Προμήθειες - 389910-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

15/11/2014    S221    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: «Προμήθεια επίπλων»

2014/S 221-389910

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. Διεύθυνση: CSM 1 05/43
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Βρυξέλλες
Υπόψη: OIB.DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
Ταχ. Διεύθυνση: ΤΘ 20392
Πόλη: Βαλανσιέν Cedex
Ταχ. κωδικός: 59307
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. Διεύθυνση: via Carlo Magno 1 A
Πόλη: Πάρμα PR
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)
Ταχ. Διεύθυνση: place Charles Rogier 16
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
Ταχ. Διεύθυνση: rue Colonel Bourg 135-139
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)
Ταχ. Διεύθυνση: chaussée de Wavre 910
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Σχολείο Bruxelles IV
Ταχ. Διεύθυνση: Drève Sainte-Anne 86
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1020
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Ταχ. Διεύθυνση: place Charles Rogier 16
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Ταχ. Διεύθυνση: Gran Vía, 33
Πόλη: Μπιλμπάο (Βισκάγια)
Ταχ. κωδικός: 48009
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ORECE)
Ταχ. Διεύθυνση: Γραφείο BEREC — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Πόλη: Ρίγα
Ταχ. κωδικός: LV-1050
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Ταχ. Διεύθυνση: Infopark 1/E — Neumann Janos utca
Πόλη: Βουδαπέστη
Ταχ. κωδικός: 1117
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Ταχ. Διεύθυνση: Trg republike 3
Πόλη: Λιουμπλιάνα
Ταχ. κωδικός: SI-1000
Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ABE)
Ταχ. Διεύθυνση: Πύργος 42 (όροφος 18), 25 Old Broad Street
Πόλη: Λονδίνο
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (AEMF)
Ταχ. Διεύθυνση: 103 rue de Grenelle
Πόλη: Παρίσι
Ταχ. κωδικός: 75007
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (CEPD)
Ταχ. Διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)
Ταχ. Διεύθυνση: rue des Drapiers 17-23
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ταχ. Διεύθυνση: rue de la Loi 242
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea)
Ταχ. Διεύθυνση: κτίριο Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 1822
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ταχ. Διεύθυνση: Schwarzenbergplatz 11
Πόλη: Βιέννη
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Ταχ. Διεύθυνση: Tomtebodavägen 11a
Πόλη: Στοκχόλμη
Ταχ. κωδικός: SE-171 83
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Ταχ. Διεύθυνση: ΤΘ 1309
Πόλη: Ηράκλειο, Κρήτη
Ταχ. κωδικός: 710 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Ταχ. Διεύθυνση: EU House, Rävala pst 4
Πόλη: Τάλιν
Ταχ. κωδικός: 10143
Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (AEAPP)
Ταχ. Διεύθυνση: Westhafenplatz 1
Πόλη: Francfort-sur-le-Main
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Ταχ. Διεύθυνση: rue de la Caserne 33
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή Επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)
Ταχ. Διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση «Clean Sky»
Ταχ. Διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (F4E)
Ταχ. Διεύθυνση: Torres Diagonal Litoral, κτίριο B3, C/ Josep Pla, 2
Πόλη: Βαρκελώνη (Βαρκελώνη)
Ταχ. κωδικός: 08019
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)
Ταχ. Διεύθυνση: avenue de Cortenbergh 100
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Στρασβούργο Cedex
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ)
Ταχ. Διεύθυνση: Ottoplatz 1
Πόλη: Κολωνία
Ταχ. κωδικός: 50679
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Ταχ. Διεύθυνση: Wyattville Road, Loughlinstown
Πόλη: Δουβλίνο 18
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή Επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (ECSEL)
Ταχ. Διεύθυνση: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
Ταχ. Διεύθυνση: rue Belliard 99
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
Ταχ. Διεύθυνση: rue Belliard 101
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Ταχ. Διεύθυνση: 30 Churchill Place
Πόλη: Λονδίνο
Ταχ. κωδικός: E14 5EU
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. Διεύθυνση: cov 2
Πόλη: Bρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)
Ταχ. Διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bρυξέλλες
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«Προμήθεια επίπλων».
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Περιφέρεια πρωτευούσης Βρυξελλών και περίχωρα (Βέλγιο), Αθήνα (Ελλάδα), Βαρκελώνη (Ισπανία), Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία), Βερολίνο (Γερμανία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Βόννη (Γερμανία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Κάρντιφ (Ηνωμένο Βασίλειο), Κολωνία (Γερμανία), Κοπεγχάγη (Δανία), Δουβλίνο (Ιρλανδία), Εδιμβούργο (Ηνωμένο Βασίλειο), Φρανκφούρτη (Γερμανία), Geel (Βέλγιο), Ελσίνκι (Φινλανδία), Ηράκλειο (Κρήτη), Ίσπρα (Ιταλία), Χάγη (Κάτω Χώρες), Βαλέτα (Μάλτα), Λίλλη (Γαλλία), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), Λουξεμβούργο (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου), Μαδρίτη (Ισπανία), Μασσαλία (Γαλλία), Μιλάνο (Ιταλία), Μόναχο (Γερμανία), Λευκωσία (Κύπρος), Παρίσι (Γαλλία), Πάρμα (Ιταλία), Petten (Κάτω Χώρες), Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία), Ρίγα (Λετονία), Ρώμη (Ιταλία), Σεβίλλη (Ισπανία), Σόφια (Βουλγαρία), Στοκχόλμη (Σουηδία), Στρασβούργο (Γαλλία), Τάλιν (Εσθονία), Βαρσοβία (Πολωνία), Βαλενσιέν (Γαλλία), Βιέννη (Αυστρία), Βίλνιους (Λιθουανία) και Ζάγκρεμπ (Κροατία).
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 60
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Η σύμβαση απαιτεί τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για την παρούσα σύμβαση. Ο εν λόγω προσαρμοσμένος δικτυακός τόπος απαιτεί προθεσμία δημιουργίας και σύστασης περίπου 6 έως 9 μηνών. Το ανωτέρω επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης στους 60 μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή ανταλλακτικών, για τις παρτίδες 1, 2, 3 και 4, ανέρχεται σε 120 μήνες. Σημειώνεται ότι η σύμβαση για την προμήθεια των ανταλλακτικών, που αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης, θα ανατεθεί στον (στους) ίδιο(ους) ανάδοχο(όχους) στον (στους) οποίο(ους) θα κατακυρωθεί(ούν) η (οι) σύμβαση(άσεις) για την (τις) παρτίδα(ες) 1, 2, 3 και 4.

