Leveringen - 389910-2014

Beknopt weergeven

15/11/2014    S221

België-Brussel: „Levering van meubilair”

2014/S 221-389910

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/43
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel
Ter attentie van: OIB.DR.2 Financiën en Overheidsopdrachten
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Postadres: postbus 20392
Plaats: Valenciennes Cedex
Postcode: 59307
Land: Frankrijk

Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: via Carlo Magno 1 A
Plaats: Parma PR
Postcode: 43126
Land: Italië

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Ercea)
Postadres: place Charles Rogier 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
Postadres: rue Colonel Bourg 135-139
Plaats: Brussel
Postcode: 1140
Land: België

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)
Postadres: chaussée de Wavre 910
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Officiële benaming: Europese School Brussel IV
Postadres: Drève Sainte-Anne 86
Plaats: Brussel
Postcode: 1020
Land: België

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: place Charles Rogier 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België

Officiële benaming: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Postadres: Gran Vía, 33
Plaats: Bilbao (Biskaje)
Postcode: 48009
Land: Spanje

Officiële benaming: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Postadres: Berec-bureau — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Plaats: Riga
Postcode: LV-1050
Land: Letland

Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark 1/E — Neumann Janos utca
Plaats: Boedapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije

Officiële benaming: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Postadres: Trg republike 3
Plaats: Ljubljana
Postcode: SI-1000
Land: Slovenië

Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Postadres: Tower 42 (level 18), 25 Old Broad Street
Plaats: Londen
Land: Verenigd Koninkrijk

Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM)
Postadres: 103 rue de Grenelle
Plaats: Parijs
Postcode: 75007
Land: Frankrijk

Officiële benaming: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Postadres: rue Wiertz 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België

Officiële benaming: Europees Defensieagentschap (EDA)
Postadres: rue des Drapiers 17-23
Plaats: Brussel
Postcode: 1050
Land: België

Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)
Postadres: rue de la Loi 242
Plaats: Brussel
Postcode: 1046
Land: België

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea)
Postadres: Gebouw Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1822
Land: Luxemburg

Officiële benaming: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Postadres: Schwarzenbergplatz 11
Plaats: Wenen
Postcode: 1040
Land: Oostenrijk

Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Postadres: Tomtebodavägen 11a
Plaats: Stockholm
Postcode: SE-171 83
Land: Zweden

Officiële benaming: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Postadres: PB 1309
Plaats: Heraklion, Kreta
Postcode: 710 01
Land: Griekenland

Officiële benaming: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Postadres: EU House, Rävala pst 4
Plaats: Tallinn
Postcode: 10143
Land: Estland

Officiële benaming: Europees Agentschap voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Postadres: Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfort aan de Main
Postcode: 60327
Land: Duitsland

Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Postadres: rue de la Caserne 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

Officiële benaming: Gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)
Postadres: avenue de la Toison d'Or 56-60
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Postadres: avenue de la Toison d'Or 56-60
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België

Officiële benaming: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E)
Postadres: Torres Diagonal Litoral, Gebouw B3, C/ Josep Pla, 2
Plaats: Barcelona (Barcelona)
Postcode: 08019
Land: Spanje

Officiële benaming: Gemeenschappelijke onderneming voor de realisatie van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)
Postadres: avenue de Cortenbergh 100
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Straatsburg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk

Officiële benaming: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Postadres: Ottoplatz 1
Plaats: Keulen
Postcode: 50679
Land: Duitsland

Officiële benaming: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Postadres: Wyattville Road, Loughlinstown
Plaats: Dublin 18
Land: Ierland

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)
Postadres: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België

Officiële benaming: Raad van de Europese Unie (CUE)
Postadres: rue de la Loi 175
Plaats: Brussel
Postcode: 1048
Land: België

Officiële benaming: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Postadres: rue Belliard 99
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Officiële benaming: Comité van de Regio's (CvdR)
Postadres: rue Belliard 101
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Postadres: 30 Churchill Place
Plaats: Londen
Postcode: E14 5EU
Land: Verenigd Koninkrijk

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)
Postadres: cov 2
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)
Postadres: avenue de la Toison d'Or 56-60
Plaats: Brussel
Land: België

