Varer - 389910-2014

Vis forkortet udgave

15/11/2014    S221    Europa-Kommissionen - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: »Levering af møbler«

2014/S 221-389910

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Kommissionen
CSM 1 05/43
Kontaktpunkt(er): Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles
Att: OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb
1049 Bruxelles
Belgien
Telefon: +32 22986989
Mailadresse: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Fax: +32 22960570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
postboks 20392
59307 Valenciennes Cedex
Frankrig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
via Carlo Magno 1 A
43126 Parma PR
Italien

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
place Charles Rogier 16
1210 Bruxelles
Belgien

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
rue Colonel Bourg 135-139
1140 Bruxelles
Belgien

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)
chaussée de Wavre 910
1040 Bruxelles
Belgien

Europaskolen Bruxelles IV
Drève Sainte-Anne 86
1020 Bruxelles
Belgien

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
place Charles Rogier 16
1210 Bruxelles
Belgien

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Gran Vía, 33
48009 Bilbao (Vizcaya)
Spanien

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
BEREC-kontoret — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Riga, LV-1050
Letland

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Infopark 1/E — Neumann Janos utca
1117 Budapest
Ungarn

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Trg republike 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenien

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Tower 42 (niveau 18), 25 Old Broad Street
London
Det Forenede Kongerige

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
103 rue de Grenelle
75007 Paris
Frankrig

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)
rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgien

Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)
rue des Drapiers 17-23
1050 Bruxelles
Belgien

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
rue de la Loi 242
1046 Bruxelles
Belgien

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea)
Drosbach-Bygningen, 12, rue Guillaume Kroll
1822 Luxembourg
Luxembourg

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Schwarzenbergplatz 11
1040 Wien
Østrig

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Tomtebodavägen 11a
SE-171 83 Stockholm
Sverige

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
postboks 1309
710 01 Iraklio, Kreta
Grækenland

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Europahuset, Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estland

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Tyskland

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
rue de la Caserne 33
1000 Bruxelles
Belgien

Fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (IMI)
avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles
Belgien

Fællesforetagendet Clean Sky
avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles
Belgien

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (F4E)
Torres Diagonal Litoral, bygning B3, C/ Josep Pla, 2
08019 Barcelona (Barcelona)
Spanien

Fællesforetagendet til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)
avenue de Cortenbergh 100
1000 Bruxelles
Belgien

Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
67001 Strasbourg Cedex
Frankrig

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Ottoplatz 1
50679 Køln
Tyskland

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Wyattville Road, Loughlinstown
Dublin 18
Irland

Fællesforetagendet »Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab« (ECSEL)
White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles
Belgien

Rådet for Den Europæiske Union
rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
Belgien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)
rue Belliard 99
1040 Bruxelles
Belgien

Regionsudvalget
rue Belliard 101
1040 Bruxelles
Belgien

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
30 Churchill Place
E14 5EU London
Det Forenede Kongerige

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
cov 2
1049 Bruxelles
Belgien

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
avenue de la Toison d'Or 56-60
Bruxelles
Belgien

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
»Levering af møbler«.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Athen (Grækenland), Barcelona (Spanien), Belfast (Nordirland), Berlin (Tyskland), Bilbao (Spanien), Bonn (Tyskland), Bratislava (Slovakiet), Budapest (Ungarn), Bukarest (Rumænien), Cardiff (Det Forenede Kongerige), Dublin (Irland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige), Frankfurt (Tyskland), Geel (Belgien), Haag (Nederlandene), Helsingfors (Finland), hovedstadsregionen Bruxelles og omegn (Belgien), Iraklio (Grækenland), Ispra (Italien), København (Danmark), Køln (Tyskland), Lille (Frankrig), Lissabon (Portugal), Ljubljana (Slovenien), London (Det Forenede Kongerige), Luxembourg (Storhertugdømmet Luxembourg), Madrid, (Spanien), Marseille (Frankrig), Milano (Italien), München (Tyskland), Nicosia (Cypern), Paris (Frankrig), Parma (Italien), Petten (Nederlandene), Prag (Tjekkiet), Riga (Letland), Rom (Italien), Sevilla (Spanien), Sofia (Bulgarien), Stockholm (Sverige), Strasbourg (Frankrig), Tallinn (Estland), Valenciennes (Frankrig), Valletta (Malta), Vilnius (Litauen), Warsawa (Polen), Wien (Østrig) og Zagreb (Kroatien).
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 60
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: I forbindelse med kontrakten kræves oprettelsen af et websted, der skal bruges specifikt til denne kontrakt. I forbindelse med det tilpassede websted kræves en periode til udvikling og installering på ca. 6 til 9 måneder. Dette vil udvide kontaktens varighed til 60 måneder. Kontraktens varighed vedrørende levering af reservedele er 120 måneder for parti 1, 2, 3 og 4. NB: Kontrakten vedrørende levering af reservedele (separat kontrakt) vil blive tildelt den samme kontrahent/de samme kontrahenter som for parti 1, 2, 3 og 4.

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 44 960 000 og 55 370 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Denne kontrakt omhandler levering af møbler og tilknyttede tjenesteydelser. Den er opdelt i 5 partier:
— parti 1: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til ledelsen og andet personale«
— parti 2: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til den øverste ledelse«
— parti 3: »Levering af arbejdssidepladser, udformet på social ansvarlig vis og produceret på bæredygtig vis«
— parti 4: »Levering af bæredygtigt producerede møbler til møde-, undervisnings- og konferencelokaler«
— parti 5: »Levering af bæredygtigt produceret belysning«.
Kontrakten har mere specifikt til formål at tilvejebringe en fuldt integreret tjenesteydelse, hvori alle eller dele af følgende tjenesteydelser indgår:
— levering, med eller uden montering, af møbler (parti 1-4)
— levering af tjenesteydelser vedrørende transport, udpakning, montering, genvinding af emballage og undervisning (parti 1-5)
— indsamling af brugte møbler med henblik på genvinding af materialer (indsamling, genbrug, videreudnyttelse og genbrug af materialer, der stammer fra affald) (parti 1-4)
— istandsættelse af eksisterende møbler til den øverste ledelse (parti 2)
— oprettelse og opdatering af et websted med et online katalog (parti 1-5)
— levering af reservedele og tilbehør (inden for rammerne af en separat kontrakt, der dog tildeles samme kontrahent) (parti 1-4).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000, 39130000, 39153000, 39120000, 39121000, 39122100, 39111000, 39113000, 39111100, 31521100, 39110000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 44 960 000 og 55 370 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til ledelsen og andet personale
1)Kort beskrivelse
Hensigten er at indgå 2 rammekontrakter vedrørende:
— primært levering af kontormøbler til ledelsen og andet personale, herunder tilknyttede tjenesteydelser
— derudover levering af reservedele.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000, 39130000, 39120000, 39121000, 39122100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 21 400 000 og 26 300 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til den øverste ledelse
1)Kort beskrivelse
Hensigten er at indgå 2 rammekontrakter vedrørende:
— primært levering af kontormøbler til den øverste ledelse, herunder tilknyttede tjenesteydelser
— derudover levering af reservedele.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000, 39130000, 39122100, 39120000, 39121000

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 3 060 000 og 3 750 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Levering af arbejdssidepladser, udformet på social ansvarlig vis og produceret på bæredygtig vis
1)Kort beskrivelse
Hensigten er at indgå 2 rammekontrakter vedrørende:
— primært levering af arbejdssidepladser, herunder tilknyttede tjenesteydelser
— derudover levering af reservedele.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000, 39111000, 39113000, 39111100, 39110000

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 11 900 000 og 14 620 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Levering af bæredygtigt producerede møbler til møde-, undervisnings- og konferencelokaler
1)Kort beskrivelse
Hensigten er at indgå 2 rammekontrakter vedrørende:
— primært levering af møbler til møde-, undervisnings- og konferencelokaler, herunder tilknyttede tjenesteydelser
— derudover levering af reservedele.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000, 39153000

