Tjänster - 389609-2019

19/08/2019    S158    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Assistenttjänster till Europa Experience och Europasalen (det europeiska offentliga rummet) i Helsingfors - PO/2019-06/HEL

2019/S 158-389609

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 147-360909)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General Communication, EC Representation in Finland, Helsinki - PO/2019-06/HEL
Postadress: Malminkatu, 16
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B
Postnummer: 00100
Land: Finland
Kontaktperson: Mr Mika Somppi
E-post: COMM-REP-FI-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +358 96226544

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/finland/home_fi

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Assistenttjänster till Europa Experience och Europasalen (det europeiska offentliga rummet) i Helsingfors - PO/2019-06/HEL

Referensnummer: PO/2019-06/HEL
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79414000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom ramen för sin informations- och kommunikationsverksamhet, söker Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland stödtjänster för deras gemensamma Europa Experience belägen i Centralbiblioteket Oodi och det europeiska offentliga rummet i Europahuset i Helsingfors.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 147-360909

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: VI.3)
Plats där texten ska ändras: Kompletterande information:
I stället för:

All dokumentation rörande denna anbudsinfordran, inbegripet eventuell ytterligare information, som tillkommer under förfarandet, publiceras på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Anbudsgivarna bör regelbundet gå in på denna webbplats, eftersom ytterligare information kan komma att publiceras när som helst under förfarandet.

Ska det stå:

All dokumentation rörande denna anbudsinfordran, inbegripet eventuell ytterligare information, som tillkommer under förfarandet, publiceras på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Anbudsgivarna bör regelbundet gå in på denna webbplats, eftersom ytterligare information kan komma att publiceras när som helst under förfarandet.

Tidsfristen för mottagande av anbud anges under rubrik IV.2.2) i meddelandet om upphandling, där lokal tid avser klockan 15:00 lokal tid i Bryssel (UTC +02.00), vilket motsvarar klockan 16:00 lokal tid i Helsingfors (UTC +03.00).

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 15:00
VII.2)Övriga upplysningar: