We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 389730-2016

05/11/2016    S214    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2016/S 214-389730

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kombit A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Bergstrøm Pedersen
E-mail: dubu@kombit.dk
Telefon: +45 33349400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kombit.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Kombit fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. it-løsning til understøttelse af området for udsatte børn og unge (DUBU 3.0).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kombit ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. Kombit lægger derfor vægt på løbende — og inden for udbudsreglernes rammer — at inddrage potentielle tilbudsgiveres perspektiver i projektet via sparring omkring leverancen.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på Kombits projekt samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen i forbindelse med specificering af den nye løsning (DUBU 3.0). Se pkt. VI.3).

Interesserede leverandører opfordres til løbende at holde sig orienteret på http://www.kombit.dk/DUBU

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72212517
72220000
72230000
72240000
72250000
72260000
72263000
72267000
72310000
72510000
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) er et fælleskommunalt system, som i dag anvendes i ca. 70 kommuner i sagsbehandlingen på området »Udsatte børn og unge«. DUBU har bidraget til at skabe en ensartethed, systematik og overblik i de kommuner, der anvender det. Målsætningen for udbuddet er at bidrage til en endnu mere effektiv sagsbehandling gennem en række nye funktionaliteter samt at få et system, der opleves som driftsstabilt og brugervenligt.

Det eksisterende system gik i drift i 2011, og den nuværende kontrakt står over for udløb. Systemet skal derfor genudbydes, men da den teknologiske platform ikke vurderes at være hensigtsmæssig for det fremtidige DUBU, er det valgt at genudbyde hele systemet og ikke alene driften af det eksisterende system. Udbuddet vil foruden etablering og transition af systemet omfatte efterfølgende drift, support, vedligehold og videreudvikling.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/01/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Specificeringen af den nye løsning (DUBU 3.0) er i gang. Erfaringer med den nuværende løsning har medført nogle opmærksomhedspunkter, som Kombit ønsker at drøfte med markedet inden specificeringen fastlåses endeligt. Derfor inviterer Kombit interesserede leverandører til at bidrage til processen ved skriftligt input med fokus på teknisk sparring.

Sparringen vil ske på baggrund af skriftligt baggrundsmateriale og nøglespørgsmål fra Kombit. Både materiale og spørgsmål offentliggøres (forventet den 18.11.2016) på http://www.kombit.dk/DUBU Det forventes, at sparringen alene vil ske på skriftligt grundlag, og der vil derfor ikke blive afholdt møder. Kombit ønsker at drøfte emner inden for områderne:

— Licens/-ejerskabsmæssige aspekter

— Funktionsmæssige aspekter (relateret til kravspecifikationen)

— Samarbejdsmæssige aspekter

— Projektplaner/-forløb

— merkantile/kommercielle problemstillinger.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2016