poskytne informačné a asistenčné služby pre informačné centrum EÚ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 156-384136

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Názov
Namiesto:

Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

má byť:

Informačné služby, poradenstvo a podpora pre komunikačné činnosti Informačného centra zastúpenia EK v Bulharsku

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: