Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 389731-2019

19/08/2019    S158

Magyarország-Zalaegerszeg: Sportlétesítmények kivitelezése

2019/S 158-389731

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51967804
Postai cím: Zárda utca 25.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Eszter
E-mail: drkovacsevaugyved@gmail.com
Telefon: +36 309675760
Fax: +36 92310195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mindszenty.net
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

Hivatkozási szám: EKR000009212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, az MSZ 24203-2 szerinti ‘C típusú’ tornacsarnok és a vele összekapcsolt vívócsarnok létesítése a szükséges infrastruktúra figyelembe vételével, az előírt eszköz és sporttechnológia beszerzésekkel, környezetrendezéssel komplexen.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 424 999 656.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45311200 Villamos szerelés
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25. (976/2 és 976/3 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tornacsarnok 29,4x44,6 m belméretű, 9,1m szabad belmagasságú, három természetes részre osztható, egyik hosszoldalán 228 m2-es lelátóval kialakított előregyártott vasbeton pillérvázas, acél rácsszerkezettel fedett tér. A vívócsarnok 18x38,1m belméretű, 3,8m szabad belmagasságú, monolit és előregyártott vasbeton elemekből összeállított tér. Az épületek közti kiszolgáló terek hagyományos falazott, monolit vb. szerkezetűek. A létesítmény összes hasznos alapterülete összességében 3994 m2. A létesítményt komplett, használatra alkalmas kivitelben, az épületgépészeti, villamos és sporttechnológiai berendezésekkel együtt kell megvalósítani. Épületgépészeti feladat a hőtermelő berendezés bővítése 2 db 150 kW-os gázkazánnal, és fűtési távvezeték építése a kazánházból, használati melegvíz előállítása, padlófűtés a tornacsarnok alapfűtéseként, melegvíz üzemű termoventilátoros fűtés a vívócsarnokban, acéllemez lapradiátoros fűtés kiszolgáló helyiségek öltöző és közlekedő terekben, a csarnoktér légfűtés és szellőző hálózata, szabályozó, vezérlő, rezgés- és hangcsillapító elemekkel, 5500 lm3/h teljesítményű energia visszanyeréssel ellátott szellőztető berendezéssel, a vívóterem friss levegős, kiegyenlített nyomásviszonyú szellőztető rendszere 4 200 lm3/h légkezelő berendezéssel, az öltözők, zuhanyzók, WC-blokkok, belső terű helyiségek friss levegős, depressziós nyomásviszonyú szellőztető hálózata 2 800 + 3 800 +1 200 lm3/h teljesítménnyel. Épületvillamos feladat a szabványban előírt alap, biztonsági világítás, erőátvitel villamos energia ellátása. A tervezett villamos berendezések összteljesítménye: 120 kVA Az épület berendezése: tűzjelző, vagyonvédelem, kamerás megfigyelő rendszer, információtechnológiai hálózatok, hangosítás, hő- és füstelvezetés, 4 szintes akadálymentes felvonó, mobil térelválasztók, sporttechnológia, lelátó padok, tűzvédelmi berendezés. Feladat az épület közműellátásához szükséges csatlakozó vezetékek megépítése, a csapadékvíz elvezetés és ingatlanon belüli közlekedési létesítmények kialakítása. Az útburkolatok és 24 db parkolóhely területe 810 m2, a gyalogos forgalmú térburkolatok területe 1145 m2. A beruházás része az utca felőli kerítés bontása és 187 fm új

Kerítés, kapuk, kerékpár és hulladéktároló építése, valamint az ingatlanon közútcsatlakozás, forgalomcsillapító küszöbök, új járda és 45 db közterületi parkoló létesítése, összesen 1530 m2 területen. A létesítményhez kapcsolódik a meglevő kosárlabda és teniszpályák, melléképület bontása, új kosárlabdapálya létesítése, és a külső környezet rendezése. A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevő köteles a kivitelezési munkát a készített kivitelezési tervdokumentáció alapján (azzal, hogy a beépített bútorok nem részei jelen eljárásnak), teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/1.d) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember építőipari beruházások tekintetében minőségirányítási vezetői területen szerzett többlet szakmai gyakorlata(min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő jelen beszerzést az EGYH-KCP-17-P-0155 projekt keretében finanszírozza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 010-017867
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67720842
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@bgepito.hu
Telefon: +36 303861252
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 764 483 630.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 424 999 656.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás és állványozás részfeladatai, Irtás, föld és sziklamunka részfeladatai, Helyszíni beton és vasbeton munka részfeladatai, Falazás és egyéb kőművesmunka részfeladatai, Fém- és könnyűszerkezet szerelése részfeladatai, Ácsmunka részfeladatai, Vakolás és rabicolás részfeladatai, Szárazépítés részfeladatai, Hideg- és melegburkolat készítése stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: Szabadics Zrt. - B&G Építő és Üzemeltető Kft. Közös Ajánlattevő

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 8749 Zalakaros, Jegenyesor 3., adószáma: 13748429-2-20 (Közös Ajánlattevő vezetője)

B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38.,adószám: 25057133-2-20 (Közös Ajánlattevő tagja)

Az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/08/2019