Bunuri - 389910-2014

Afișează vizualizare compactă

15/11/2014    S221    Comisia Europeană - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: „Furnizare de mobilier”

2014/S 221-389910

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/43
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles
În atenția: OIB.DR.2 Finanţe şi achiziţii publice
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da

Denumire oficială: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF)
Adresă: CP 20392
Localitate: Valenciennes Cedex
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa

Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)
Adresă: via Carlo Magno 1 A
Localitate: Parma PR
Cod poștal: 43126
Țară: Italia

Denumire oficială: Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)
Adresă: place Charles Rogier 16
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA)
Adresă: rue Colonel Bourg 135-139
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA)
Adresă: chaussée de Wavre 910
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia

Denumire oficială: Şcoala Europeană Bruxelles IV
Adresă: Drève Sainte-Anne 86
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1020
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Adresă: place Charles Rogier 16
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Adresă: Gran Vía, 33
Localitate: Bilbao (Biscaya)
Cod poștal: 48009
Țară: Spania

Denumire oficială: Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC)
Adresă: Biroul OAREC – Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Localitate: Riga
Cod poștal: LV-1050
Țară: Letonia

Denumire oficială: Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)
Adresă: Infopark 1/E – Neumann Janos utca
Localitate: Budapesta
Cod poștal: 1117
Țară: Ungaria

Denumire oficială: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Adresă: Trg republike 3
Localitate: Ljubljana
Cod poștal: SI-1000
Țară: Slovenia

Denumire oficială: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Adresă: Turnul 42 (nivelul 18), 25 Old Broad Street
Localitate: Londra
Țară: Regatul Unit

Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA)
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod poștal: 75007
Țară: Franţa

Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD)
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Europeană de Apărare (AEA)
Adresă: rue des Drapiers 17-23
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia

Denumire oficială: Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE)
Adresă: rue de la Loi 242
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1046
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (Chafea)
Adresă: clădirea Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 1822
Țară: Luxemburg

Denumire oficială: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Adresă: Schwarzenbergplatz 11
Localitate: Viena
Cod poștal: 1040
Țară: Austria

Denumire oficială: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)
Adresă: Tomtebodavägen 11a
Localitate: Stockholm
Cod poștal: SE-171 83
Țară: Suedia

Denumire oficială: Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor (ENISA)
Adresă: CP 1309
Localitate: Heraklion, Creta
Cod poștal: 710 01
Țară: Grecia

Denumire oficială: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA).
Adresă: Casa UE, Rävala pst 4
Localitate: Tallinn
Cod poștal: 10143
Țară: Estonia

Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA)
Adresă: Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt pe Main
Cod poștal: 60327
Țară: Germania

Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Adresă: rue de la Caserne 33
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia

Denumire oficială: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (IMI)
Adresă: avenue de la Toison d'Or 56-60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia

Denumire oficială: întreprinderea comună Clean Sky
Adresă: avenue de la Toison d'Or 56-60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia

Denumire oficială: Întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy)
Adresă: Torres Diagonal Litoral, clădirea B3, C/ Josep Pla, 2
Localitate: Barcelona (Barcelona)
Cod poștal: 08019
Țară: Spania

Denumire oficială: Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)
Adresă: avenue de Cortenbergh 100
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa

Denumire oficială: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA)
Adresă: Ottoplatz 1
Localitate: Köln
Cod poștal: 50679
Țară: Germania

Denumire oficială: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound)
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Dublin 18
Țară: Irlanda

Denumire oficială: întreprinderea comună „Componente şi sisteme electronice pentru o poziţie de lider a Europei” (ECSEL)
Adresă: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia

Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia

Denumire oficială: Comitetul Economic şi Social European (CESE)
Adresă: rue Belliard 99
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia

Denumire oficială: Comitetul Regiunilor (CoR)
Adresă: rue Belliard 101
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia

Denumire oficială: Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA)
Adresă: 30 Churchill Place
Localitate: Londra
Cod poștal: E14 5EU
Țară: Regatul Unit