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 6 400 000 og 7 900 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Levering af bæredygtigt produceret belysning
1)Kort beskrivelse
Hensigten er at indgå 1 rammekontrakt vedrørende levering af belysning, herunder tilknyttede tjenesteydelser.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31521100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 200 000 og 2 800 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling efter 30 dage som fastsat i bestemmelserne i kontraktudkastet vedlagt udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvert enkelt gruppemedlem skal opfylde ikke-udelukkelseskriterierne. Sammenslutningen skal som helhed opfylde udvælgelseskriterierne (se punkt III.2.2 og III.2.3), og de forskellige gruppemedlemmer vil hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiveren skal vedlægge identifikationsoplysninger (se bilag 1.1A til udbudsmaterialet) og samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.2 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag 1 til udbudsmaterialet.
Tilbudsgiveren skal vedlægge skriftlig dokumentation med navn på det land, hvor vedkommende er etableret eller har sit hovedkontor, som påkrævet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende er etableret.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, idet der ellers er risiko for udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten:
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed, ikke er genstand for procedurer af denne art eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love og reguleringer
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er straffet for en lovovertrædelse vedrørende vedkommendes faglige hæderlighed ved en retskraftig dom og ikke har været genstand for en retskraftig dom for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation eller for en hvilken som helst anden ulovlig aktivitet, som er skadelig for Den Europæiske Unions økonomiske interesser
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, der erklærer, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af bidrag til social sikkerhed
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af skat (direkte beskatning og moms) i overensstemmelse med juridiske bestemmelser i det pågældende land.
Hvis der i det pågældende land ikke udstedes sådanne dokumenter eller certifikater, kan de erstattes af en erklæring afgivet under ed eller, i mangel heraf, en højtidelig erklæring afgivet af tilbudsgiveren over for et retligt eller administrativt organ, en notar eller et kompetent fagligt organ i det pågældende land.
NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt bilag og oplysninger i tilfælde af, at vedkommende tildeles kontrakten.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — kopi af regnskaber (balancer og driftsregnskaber) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis driftsregnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren vedlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, autoriserede revisorer el. lign.
— erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindsteniveauet for ansøgerens gennemsnitlige samlede årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være:
— 9 550 000 EUR for parti 1: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til ledelsen og andet personale«
— 1 360 000 EUR for parti 2: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til den øverste ledelse«
— 5 350 000 EUR for parti 3: »Levering af arbejdssidepladser, udformet på social ansvarlig vis og produceret på bæredygtig vis«
— 2 900 000 EUR for parti 4: »Levering af bæredygtigt producerede møbler til møde-, undervisnings- og konferencelokaler«
— 1 050 000 EUR for parti 5: »Levering af bæredygtigt produceret belysning«.
I forbindelse med deltagelse i flere partier skal den gennemsnitlige, samlede årlige omsætning mindst være lig summen af mindstebeløbene, der kræves for hvert parti.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiverne skal fremlægge:
— liste over mindst 3 offentlige og/eller private kontrakter med relation til denne kontrakt, som blev udført i løbet af de seneste 5 år.
Denne liste skal dokumentere, at de leverede varer er relaterede til denne kontrakt. Listen skal, pr. modtager, omfatte: navnet på modtageren, listen over varer i forbindelse med kontrakten, eller leveringssteder, den samlede værdi af ordrene samt implementeringsperiode
— dokumentation for et ISO-9001-certifikat for kvalitetsstyring eller tilsvarende eller, såfremt tilbudsgiveren ikke er i besiddelse af sådanne certifikater eller ikke kan nå at fremskaffe dem rettidigt, anden dokumentation for en tilsvarende kvalitetsgaranti tilvejebragt af vedkommende. Tilbudsgiveren skal have certificering/akkreditering senest på tidspunktet for afgivelse af buddet
— erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren forventer at give dele af kontrakten i underentreprise og i så fald, hvilken andel der forventes givet i underentreprise. Enhver del af kontrakten, der afgives i underentreprise, forbliver kontrahentens ansvar.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Den samlede omsætning opnået i løbet af de seneste 5 år skal mindst være:
— 300 000 EUR pr. kontrakt for parti 1: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til ledelsen og andet personale«
— 20 000 EUR pr. kontrakt for parti 2: »Levering af bæredygtigt producerede kontormøbler til den øverste ledelse«
— 150 000 EUR pr. kontrakt for parti 3: »Levering af arbejdssidepladser, udformet på social ansvarlig vis og produceret på bæredygtig vis«
— 50 000 EUR pr. kontrakt for parti 4: »Levering af bæredygtigt producerede møbler til møde-, undervisnings- og konferencelokaler«
— 20 000 EUR pr. kontrakt for parti 5: »Levering af bæredygtigt produceret belysning«.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 5.2.2015 - 10:00

Sted:

Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles (OIB), CSM 1-Bygningen, cours Saint-Michel 1 (indgang via rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere, der ønsker at deltage, skal sende en fax eller e-mail til (se nummeret og adressen i punkt I.1) Enhed OIB DR.2 Økonomi og offentlige indkøb mindst 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 48 måneder efter tildeling.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.
Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.
Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
2) Forvaltningsorganer vil muligvis blive omfattet af kontrakten som ordregivende myndigheder (inden for en grænse på 10 % af den samlede kontraktværdi for alle forvaltningsorganer sammenlagt), hvis de på tidspunktet for offentliggørelsen af dette udbud ikke var blevet oprettet officielt endnu eller ikke var under stiftelse og derfor ikke kunne anføre nogen formel angivelse i opfordringen til afgivelse af bud.

3) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Den Europæiske Unions Ret
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.11.2014