Soláthairtí - 389910-2014

An t-amharc leacaithe

15/11/2014    S221

Bheilg, an-An Bhruiséil: 'Troscán a sholáthar'

2014/S 221-389910

Fógra conartha

Soláthairtí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach
Seoladh poist: CSM 1 05/43
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg
Teagmhálaí: An Oifig um Bonneagar agus Lóistíocht — An Bhruiséil
Le cur faoi bhráid: OIB.DR.2 Airgeadas agus Soláthar Poiblí
Ríomhphost: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22986989
Facs: +32 22960570

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile

Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: tá

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid (ERA)
Seoladh poist: Bosca Oifig Phoist 20392
Baile: Valenciennes Cedex
Cód poist: 59307
Tír: An Fhrainc

Ainm oifigiúil: An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)
Seoladh poist: via Carlo Magno 1 A
Baile: Parma PR
Cód poist: 43126
Tír: An Iodáil

Ainm oifigiúil: Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA)
Seoladh poist: place Charles Rogier 16
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Seoladh poist: rue Colonel Bourg 135-139
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1140
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuáil agus Líonraí (INEA
Seoladh poist: chaussée de Wavre 910
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1040
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: Scoil Eorpach na Bruiséile IV
Seoladh poist: Drève Sainte-Anne 86
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1020
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: place Charles Rogier 16
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus um Shláinte ag an Obair (EU-OSHA)
Seoladh poist: Gran Vía, 33
Baile: Bilbao (Bioscáin)
Cód poist: 48009
Tír: An Spáinn

Ainm oifigiúil: Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
Seoladh poist: Oifig BEREC — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Baile: Ríge
Cód poist: LV-1050
Tír: An Laitvia

Ainm oifigiúil: An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)
Seoladh poist: Páirc Faisnéise 1/E — Neumann Janos utca
Baile: Búdaipeist
Cód poist: 1117
Tír: An Ungáir

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER)
Seoladh poist: Trg republike 3
Baile: Liúibleána
Cód poist: SI-1000
Tír: An tSlóivéin

Ainm oifigiúil: An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (EBA)
Seoladh poist: Túr 42 (leibhéal 18), 25 Old Broad Street
Baile: Londain
Tír: An Ríocht Aontaithe

Ainm oifigiúil: An tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí (ESMA)
Seoladh poist: 103 rue de Grenelle
Baile: Páras
Cód poist: 75007
Tír: An Fhrainc

Ainm oifigiúil: An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS)
Seoladh poist: rue Wiertz 60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1047
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (EDA)
Seoladh poist: rue des Drapiers 17-23
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1050
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS)
Seoladh poist: rue de la Loi 242
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1046
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia (Chafea)
Seoladh poist: Foirgneamh Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 1822
Tír: Lucsamburg

Ainm oifigiúil: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)
Seoladh poist: Schwarzenbergplatz 11
Baile: Vín
Cód poist: 1040
Tír: An Ostair

Ainm oifigiúil: An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)
Seoladh poist: Tomtebodavägen 11a
Baile: Stócólm
Cód poist: SE-171 83
Tír: An tSualainn

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA)
Seoladh poist: Bosca Oifig Phoist 1309
Baile: Heraklion, an Chréit
Cód poist: 710 01
Tír: An Ghréig

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA).
Seoladh poist: Áras an AE, Rävala pst 4
Baile: Taillinn
Cód poist: 10143
Tír: An Eastóin

Ainm oifigiúil: An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EOIPA)
Seoladh poist: Westhafenplatz 1
Baile: Frankfurt am Main
Cód poist: 60327
Tír: An Ghearmáin

Ainm oifigiúil: An Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO)
Seoladh poist: rue de la Caserne 33
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1000
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Comhghnóthas maidir leis an Tionscnamh Comhpháirteach Teicneolaíochta um Chógais Leighis Nuálacha a chur chun feidhme (IMI)
Seoladh poist: avenue de la Toison d'Or 56-60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1060
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: Comhghnóthas na Spéire Glaine
Seoladh poist: avenue de la Toison d'Or 56-60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1060
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Gnóthas Comhpháirteach Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt (F4E)
Seoladh poist: Torres Diagonal Litoral, Foirgneamh B3, C/ Josep Pla, 2
Baile: Barcelona (Barcelona)
Cód poist: 08019
Tír: An Spáinn

