Pakalpojumi - 389905-2014

15/11/2014    S221    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums piekļuves kontroles jomā – piekļuves kontroles sistēmu jaunināšana un karšu lasītāju pievienošana

2014/S 221-389905

Nepabeigta procedūra

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 4.6.2014, 2014/S 106-185761)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts, Franck Salvador, plateau de Kirchberg, 2925Luksemburga, LUKSEMBURGA. Tālr. +352 4303-4648. Fakss +352 4303-3637. E-pasts: cj09_2014@curia.europa.eu


NB!

Līguma slēgšanas tiesības netika piešķirtas.

Pieņemts lēmums nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības šāda iemesla dēļ: saņemtā piedāvājuma vērtība pārsniedz 45 % no specifikāciju 1.6. punktā noteiktās paredzamās maksimālās vērtības.