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
„Levering van meubilair”.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving (België), Athene (Griekenland), Barcelona (Spanje), Belfast (Noord-Ierland), Berlijn (Duitsland), Bilbao (Spanje), Bonn (Duitsland), Bratislava (Slowakije), Boekarest (Roemenië), Boedapest (Hongarije), Cardiff (Verenigd Koninkrijk), Keulen (Duitsland), Kopenhagen (Denemarken), Dublin (Ierland), Edinburgh (Verenigd Koninkrijk), Frankfort (Duitsland), Geel (België), Helsinki (Finland), Heraklion (Griekenland), Ispra (Italië), 's-Gravenhage (Nederland), Valletta (Malta), Rijsel (Frankrijk), Lissabon (Portugal), Ljubljana (Slovenië), Londen (Verenigd Koninkrijk), Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Madrid (Spanje), Marseille (Frankrijk), Milaan (Italië), München (Duitsland), Nicosia (Cyprus), Parijs (Frankrijk), Parma (Italië), Petten (Nederland), Praag (Tsjechië), Riga (Letland), Rome (Italië), Sevilla (Spanje), Sofia (Bulgarije), Stockholm (Zweden), Straatsburg (Frankrijk), Tallinn (Estland), Warschau (Polen), Valenciennes (Frankrijk), Wenen (Oostenrijk), Vilnius (Litouwen) en Zagreb (Kroatië).
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 60
Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar: voor de opdracht moet een website worden opgezet die specifiek bedoeld is voor onderhavige opdracht. Voor het ontwikkelen en opzetten van deze gerichte website is een termijn van 6 tot 9 maanden nodig. Dit brengt de looptijd van de overeenkomst op 60 maanden; de looptijd van de overeenkomst voor de levering van reserveonderdelen, voor percelen 1, 2, 3 en 4, bedraagt 120 maanden. De overeenkomst voor de levering van reserveonderdelen, waarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten, zal worden gegund aan dezelfde contractant(en) aan wie de opdracht(en) voor percelen 1, 2, 3 en 4 wordt/worden gegund.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 44 960 000 en 55 370 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Onderhavige opdracht betreft de levering van meubilair en de verlening van bijbehorende diensten. De opdracht is onderverdeeld in 5 percelen:
— perceel 1: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel”,
— perceel 2: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management”,
— perceel 3: „Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen”,
— perceel 4: „Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten”,
— perceel 5: „Levering van duurzaam ontworpen verlichting”.
De opdracht beoogt meer bepaald de verlening van een volledige geïntegreerde dienst die betrekking heeft op alle of een deel van de volgende prestaties:
— de levering van meubilair, met of zonder montage (percelen 1 tot en met 4),
— de verlening van diensten in verband met vervoer, uitpakken, monteren, inzamelen van verpakkingen en opleiding (percelen 1 tot en met 5),
— de ophaling van het versleten meubilair met het oog op materiaalvalorisatie (verzamelen, hergebruiken, regenereren en recyclen van materiaal uit afval) (percelen 1 tot en met 4),
— het herstel van bestaand meubilair voor het hoger management (perceel 2),
— de ontwikkeling en update van een website van het type „onlinecatalogus” (percelen 1 tot en met 5),
— de levering van reserveonderdelen en toebehoren (valt onder een afzonderlijke overeenkomst, maar wordt aan dezelfde contractant gegund) (percelen 1 tot en met 4).
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000 Meubilair, 39130000 Kantoormeubilair, 39153000 Meubilair voor conferentiezaal, 39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten, 39121000 Schrijftafels en tafels, 39122100 Kasten, 39111000 Zitmeubelen, 39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen, 39111100 Draaistoelen, 31521100 Bureaulampen, 39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 44 960 000 en 55 370 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel
1)Korte beschrijving
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:
— in hoofdzaak, de levering van kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,
— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000 Meubilair, 39130000 Kantoormeubilair, 39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten, 39121000 Schrijftafels en tafels, 39122100 Kasten

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 21 400 000 en 26 300 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management
1)Korte beschrijving
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:
— in hoofdzaak, de levering van kantoormeubilair voor het hoger management, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,
— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000 Meubilair, 39130000 Kantoormeubilair, 39122100 Kasten, 39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten, 39121000 Schrijftafels en tafels

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 3 060 000 en 3 750 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen
1)Korte beschrijving
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:
— in hoofdzaak, de levering van kantoorstoelen, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,
— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000 Meubilair, 39111000 Zitmeubelen, 39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen, 39111100 Draaistoelen, 39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 11 900 000 en 14 620 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 4 Titel: Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten
1)Korte beschrijving
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:
— in hoofdzaak, de levering van meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,
— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39100000 Meubilair, 39153000 Meubilair voor conferentiezaal

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 6 400 000 en 7 900 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 5 Titel: Levering van duurzaam ontworpen verlichting
1)Korte beschrijving
Het doel is het sluiten van 1 raamovereenkomst voor de levering van verlichting, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31521100 Bureaulampen

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 2 200 000 en 2 800 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betaling binnen 30 dagen, in overeenstemming met de bepalingen van de ontwerpovereenkomst, gevoegd bij het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Elk lid van de combinatie moet afzonderlijk voldoen aan de uitsluitingscriteria. De combinatie moet in haar geheel voldoen aan de selectiecriteria (zie III.2.2 en III.2.3) en de verschillende leden van de combinatie zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk bij de uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijver moet een identificatiefiche bijvoegen (zie bijlage 1.1A bij het bestek), evenals alle documenten en inlichtingen die worden gevraagd in III.2 „Voorwaarden voor deelneming” van deze aankondiging en vermeld in bijlage 1 bij het bestek.
De inschrijver moet een krachtens de wetgeving van het land van vestiging vereist bewijsstuk ter zake bijvoegen, met vermelding van het land waar hij is gevestigd of waar hij zijn hoofdzetel heeft.