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 44 960 000 και 55 370 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια επίπλων και την παροχή συναφών υπηρεσιών. Υποδιαιρείται σε 5 παρτίδες:
— παρτίδα 1: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— παρτίδα 2: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— παρτίδα 3: «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης»,
— παρτίδα 4: «Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— παρτίδα 5: «Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης».
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκτέλεση πλήρους ολοκληρωμένης υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες ή μέρος αυτών:
— προμήθεια με ή χωρίς συναρμολόγηση επίπλων (παρτίδες 1 έως 4),
— παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αφαίρεσης συσκευασίας, συναρμολόγησης, ανάκτησης συσκευασιών και κατάρτισης (παρτίδες 1 έως 5),
— συλλογή των υπαρχόντων χρησιμοποιημένων επίπλων με σκοπό την υλική αξιοποίησή τους (ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, αναγέννηση και ανακύκλωση των υλικών που εξάγονται από τα απόβλητα) (παρτίδες 1 έως 4),
— μετατροπή υπαρχόντων επίπλων για ανώτερες θέσεις στελέχωσης (παρτίδα 2),
— δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας τύπου «on line καταλόγου» (παρτίδες 1 έως 5).
— προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης, η οποία ωστόσο θα ανατεθεί στον ίδιο ανάδοχο) (παρτίδες 1 έως 4).
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000, 39130000, 39153000, 39120000, 39121000, 39122100, 39111000, 39113000, 39111100, 31521100, 39110000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 44 960 000 και 55 370 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:
— κυρίως την προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό προσωπικό και στελεχιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,
— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000, 39130000, 39120000, 39121000, 39122100

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 21 400 000 και 26 300 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:
— κυρίως την προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο στελεχιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,
— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000, 39130000, 39122100, 39120000, 39121000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 3 060 000 και 3 750 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:
— κυρίως, την προμήθεια καθισμάτων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,
— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000, 39111000, 39113000, 39111100, 39110000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 11 900 000 και 14 620 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 4 Ονομασία: Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίων με αντικείμενο:
— κυρίως την προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών,
— συμπληρωματικά, προμήθεια ανταλλακτικών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39100000, 39153000

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 6 400 000 και 7 900 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 5 Ονομασία: Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος είναι η σύναψη 1 σύμβασης-πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

31521100

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 2 200 000 και 2 800 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Πληρωμή εντός 30 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται ως παράρτημα στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Κάθε μέλος του ομίλου πρέπει να πληροί μεμονωμένα τα κριτήρια περί μη αποκλεισμού. Ο όμιλος πρέπει να πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια επιλογής [βλέπε σημεία III.2.2) και III.2.3)] και τα διάφορα μέλη του εν λόγω ομίλου θα έχουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος θα επισυνάψει ένα δελτίο αναγνώρισης (βλέπε παράρτημα 1.1Α της συγγραφής υποχρεώσεων), καθώς και όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.2) «Προϋποθέσεις συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και αναφέρονται στο παράρτημα 1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
ο υποψήφιος θα επισυνάψει αποδεικτικό με αναφορά του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ή κατοικεί ο υποψήφιος, όπως απαιτείται στον τομέα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης.