Ainm oifigiúil: An Comhghnóthas chun glúin nua an chórais Eorpaigh um bainistíocht aerthráchta SESAR a fhorbairt (SESAR)
Seoladh poist: avenue de Cortenbergh 100
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1000
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An tOmbudsman Eorpach
Seoladh poist: 1 avenue du Président Robert Schuman
Baile: Strasbourg Cedex
Cód poist: 67001
Tír: An Fhrainc

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)
Seoladh poist: Ottoplatz 1
Baile: Köln
Cód poist: 50679
Tír: An Ghearmáin

Ainm oifigiúil: An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)
Seoladh poist: Bóthar Wyattville, Baile Uí Lachnáin
Baile: Baile Átha Cliath 18
Tír: Éire

Ainm oifigiúil: An Comhghnóthas 'Comhpháirteanna Leictreonacha agus Córais do Cheannasaíocht Eorpach' (ECSEL)
Seoladh poist: Aitriam Bán 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1060
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: Comhairle an Aontais Eorpaigh (CEU)
Seoladh poist: rue de la Loi 175
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1048
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC)
Seoladh poist: rue Belliard 99
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1040
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: Coiste na Réigiún (CoR)
Seoladh poist: rue Belliard 101
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1040
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)
Seoladh poist: 30 Churchill Place
Baile: Londain
Cód poist: E14 5EU
Tír: An Ríocht Aontaithe

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA)
Seoladh poist: cov 2
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg

Ainm oifigiúil: An Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin (FCH)
Seoladh poist: avenue de la Toison d'Or 56-60
Baile: an Bhruiséil
Tír: An Bheilg

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
'Troscán a sholáthar'.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Soláthairtí
Ceannachán
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Réigiún na Bruiséile-na Príomhchathrach agus an ceantar máguaird (an Bheilg), an Aithin (an Ghréig), Barcelona (an Spáinn), Béal Feirste (Tuaisceart na hÉireann), Beirlín (an Ghearmáin), Bilbao (an Spáinn), Bonn (an Ghearmáin), an Bhratasláiv (an tSlóvaic), Búcairist, (an Rómáin), Búdaipeist (an Ungáir), Caerdydd (an Ríocht Aontaithe), Köln (an Ghearmáin), Cóbanhávan (an Danmhairg), Baile Átha Cliath (Éire), Dún Éideann (an Ríocht Aontaithe), Frankfurt (an Ghearmáin), Geel (an Bheilg), Heilsincí (an Fhionlainn), Heraklion (an Ghréig), Ispra (an Iodáil), an Háig (an Ísiltír), Vaileite (Málta), Lille (an Fhrainc), Liospóin (an Phortaingéil), Liúibleána (an tSlóivéin), Londain (an Ríocht Aontaithe), Lucsamburg (Ard-Diúcacht Lucsamburg), Maidrid, (an Spáinn), Marseilles (an Fhrainc), Milano (an Iodáil), München (an Ghearmáin), an Niocóis (an Chipir), Páras (an Fhrainc), Parma (an Iodáil), Petten (an Ísiltír), Prág (Poblacht na Seice), Ríge (an Laitvia), an Róimh (an Iodáil), Sevilla (an Spáinn), Sóifia (an Bhulgáir), Stócólm (an tSualainn), Strasbourg (an Fhrainc), Taillinn (an Eastóin), Vársá (an Pholainn), Valenciennes (an Fhrainc), Vín (an Ostair), Vilnias (an Liotuáin) agus Ságrab (an Chróit).
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina mhíonna: 60
Fírinniú maidir le comhaontú creatlaí, atá níos faide ná ceithre bliana: De réir an chonartha ní mór láithreán gréasáin a chruthú a bheidh le húsáid go sonrach le haghaidh an chonartha seo. Beidh tréimhse forbartha agus suiteála de thimpeall ar 6 mhí go 9 mí de dhíth maidir leis an láithreán saincheaptha sin. Déanfar fad an chonartha a shíneadh leis sin go 60 mí; is ionann fad an chonartha le haghaidh na páirteanna breise a sholáthar agus 120 mí le haghaidh bhearta 1, 2, 3 agus 4. NB: déanfar an conradh le haghaidh páirteanna breise a sholáthar (conradh ar leith) a dhámhachtain don chonraitheoir (do na conraitheoirí) céanna le haghaidh bhearta 1, 2, 3 agus 4.

