Supplies - 38963-2021

26/01/2021    S17

Slovenia-Ljubljana: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 017-038963

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 006-009014)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vrtec Miškolin
National registration number: 1940872000
Postal address: Novo Polje, cesta VI 1
Town: Ljubljana - Polje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1260
Country: Slovenia
Contact person: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telephone: +386 13064442
Fax: +386 13064407
Internet address(es):
Main address: http://www.ljubljana.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe Vrtca Miškolin - puranje meso ter eko žita, mlevski izdelki in kaše

Reference number: 430-2616/2020-6
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet naročila je sukcesivna dobava živil. Gre za ponovitev predhodno neuspešno oddanih sklopov. Objava predhodnega postopka pod oznako JN005181/2020-B01 z dne 4.8.2020.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 006-009014

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Naročnik na podlagi odgovorov na vprašanja objavlja čistopis razpisne dokumentacije (11. člen osnutka okvirnega sporazuma) in Popis blaga (2. sklop). Ponudbeni obrazci in ESPD obrazec se ne spreminjata.

VII.2)Other additional information:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383809/POPRAVEK.zip