Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 389910-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

15/11/2014    S221

Belgie-Brusel: „Dodávka nábytku“

2014/S 221-389910

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel
K rukám: OIB.DR.2 Finance a veřejné zakázky
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Úřední název: Evropská agentura pro železnice (ERA)
Poštovní adresa: P.O. Box 20392
Obec: Valenciennes Cedex
PSČ: 59307
Stát: Francie

Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: via Carlo Magno 1 A
Obec: Parma PR
PSČ: 43126
Stát: Itálie

Úřední název: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)
Poštovní adresa: place Charles Rogier 16
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
Poštovní adresa: rue Colonel Bourg 135-139
Obec: Brusel
PSČ: 1140
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)
Poštovní adresa: chaussée de Wavre 910
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: European School Brussels IV
Poštovní adresa: Drève Sainte-Anne 86
Obec: Brusel
PSČ: 1020
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: place Charles Rogier 16
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Poštovní adresa: Gran Vía, 33
Obec: Bilbao (Biskajsko)
PSČ: 48009
Stát: Španělsko

Úřední název: Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC
Poštovní adresa: kancelář BEREC – Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Obec: Riga
PSČ: LV-1050
Stát: Lotyšsko

Úřední název: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Poštovní adresa: Infopark 1/E – Neumann Janos utca
Obec: Budapešť
PSČ: 1117
Stát: Maďarsko

Úřední název: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Poštovní adresa: Trg republike 3
Obec: Lublaň
PSČ: SI-1000
Stát: Slovinsko

Úřední název: Evropský úřad pro bankovnictví (EBA);
Poštovní adresa: Tower 42 (poschodí 18), 25 Old Broad Street
Obec: Londýn
Stát: Spojené království

Úřední název: Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: 103 rue de Grenelle
Obec: Paříž
PSČ: 75007
Stát: Francie

Úřední název: evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brusel
PSČ: 1047
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská obranná agentura (EDA)
Poštovní adresa: rue des Drapiers 17-23
Obec: Brusel
PSČ: 1050
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
Poštovní adresa: rue de la Loi 242
Obec: Brusel
PSČ: 1046
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a a potraviny (Chafea)
Poštovní adresa: budova Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Obec: Lucemburk
PSČ: 1822
Stát: Lucembursko

Úřední název: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Poštovní adresa: Schwarzenbergplatz 11
Obec: Vídeň
PSČ: 1040
Stát: Rakousko

Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Poštovní adresa: Tomtebodavägen 11a
Obec: Stockholm
PSČ: SE-171 83
Stát: Švédsko

Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Poštovní adresa: P.O. Box 1309
Obec: Heraklion, Kréta
PSČ: 710 01
Stát: Řecko

Úřední název: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA).
Poštovní adresa: Dům EU, Rävala pst 4
Obec: Tallinn
PSČ: 10143
Stát: Estonsko

Úřední název: Evropský úřad pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Poštovní adresa: Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt nad Mohanem
PSČ: 60327
Stát: Německo

Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Poštovní adresa: rue de la Caserne 33
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik pro provedení společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (IMI)
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56-60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik Clean Sky
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56-60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)
Poštovní adresa: Torres Diagonal Litoral, budova B3, C/ Josep Pla, 2
Obec: Barcelona (Barcelona)
PSČ: 08019
Stát: Španělsko

Úřední název: Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)
Poštovní adresa: avenue de Cortenbergh 100
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Štrasburk Cedex
PSČ: 67001
Stát: Francie

Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Poštovní adresa: Ottoplatz 1
Obec: Kolín nad Rýnem
PSČ: 50679
Stát: Německo

Úřední název: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Poštovní adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Obec: Dublin 18
Stát: Irsko

Úřední název: Společný podnik „Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení“ (ECSEL)
Poštovní adresa: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Rada Evropské unie (CEU)
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Brusel
PSČ: 1048
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Poštovní adresa: rue Belliard 99
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Výbor regionů (VR)
Poštovní adresa: rue Belliard 101
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Poštovní adresa: 30 Churchill Place
Obec: Londýn
PSČ: E14 5EU
Stát: Spojené království

Úřední název: Výkonná agentura pro výzkum (REA)
Poštovní adresa: cov 2
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Obec: Brusel
Stát: Belgie