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir44 960 000 agus 55 370 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Baineann an conradh le troscán agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar. Tá sé roinnte ina 5 bheart:
— beart 1: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don lucht bainistíochta agus d'fhoireann eile'.
— beart 2: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don fhoireann bhainistíochta sinsearaí'.
— beart 3: 'Suíocháin oibre, arna ndearadh ar bhealach atá freagrach go sóisialta agus arna dtáirgeadh ar bhonn inbhuanaithe'.
— beart 4: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar do sheomraí cruinnithe, oiliúna agus comhdhála',
— beart 5: 'Soilsiú arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar'.
Go sonrach, is é an aidhm seirbhís chomhtháite iomlán a sholáthar lena gcuimsítear an tseirbhís iomlán a leanas nó cuid di:
— earraí troscáin (bearta 1-4) a sholáthar, le cóimeáil nó gan chóimeáil,
— seirbhísí a sholáthar a bhaineann le hiompar, díphacáil, cóimeáil, aisghabháil na pacáistíochta, agus oiliúint (bearta 1-5),
— troscán úsáidte a bhailiú le haghaidh ábhar a aisghabháil (bailiú, athúsáid, athshlánú agus athchúrsáil ábhar arna mbaint ó dhramhaíl) (bearta 1-4),
— troscán atá ann a athchóiriú d'fhoireann bhainistíochta sinsearaí (beart 2),
— láithreán gréasáin de chineál catalóige ar líne a chruthú agus a nuashonrú (bearta 1-5),
— páirteanna breise agus oiriúintí a sholáthar (faoi chonradh ar leith ach arna dhámhachtain don chonraitheoir céanna) (bearta 1-4).
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture, 39130000 Office furniture, 39153000 Conference-room furniture, 39120000 Tables, cupboards, desk and bookcases, 39121000 Desks and tables, 39122100 Cupboards, 39111000 Seats, 39113000 Miscellaneous seats and chairs, 39111100 Swivel seats, 31521100 Desk lamps, 39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá
ba cheart tairiscintí a chur isteach le haghaidh na nithe a leanas beart amháin nó níos mó
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir44 960 000 agus 55 370 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 60 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Faisnéis faoi bhearta

Uimh. an bhirt: 1 Teideal an bhirt: Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don lucht bainistíochta agus d'fhoireann eile
1)Cur síos achomair
Is é an aidhm 2 chonradh creatlaí a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas:
— go príomha, troscán oifige a sholáthar don lucht bainistíochta agus d'fhoireann eile, agus seirbhísí gaolmhara san áireamh,
— sa bhreis air sin, páirteanna breise a sholáthar.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture, 39130000 Office furniture, 39120000 Tables, cupboards, desk and bookcases, 39121000 Desks and tables, 39122100 Cupboards

3)Méid nó raon feidhme
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir21 400 000 agus 26 300 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Uimh. an bhirt: 2 Teideal an bhirt: Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don fhoireann bhainistíochta sinsearaí'
1)Cur síos achomair
Is é an aidhm 2 chonradh creatlaí a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas:
— go príomha, troscán oifige a sholáthar don fhoireann bhainistíochta sinsearaí agus d'fhoireann eile, agus seirbhísí gaolmhara san áireamh,
— sa bhreis air sin, páirteanna breise a sholáthar.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture, 39130000 Office furniture, 39122100 Cupboards, 39120000 Tables, cupboards, desk and bookcases, 39121000 Desks and tables

3)Méid nó raon feidhme
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir3 060 000 agus 3 750 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Uimh. an bhirt: 3 Teideal an bhirt: Suíocháin oibre, arna ndearadh ar bhealach atá freagrach go sóisialta agus arna dtáirgeadh ar bhonn inbhuanaithe
1)Cur síos achomair
Is é an aidhm 2 chonradh creatlaí a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas:
— go príomha, suíocháin oibre a sholáthar, lena n-áirítear seirbhísí gaolmhara,
— sa bhreis air sin, páirteanna breise a sholáthar.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture, 39111000 Seats, 39113000 Miscellaneous seats and chairs, 39111100 Swivel seats, 39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts

3)Méid nó raon feidhme
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir11 900 000 agus 14 620 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Uimh. an bhirt: 4 Teideal an bhirt: Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar do sheomraí cruinnithe, oiliúna agus comhdhála
1)Cur síos achomair
Is é an aidhm 2 chonradh creatlaí a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas:
— go príomha, troscán oifige a sholáthar do sheomraí cruinnithe, oiliúna agus comhdhála, agus seirbhísí gaolmhara san áireamh,
— sa bhreis air sin, páirteanna breise a sholáthar.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture, 39153000 Conference-room furniture