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA)
Adresă: cov 2
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia

Denumire oficială: Întreprinderea comună „Pile de combustie şi hidrogen” (FCH)
Adresă: avenue de la Toison d'Or 56-60
Localitate: Bruxelles
Țară: Belgia

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
„Furnizare de mobilier”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Regiunea Bruxelles-Capitală şi împrejurimi (Belgia), Atena (Grecia), Barcelona (Spania), Belfast (Irlanda de Nord), Berlin (Germania), Bilbao (Spania), Bonn (Germania), Bratislava (Slovacia), Bucureşti (România), Budapesta (Ungaria), Cardiff (Regatul Unit), Köln (Germania), Copenhaga (Danemarca), Dublin (Irlanda), Edinburgh (Regatul Unit), Frankfurt (Germania), Geel (Belgia), Helsinki (Finlanda), Heraklion (Grecia), Ispra (Italia), Haga (Ţările de Jos), Valletta (Malta), Lille (Franţa), Lisabona (Portugalia), Ljubljana (Slovenia), Londra (Regatul Unit), Luxemburg (Marele Ducat al Luxemburgului), Madrid (Spania), Marsilia (Franţa), Milano (Italia), München (Germania), Nicosia (Cipru), Paris (Franţa), Parma (Italia), Petten (Ţările de Jos), Praga (Republica Cehă), Riga (Letonia), Roma (Italia), Sevilia (Spania), Sofia (Bulgaria), Stockholm (Suedia), Strasbourg (Franţa), Tallinn (Estonia), Varşovia (Polonia), Valenciennes (Franţa), Viena (Austria), Vilnius (Lituania) şi Zagreb (Croaţia).
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 60
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește patru ani: Contractul vizează crearea unui site care să fie utilizat în special pentru prezentul contract. Acest site personalizat va necesita o perioadă de dezvoltare şi de instalare de aproximativ 6-9 luni. Aceasta va extinde durata contractului la 60 de luni; durata contractului pentru furnizarea de piese de schimb pentru loturile 1, 2, 3 şi 4 este de 120 de luni. NB: contractul pentru furnizarea de piese de schimb (contract separat) va fi atribuit aceluiaşi contractant (aceloraşi contractanţi) pentru loturile 1, 2, 3 şi 4.