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
„Dodávka nábytku“.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Brusel-hlavní město a jeho okolí (Belgie), Atény (Řecko), Barcelona (Španělsko), Belfast (Severní Irsko), Berlín (Německo), Bilbao (Španělsko), Bonn (Německo), Bratislava (Slovensko), Bukurešť (Rumunsko), Budapešť (Maďarsko), Cardiff (Spojené království), Kolín nad Rýnem (Německo), Kodaň (Dánsko), Dublin (Irsko), Edinburgh (Spojené království), Frankfurt (Německo), Geel (Belgie), Helsinky (Finsko), Heraklion (Řecko), Ispra (Itálie), Haag (Nizozemsko), Valletta (Malta), Lille (Francie), Lisabon (Portugalsko), Lublaň (Slovinsko), Londýn (Velká Británie), Lucemburk (Lucemburské velkovévodství), Madrid (Španělsko), Marseille (Francie), Milán (Itálie), Mnichov (Německo), Nikósie (Kypr), Paříž (Francie), Parma (Itálie), Petten (Nizozemsko), Praha (Česká republika), Riga (Lotyšsko), Řím (Itálie), Sevilla (Španělsko), Sofie (Bulharsko), Stockholm (Švédsko), Štrasburk (Francie), Tallinn (Estonsko), Varšava (Polsko), Valenciennes (Francie), Vídeň (Rakousko), Vilnius (Litva) a Záhřeb (Chorvatsko).
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 60
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Zakázka vyžaduje vytvoření webových stránek, které budou využívány konkrétně pro tuto zakázku. Tyto uživatelsky upravené stránky budou vyžadovat dobu na vytvoření a instalaci v délce přibližně 6 až 9 měsíců. Tím se prodlouží doba trvání zakázky na 60 měsíců; doba trvání zakázky na dodávku náhradních dílů je 120 měsíců u položek č. 1, 2, 3 a 4. Poznámka: zakázka na dodávku náhradních dílů (samostatná zakázka) bude zadána stejnému dodavateli(-ům) zakázky(-ek) pro položky č. 1, 2, 3 a 4.

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 44 960 000 a 55 370 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Tato zakázka je na dodávku nábytku a související služby. Rozdělena je do 5 položek:
— položka č. 1: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro management a další pracovníky“,
— položka č. 2: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro vyšší management“,
— položka č. 3: „Dodávka pracovních křesel navržených sociálně odpovědným způsobem a vyráběných udržitelným způsobem“,
— položka č. 4: „Dodávka nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro zasedání, školení a konferenční místnosti“,
— položka č. 5: „Dodávka osvětlení vyráběného udržitelným způsobem“.
Konkrétněji bude cílem této zakázky poskytnout plně integrované služby zahrnující všechny nebo některé z těchto služeb:
— dodávka prvků nábytku včetně montáže nebo bez montáže (položky č. 1–4),
— poskytování služeb zahrnujících přepravu, rozbalení, sestavení, recyklaci balení a školení (položky č. 1–5),
— sběr použitého nábytku za účelem recyklace materiálu (shromáždění, opětovné použití, recyklace materiálů extrahovaných z odpadů) (položky. č. 1–4),
— renovace stávajícího nábytku pro vyšší management (položka č. 2),
— vytvoření a aktualizace internetové stránky typu on-line katalogu (položky č. 1–5),
— dodávka náhradních dílů a příslušenství (v rámci samostatné zakázky, ale zadaná stejnému dodavateli) (položky č. 1–4).
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000 Nábytek, 39130000 Kancelářský nábytek, 39153000 Nábytek do konferenčních místností, 39120000 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny, 39121000 Psací stoly a stoly, 39122100 Skříně, 39111000 Sedadla, 39113000 Různá sedadla a židle, 39111100 Otáčivá sedadla, 31521100 Stolní lampy, 39110000 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 44 960 000 a 55 370 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro management a další pracovníky
1)Stručný popis
Cílem je uzavřít 2 rámcové smlouvy týkající se:
— především dodávky kancelářského nábytku pro management a další pracovníky, včetně souvisejících služeb,
— a dále dodávky náhradních dílů.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000 Nábytek, 39130000 Kancelářský nábytek, 39120000 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny, 39121000 Psací stoly a stoly, 39122100 Skříně

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 21 400 000 a 26 300 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro vyšší management
1)Stručný popis
Cílem je uzavřít 2 rámcové smlouvy týkající se:
— především dodávky kancelářského nábytku pro vyšší management, včetně souvisejících služeb,
— a dále dodávky náhradních dílů.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000 Nábytek, 39130000 Kancelářský nábytek, 39122100 Skříně, 39120000 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny, 39121000 Psací stoly a stoly

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 3 060 000 a 3 750 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Dodávka pracovních křesel navržených sociálně odpovědným způsobem a vyráběných udržitelným způsobem
1)Stručný popis
Cílem je uzavřít 2 rámcové smlouvy týkající se:
— především dodávky pracovních křesel, včetně souvisejících služeb,
— a dále dodávky náhradních dílů.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000 Nábytek, 39111000 Sedadla, 39113000 Různá sedadla a židle, 39111100 Otáčivá sedadla, 39110000 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 11 900 000 a 14 620 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Dodávka nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro zasedání, školení a konferenční místnosti
1)Stručný popis
Cílem je uzavřít 2 rámcové smlouvy týkající se:
— především dodávky kancelářského nábytku pro zasedací, vzdělávací a konferenční místnosti, včetně souvisejících služeb,
— a dále dodávky náhradních dílů.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000 Nábytek, 39153000 Nábytek do konferenčních místností