3)Méid nó raon feidhme
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir6 400 000 agus 7 900 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Uimh. an bhirt: 5 Teideal an bhirt: Soilsiú arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar
1)Cur síos achomair
Is é an aidhm 1 chonradh creatlaí a dhéanamh le haghaidh soilsiú a sholáthar, agus seirbhísí gaolmhara san áireamh.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

31521100 Desk lamps

3)Méid nó raon feidhme
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir2 200 000 agus 2 800 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Íocaíocht ag 30 lá mar atá luaite i bhforálacha an dréachtchonartha atá ceangailte leis na sonraíochtaí.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Ní mór do gach ball aonair den ghrúpáil na critéir neamheisiaimh a chomhlíonadh. Ní mór don ghrúpáil ina hiomláine na critéir roghnúcháin a chomhlíonadh (féach pointe III.2.2 agus III.2.3) agus beidh na baill éagsúla den ghrúpáil faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach maidir le feidhmiú an chonartha.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: ní mór don tairgeoir sonraí aitheantais a iniamh (féach Iarscríbhinn 1.1A leis na sonraíochtaí), mar aon leis na doiciméid agus leis an bhfaisnéis atá riachtanach faoi phointe III.2 'Coinníollacha le haghaidh rannpháirtíochta' san fhógra seo agus atá liostaithe in Iarscríbhinn 1 leis na sonraíochtaí.
déanfaidh an tairgeoir fianaise dhoiciméadach a iniamh lena gcuimsítear ainm na tíre ina bhfuil a cheannoifig nó ina bhfuil sé ina chónaí, de réir mar atá riachtanach faoin dlí ina thír chónaithe.