De inschrijver moet een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen, met name:
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de inschrijver is gevestigd, waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of zijn faillissement niet is aangevraagd of tegen hem geen procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, noch zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt en niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn directe belastingen en de btw volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
Indien geen zodanige documenten of getuigschriften door het betrokken land worden afgegeven, kunnen ze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de inschrijver is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land waar de inschrijver is gevestigd.
Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: — een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat blijkt vóór aftrek van de belastingen. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de resultatenrekeningen of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris, accountant of gelijkwaardig;
— een verklaring betreffende de algemene jaaromzet over de laatste 3 boekjaren.
Eventuele minimumeisen: de gemiddelde algemene jaaromzet van de inschrijver moet over de laatste 3 boekjaren minstens het volgende bedragen:
— 9 550 000 EUR voor perceel 1: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel”,
— 1 360 000 EUR voor perceel 2: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management”,
— 5 350 000 EUR voor perceel 3: „Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen”,
— 2 900 000 EUR voor perceel 4: „Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten”,
— 1 050 000 EUR voor perceel 5: „Levering van duurzaam ontworpen verlichting”.
In het geval van inschrijvingen voor meerdere percelen, moet de gemiddelde algemene jaaromzet minstens gelijk zijn aan de som van de vereiste minimumbedragen voor elk perceel.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de inschrijver moet het volgende overleggen:
— een samenvattende lijst van minstens 3 overheids- en/of privéopdrachten die tijdens de laatste 5 jaar zijn uitgevoerd op het gebied van deze opdracht.
Uit deze lijst moet blijken dat de geleverde artikelen rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de opdracht. De lijst moet voor elke begunstigde het volgende vermelden: de naam van de begunstigde, de lijst van geleverde artikelen in het kader van de opdracht, de plaats(en) van levering, de totale waarde van de bestellingen en de uitvoeringstermijn,
— een attest van kwaliteitsmanagement van het type ISO 9001 of gelijkwaardig of indien de inschrijver geen toegang heeft tot deze attesten of niet in de mogelijkheid is ze binnen de vastgelegde termijnen te verkrijgen, andere bewijzen van soortgelijke maatregelen voor kwaliteitsborging die hij zelf heeft opgesteld. De inschrijver moet uiterlijk op het ogenblik van de indiening van de inschrijving over het certificaat/attest beschikken,
— een verklaring waaruit blijkt of de inschrijver voornemens is een deel van de opdracht in onderaanbesteding te geven en, in voorkomend geval, vermelding van het gedeelte van de opdracht dat hij voornemens is in onderaanbesteding te geven. De contractant blijft verantwoordelijk voor het gedeelte van de opdracht dat in onderaanbesteding wordt gegeven.
Eventuele minimumeisen:
de totale waarde over de laatste 5 jaar moet minstens het volgende bedragen:
— 300 000 EUR per opdracht voor perceel 1: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel”,
— 20 000 EUR per opdracht voor perceel 2: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management”,
— 150 000 EUR per opdracht voor perceel 3: „Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen”,
— 50 000 EUR per opdracht voor perceel 4: „Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten”,
— 20 000 EUR per opdracht voor perceel 5: „Levering van duurzaam ontworpen verlichting”.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 5.2.2015 - 10:00

Plaats:

Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel (OIB), Gebouw CSM 1, cours Saint-Michel 1 (ingang via rue Père de Deken 23), 1040 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB DR.2 „Financiën en overheidsopdrachten” uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per fax of per e-mail (zie in I.1 vermeld nummer en adres) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 48 maanden na de gunning.
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.
De aanvullende inlichtingen inzake de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.
2) Uitvoerende agentschappen kunnen tijdens de looptijd van de opdracht worden toegevoegd (voor maximaal 10 % van de totale waarde van de opdracht en voor alle uitvoerende agentschappen samen), indien ze op het moment van de bekendmaking van de aanbesteding niet officieel bestonden of in oprichting waren en ze daarom geen formele benaming hadden in de aanbestedingsstukken.

3) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.11.2014