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του, ήτοι:
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, πρόσφατο ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ως απόρροια διαδικασίας της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατο αντίστοιχο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ούτε έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων του (άμεσων φόρων και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
Εάν κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη ή, ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.
Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών εκμετάλλευσης) των 3 τελευταίων οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο αποτέλεσμα προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποβάλλων προσφορά δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των 3 τελευταίων ετών. Εάν οι λογαριασμοί εκμετάλλευσης ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική και οικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία) ή δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,
— δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών για καθένα από τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: το ελάχιστο επίπεδο του μέσου συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του υποψηφίου κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη θα είναι:
— 9 550 000 EUR για την παρτίδα 1: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 1 360 000 EUR για την παρτίδα 2: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 5 350 000 EUR για την παρτίδα 3: «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης»,
— 2 900 000 EUR για την παρτίδα 4: «Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 1 050 000 EUR για την παρτίδα 5: «Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης».
Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες της μίας παρτίδες, ο μέσος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των ελάχιστων απαιτούμενων ποσών για κάθε παρτίδα.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:
— συνθετικό κατάλογο τουλάχιστον 3 δημόσιων ή/και ιδιωτικών συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 5 έτη σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης.
Από τον εν λόγω κατάλογο πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ο εν λόγω κατάλογος θα αναφέρει ανά δικαιούχο: το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον κατάλογο των προμηθειών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, τον(τους) τόπο(ους) παράδοσης, το συνολικό ποσό των παραγγελιών και την περίοδο εκτέλεσης,
— βεβαίωση διαχείρισης της ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη ή, εάν ο υποψήφιος δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των καθορισμένων προθεσμιών, πρέπει να προσκομίσει άλλα αποδεικτικά σχετικά με ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας που έχει συντάξει ο ίδιος, Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει την πιστοποίηση/βεβαίωση το αργότερο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,
— δήλωση σχετικά με την πρόθεση του υποψήφιου να αναθέσει σε υπεργολαβία μέρος της σύμβασης και, ενδεχομένως, το μέρος της σύμβασης, το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολαβία. Το εν λόγω μέρος της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβους παραμένει υπό την ευθύνη του υποψηφίου.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
το ελάχιστο συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί κατά τα τελευταία 5 έτη θα είναι:
— 300 000 EUR ανά σύμβαση για την παρτίδα 1: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για εκτελεστικό και στελεχιακό προσωπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 20 000 EUR ανά σύμβαση για την παρτίδα 2: «Προμήθεια επίπλων γραφείου για ανώτερο προσωπικό στελέχωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 150 000 EUR ανά σύμβαση για την παρτίδα 3: «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης»,
— 50 000 EUR ανά σύμβαση για την παρτίδα 4: «Προμήθεια επίπλων για αίθουσες συνεδριάσεων, κατάρτισης και συνεδρίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης»,
— 20 000 EUR ανά σύμβαση για την παρτίδα 5: «Προμήθεια φωτιστικών τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης».
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 5.2.2015 - 10:00

Τόπος:

Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Βρυξέλλες (OIB), κτίριο CSM 1, cours Saint-Michel 1 (είσοδος παραπλεύρως από την rue Père de Deken 23), 1040 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών (με την υποχρεωτική παρουσίαση διαβατηρίου ή ταυτότητας). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση πρέπει να κοινοποιήσουν την απόφασή τους αυτή μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [βλέπε τον αριθμό και τη διεύθυνση που αναφέρονται στο σημείο Ι.1)], μονάδα OIB DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 48 μήνες μετά την ανάθεση.
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται επιγραμμικά μέσω του συστήματος ανάθεσης συμβάσεων για ενδεχόμενες διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν, καλούνται να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη.
Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, οι ανανεώσεις της σύμβασης, οι όροι συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, ο συνολικός προβλεπόμενος όγκος της σύμβασης κτλ. αναγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν διατίθεται έντυπη μορφή. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, η μονάδα OIB (Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.
2) Οι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν ως αναθέτουσα αρχή στη σύμβαση (εντός ορίου 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης και για όλους τους εκτελεστικούς οργανισμούς συνολικά), εφόσον κατά το χρόνο της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι εν λόγω οργανισμοί δεν είχαν ακόμα συσταθεί επισήμως ούτε βρίσκονταν υπό σύσταση και συνεπώς, καμία επίσημη ονομασία δεν μπορούσε να διευκρινιστεί στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

3) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην OIB (Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης), καλείστε να συμβουλευτείτε τον «οδηγό προς τους υποψηφίους» καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Επιχειρηματικές Συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω περιόδου ούτε την έναρξη νέας περιόδου υποβολής των προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
5.11.2014