Ní mór don tairgeoir dearbhú sollúnta a chur isteach a bheidh sínithe agus dátaithe go cuí ina luaitear nach bhfuil sé i gcás ar bith a dhéanfadh é a eisiamh ó pháirt a ghlacadh i gconradh arna dhámhachtain ag an Aontas Eorpach. Ní foláir nó go mbeidh an dearbhú sollúnta i bhfoirm an teimpléid atá foilsithe ar an leathanach a leanas, ina iomláine: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: ní mór don tairgeoir rathúil, ar phionós eisiaimh, an fhianaise dhoiciméadach a leanas a sholáthar mar thaca leis an dearbhú sollúnta roimh shíniú an chonartha:
— sliocht úrnua ón taifead breithiúnach, nó dá éagmais sin, doiciméad comhchosúil arna eisiúint le déanaí ag comhlacht breithiúnach nó riaracháin cuí sa tír ina bhfuil an tairgeoir ina chónaí, a dhearbhaíonn nach bhfuil sé féimheach nó á fhoirceannadh, nach bhfuil a ghnóthaí á riaradh ag an gcúirt, nach bhfuil socrú beartaithe aige le creidiúnaithe agus nár chuir sé gníomhaíochtaí gnó ar fionraí, nach bhfuil sé ina ábhar imeachtaí a bhaineann leis na cúrsaí seo, agus nach bhfuil sé i gcor dlúthchosúil ag éirí as nós imeachta comhchosúil faoi dhlíthe nó rialacháin náisiúnta,
— sliocht úrnua ón taifead breithiúnach, nó dá éagmais sin, doiciméad comhchosúil arna eisiúint le déanaí ag comhlacht breithiúnach nó riaracháin cuí sa tír ina bhfuil an tairgeoir ina chónaí, lena sonraítear nár ciontaíodh é i gcion maidir lena iompar gairmiúil faoi bhreithiúnais a bhfuil fórsa res judicata ag baint leis agus nach raibh sé ina ábhar breithiúnais a bhfuil fórsa res judicata ag baint leis maidir le calaois, caimiléireacht, baint le heagraíocht choiriúil ná le gníomh mídhleathach ar bith eile a bheadh díobhálach do leasanna airgeadais an Aontais,
— teastas úrnua eisithe ag comhlacht cuí sa tír ina bhfuil an tairgeoir ina chónaí, ag maíomh gur chomhlíon sé a chuid oibleagáidí maidir le híoc ranníocaíochtaí slándála sóisialaí,
— teastas úrnua eisithe ag comhlacht cuí sa tír ina bhfuil an tairgeoir ina chónaí, a dhearbhaíonn gur chomhlíon sé oibleagáidí maidir le híocaíocht cánacha (cánacha díreacha agus CBL) de réir fhorálacha dlí na tíre thuasluaite.
Nuair nach n-eisítear a leithéid de dhoiciméid nó theastais sa tír bhainteach, glacfar le ráiteas faoi mhionn ina n-áit nó, dá éagmais sin, le dearbhú sollúnta déanta ag an tairgeoir os comhair comhlacht breithiúnach nó riaracháin, nótaire nó comhlacht ceirde cáilithe sa tír sin.
NB: ní mór do ghrúpálacha an dearbhú sollúnta a sholáthar maidir le gach ball aonair, mar aon le doiciméid thacúla agus faisnéis thacúil má dhámhfar an conradh dóibh.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: — cóip de na ráitis airgeadais (cláir chomhardaithe agus cuntais oibríochtúla) le haghaidh na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart, ina dtaispeántar an brabús bliantúil roimh cháin. Mura bhfuil an tairgeoir, ar fháth bailí éigin, in ann iad a sholáthar, ní mór dó ráiteas a iniamh i leith brabús bliantúil roimh cháin le haghaidh an 3 bhliain roimhe sin. Má thaispeántar meánchaillteanas ar na cuntais oibríochta nó ar an ráiteas thar tréimhse an 3 bhliain seo a chuaigh thart, ní mór don tairgeoir doiciméad eile a sholáthar mar sin mar chruthúnas ar a chumas airgeadais agus eacnamaíoch, amhail ráthaíocht iomchuí ó thríú páirtí (e.g. an mháthairchuideachta) nó ráitis ó iniúchóirí, ó chuntasóirí cairte nó a gcoibhéisí,
— ráiteas faoin láimhdeachas bliantúil foriomlán a réadaíodh i rith na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: beidh íosleibhéal mheánláimhdeachas bliantúil foriomlán an iarrthóra thar na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart comhionann leis an méid a leanas:
— 9 550 000 EUR le haghaidh bheart 1: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don lucht bainistíochta agus d'fhoireann eile'.
— 1 360 000 EUR le haghaidh bheart 2: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don fhoireann bhainistíochta sinsearaí'.
— 5 350 000 EUR le haghaidh bheart 3: 'Suíocháin oibre, arna ndearadh ar bhealach atá freagrach go sóisialta agus arna dtáirgeadh ar bhonn inbhuanaithe',
— 2 900 000 EUR le haghaidh bheart 4: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar do sheomraí cruinnithe, oiliúna agus comhdhála',
— 1 050 000 EUR le haghaidh bheart 5: 'Soilsiú arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar'.
Má tá páirt á glacadh i roinnt beart, ní foláir nó go bhfuil an meánláimhdeachas bliantúil foriomlán comhionann ar a laghad le méid iomlán na suimeanna íosta atá riachtanach maidir le gach beart.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
ní mór don tairgeoir na nithe seo a leanas a sholáthar:
— liosta de 3 chonradh phoiblí nó phríobháideacha a bhaineann leis an gconradh seo, a cuireadh i crích i rith na 5 bliana seo a chuaigh thart.
Ní foláir nó bhfuil cruthúnas sa liosta go mbaineann na soláthairtí a soláthraíodh leis an gconradh seo. Beidh na nithe a leanas sa liosta, in aghaidh an tairbhí: ainm an tairbhí, liosta de na soláthairtí sa chonradh, nó áit (áiteanna) an tseachadta, luachanna iomlána na n-orduithe agus an tréimhse forfheidhmiúcháin,
— cruthúnas ar theastas bainistíochta cáilíochta ISO 9001 nó a choibhéis, nó mura bhfuil a leithéid de theastais ag an tairgeoir nó mura bhfuil sé in ann iad a fháil in am, fianaise eile ar dhearbhú cáilíochta coibhéiseach arna sholáthar aige. Ní foláir nó go bhfuil deimhniú/creidiúnú ag an tairgeor nuair a chuireann sé a thairiscint isteach, ar a dhéanaí,
— ráiteas maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil sé i gceist ag an tairgeoir cuid den chonradh a ligean ar fochonradh agus, má tá, an céatadán den chonradh ar dhócha go ligfear ar fochonradh é. Beidh an conraitheoir freagrach go fóill as aon chuid den chonradh atá ar fochonradh.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
beidh an láimhdeachas íosta foriomlán arna réadú i rith na 5 bliana seo a chuaigh thart comhionann leis an méid a leanas:
— 300 000 EUR in aghaidh an chonartha le haghaidh bheart 1: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don lucht bainistíochta agus d'fhoireann eile'.
— 20 000 EUR in aghaidh an chonartha le haghaidh bheart 2: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar don fhoireann bhainistíochta sinsearaí'.
— 150 000 EUR in aghaidh an chonartha le haghaidh bheart 3: 'Suíocháin oibre, arna ndearadh ar bhealach atá freagrach go sóisialta agus arna dtáirgeadh ar bhonn inbhuanaithe',
— 50 000 EUR in aghaidh an chonartha le haghaidh bheart 4: 'Troscán oifige arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar do sheomraí cruinnithe, oiliúna agus comhdhála',
— 20 000 EUR in aghaidh an chonartha le haghaidh bheart 5: 'Soilsiú arna tháirgeadh ar bhonn inbhuanaithe a sholáthar'.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 9 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 5.2.2015 - 10:00