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 6 400 000 a 7 900 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 5 Název: Dodávka osvětlení vyráběného udržitelným způsobem
1)Stručný popis
Cílem je uzavřít 1 rámcovou smlouvu na dodávky osvětlení, včetně souvisejících služeb.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

31521100 Stolní lampy

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 2 200 000 a 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba do 30 dnů dle ustanovení návrhu smlouvy přiloženého ke specifikacím.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Každý jednotlivý člen seskupení musí splňovat kritéria pro nevyloučení. Seskupení jako celek musí splňovat kritéria pro vyloučení (viz bod III.2.2 a III.2.3) a jednotliví členové seskupení budou společně a nerozdílně odpovídat za realizaci zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč musí přiložit údaje o totožnosti (viz příloha 1.1A specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.2 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze 1 specifikací.
uchazeč předloží listinné doklady s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí, pod trestem vyloučení, na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:
— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud nelze jinak, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států,
— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, v jiném případě, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jež udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,
— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,
— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.
Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, pokud nelze jinak, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.
Poznámka: v případě, že jim bude zakázka zadána, musí seskupení předložit přísežné prohlášení spolu s podpůrnými dokumenty a informacemi za každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud provozní účty nebo výkaz vykazují za poslední 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné bankovní garance od třetích stran (například mateřských společností), výkazy auditorů, autorizovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz celkového ročního obratu během posledních 3 finančních let.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: minimální úroveň celkového průměrného ročního obratu uchazeče musí být během posledních 3 finančních roků:
— 9 550 000 EUR v případě položky č. 1: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro management a další pracovníky“,
— 1 360 000 EUR v případě položky č. 2: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro vyšší management“,
— 5 350 000 EUR v případě položky č. 3: „Dodávka pracovních křesel navržených sociálně odpovědným způsobem a vyráběných udržitelným způsobem“,
— 2 900 000 EUR v případě položky č. 4: „Dodávka nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro zasedání, školení a konferenční místnosti“,
— 1 050 000 EUR v případě položky č. 5: „Dodávka udržitelným způsobem vyráběného osvětlení“.
V případě zájmu o více položek musí být celkový roční obrat alespoň stejný jako celkový součet minimálních částek požadovaných pro každou položku.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
uchazeč musí poskytnout:
— seznam aspoň 3 veřejných anebo soukromých zakázek týkajících se této zakázky provedených během uplynulých 5 let.
Tento seznam musí prokázat, že realizované dodávky se týkají této zakázky. Tento seznam musí zahrnovat v případě každého příjemce: název příjemce, seznam dodávek uvedených v zakázce nebo místo (místa) dodání, celkové hodnoty objednávek a realizační období,
— uchazeč musí poskytnout doklad osvědčení o řízení jakosti ISO 9001 či obdobné osvědčení, nebo pokud uchazeč takovými osvědčeními nedisponuje nebo je není schopen včas získat, jiné doklady o obdobném zabezpečení jakosti, které sám poskytne. Uchazeč musí osvědčením/akreditací disponovat nejpozději v době podání nabídky,
— prohlášení o tom, zda uchazeč zamýšlí provádět část zakázky prostřednictvím subdodávek nebo ne, a pokud ano, jaký podíl bude pravděpodobně subdodavatelům zadán. Dodavatel zůstává zodpovědný za jakoukoli část zakázky k subdodání.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
celkový minimální obrat realizovaný během uplynulých 5 let musí být:
— 300 000 EUR na zakázku v případě položky č. 1: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro management a další pracovníky“,
— 20 000 EUR na zakázku v případě položky č. 2: „Dodávka kancelářského nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro vyšší management“,
— 150 000 EUR na zakázku v případě položky č. 3: „Dodávka pracovních křesel navržených sociálně odpovědným způsobem a vyráběných udržitelným způsobem“,
— 50 000 EUR na zakázku v případě položky č. 4: „Dodávka nábytku vyráběného udržitelným způsobem pro zasedání, školení a konferenční místnosti“,
— 20 000 EUR na zakázku v případě položky č. 5: „Dodávka osvětlení vyráběného udržitelným způsobem“.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 5.2.2015 - 10:00

Místo:

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 1 (vchod z ulice rue Père de Deken 23), 1040 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají zájem se účastnit, musí zaslat fax nebo e-mail (viz číslo a adresa uvedená v bodě I.1) na oddělení OIB DR.2 Finance a veřejné zakázky aspoň 2 pracovní dny před datem otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: 48 měsíců po zadání zakázky.
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích týkajících se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.
Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.
Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.
2) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

3) Další informace o účasti v souvislosti s výzvami k účasti v nabídkovém řízení a o postupu řízeních za účelem zadávání veřejné zakázky na Úřadu pro infrastrukturu a logistiku (OIB) viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
5.11.2014