Láthair:

An Oifig um Bonneagar agus Lóistíocht — An Bhruiséil (OIB), Foirgneamh CMS 1, cours Saint-Michel 1 (bealach isteach via rue Père de Deken 23), 1040 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Is féidir le 1 ionadaí arna údarú go cuí freastal ar oscailt na dtairiscintí (ní mór pas nó cárta aitheantais a thaispeáint). Ní mór do thairgeoiri ar mian leo freastal facs nó ríomhphost a sheoladh (féach an uimhir agus an seoladh atá tugtha i bpointe I.1) Aonad OIB DR.2 um Airgeadas agus Soláthar Poiblí 2 lá oibre ar a laghad roimh dháta an tseisiúin oscailte.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: tá
Uainiú measta le haghaidh fógraí breise a fhoilsiú: 48 mí tar éis na dámhachtana.
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise

1) Beidh na sonraíochtaí agus na doiciméid bhreise (lena n-áirítear ceisteanna agus freagraí) ar fáil ag an seoladh gréasáin a leanas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Tugtar cuireadh do pháirtithe ar spéis leo é clárú tríd an láithreán gréasáin. Cuirfear in iúl dóibh ansin tríd an gcóras soláthair phoiblí ar líne maidir le haon nuashonruithe atá ar fáil don chuireadh seo chun tairisceana. Iarrtar ar pháirtithe nach bhfuil cláraithe ar an láithreán breathnú air go rialta. Ní bheidh an Coimisiún freagrach mura bhfuil tairgeoirí ar an eolas faoi aon fhaisnéis bhreise i dtaca leis an gcuireadh seo chun tairisceana atá tugtha ar an láithreán Gréasáin sin
Déanfar an láithreán Gréasáin a nuashonrú go rialta agus is iad na tairgeoirí atá freagrach as nuashonruithe agus athruithe a sheiceáil i rith thréimhse na tairisceana.
Is féidir faisnéis bhreise faoi théarmaí conartha, athnuachaintí conartha, coinníollacha rannpháirtíochta, íosleibhéil cumais atá riachtanach, méid measta iomlán an chonartha, srl a fháil sna sonraíochtaí atá ar fáil ar an láithreán gréasáin réamhluaite. Ní eiseofar leagan páipéir. Arna dheimhniú mar EMAS ó 2005, glacann an OIB dearcadh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is scéim éiceabhainistíochta agus iniúchta atá in EMAS, ionstraim dheonach an AE a úsáideann eagraíochtaí chun a bhfeidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú.
2) Féadfar gníomhaireachtaí feidhmiúcháin a chur san áireamh sa chonradh mar údaráis chonarthachta (laistigh de theorainn de 10 % de luach iomlán an chonartha agus le haghaidh na ngníomhaireachtaí uile glactha le chéile), más é an cás, ag am fhoilsiú an chuiridh seo chun tairisceana, nach raibh siad cruthaithe fós ar bhonn oifigiúil nó mura raibh siad á gcruthú agus, de bharr sin, ní rabhthas in ann aon ainmniú foirmiúil a shonrú i ndoiciméid an chuiridh chun tairisceana.

3) Le haghaidh faisnéis bhreise a fháil maidir le páirt a ghlacadh i gcuirí chun tairisceana agus maidir le seicheamh na nósanna imeachta maidir le soláthar poiblí ag an OIB, féach an 'Treoir do thairgeoirí' agus an bróisiúr 'Gnó a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach', atá ar fáil tríd an nasc: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: laistigh de 2 mhí ó chuirtear fógra chuig an ngearánaí nó, dá éagmais sin, ón lá a fuair sé fios air. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí mar thoradh ar ghearán chuig an Ombudsman Eorpach ná ní chuirfear tréimhse nua ar siúl chun achomhairc a dhéanamh.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
5.11.2014