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 44 960 000 și 55 370 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Prezentul contract vizează furnizarea de mobilier şi prestarea de servicii aferente. Acesta este împărţit în 5 loturi:
— lotul 1: „Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul executiv şi cu funcţii de conducere”;
— lotul 2: „Furnizare de mobilier de birou, conceput de manieră durabilă, pentru personalul de conducere senior”;
— lotul 3: „Furnizare de scaune de lucru, concepute într-o manieră durabilă şi responsabilă din punct de vedere social”;
— lotul 4: „Furnizare de mobilier, conceput într-o manieră durabilă, pentru săli de reuniune, de formare şi de conferinţe”;
— lotul 5: „Furnizare de corpuri de iluminat concepute într-o manieră durabilă”.
Mai exact, acesta vizează executarea unui serviciu integrat complet care cuprinde toate sau o parte din următoarele servicii:
— furnizare, cu sau fără asamblare, de mobilier (loturile 1-4);
— prestare de servicii de transport, de dezambalare, de recuperare a ambalajelor şi de formare (loturile 1-5);
— colectarea mobilierului existent uzat în vederea valorificării materialelor (recuperare, reutilizare, regenerare şi reciclare de materiale extrase din deşeuri) (loturile 1-4);
— recondiţionarea mobilierului existent pentru personalul de conducere senior (lotul 2);
— crearea şi actualizarea unui site de tip „catalog online” (loturile 1-5);
— furnizare de piese de schimb şi de accesorii (care fac obiectul unui contract separat, însă atribuit aceluiaşi contractant) (loturile 1-4).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39100000, 39130000, 39153000, 39120000, 39121000, 39122100, 39111000, 39113000, 39111100, 31521100, 39110000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 44 960 000 și 55 370 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 60 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul executiv şi cu funcţii de conducere
1)Descriere succintă
Obiectivul este de a încheia 2 contracte-cadru având ca obiect:
— în principal, furnizarea de mobilier de birou pentru personalul executiv şi cu funcţii de conducere, inclusiv serviciile conexe;
— în plus, furnizarea de piese de schimb.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39100000, 39130000, 39120000, 39121000, 39122100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 400 000 și 26 300 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul de conducere senior
1)Descriere succintă
Obiectivul este de a încheia 2 contracte-cadru având ca obiect:
— în principal, furnizarea de mobilier de birou pentru personalul de conducere senior, inclusiv serviciile conexe;
— în plus, furnizarea de piese de schimb.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39100000, 39130000, 39122100, 39120000, 39121000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 060 000 și 3 750 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 3 Denumire: Furnizare de scaune de lucru concepute într-o manieră durabilă şi responsabilă din punct de vedere social
1)Descriere succintă
Obiectivul este de a încheia 2 contracte-cadru având ca obiect:
— în principal, furnizarea de scaune de lucru, inclusiv serviciile conexe;
— în plus, furnizarea de piese de schimb.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39100000, 39111000, 39113000, 39111100, 39110000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 900 000 și 14 620 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 4 Denumire: Furnizare de mobilier, conceput într-o manieră durabilă, pentru săli de reuniune, de formare şi de conferinţe
1)Descriere succintă
Obiectivul este de a încheia 2 contracte-cadru având ca obiect:
— în principal, furnizarea de mobilier pentru săli de reuniune, de formare şi de conferinţe, inclusiv serviciile conexe;
— în plus, furnizarea de piese de schimb.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39100000, 39153000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 400 000 și 7 900 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 5 Denumire: Furnizare de corpuri de iluminat concepute într-o manieră durabilă
1)Descriere succintă
Obiectivul este de a încheia 1 contract-cadru care să aibă ca obiect furnizarea de corpuri de iluminat, inclusiv serviciile conexe.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31521100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 200 000 și 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata la 30 de zile, conform dispoziţiilor din proiectul de contract anexat la caietul de sarcini.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Fiecare membru al grupului trebuie să respecte individual criteriile de neexcludere. Grupul în ansamblu trebuie să respecte criteriile de selecţie (a se vedea punctele III.2.2 şi III.2.3), iar diferiţii membri ai respectivului grup vor fi responsabili individual şi solidar pentru executarea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertantul trebuie să anexeze o fişă de identificare (a se vedea anexa 1.1A la caietul de sarcini), precum şi toate documentele şi informaţiile solicitate la punctul III.2 „Condiţii de participare” din prezentul anunţ şi enumerate în anexa 1 la caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să anexeze o dovadă cu indicaţia statului în care acesta îşi are sediul sau domiciliul, conform legislaţiei din ţara sa de reşedinţă.

Ofertantul trebuie să anexeze o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi datată în mod corespunzător, în care să menţioneze că nu se găseşte în niciuna dintre situaţiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: ofertantul câştigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susţine declaraţia pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului:
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat concordate, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care atestă faptul că acesta nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională sau nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
— un certificat recent emis de autoritatea competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, din care să rezulte că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor la asigurările sociale;
— un certificat recent emis de autoritatea competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, din care să rezulte faptul că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de achitare a impozitelor (taxe directe şi TVA) conform dispoziţiilor legale din ţara în care este stabilit.
În cazul în care ţara vizată nu emite astfel de documente sau certificate, acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau, în lipsa acesteia, cu o declaraţie solemnă a ofertantului în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din ţara în care este stabilit ofertantul.
NB: în cazul unui grup, declaraţia pe propria răspundere, precum şi documentele şi informaţiile justificative, în eventualitatea atribuirii contractului, trebuie furnizate individual pentru fiecare membru al grupului.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — o copie a situaţiilor financiare (bilanţuri şi conturi de exploatare) pentru ultimele 3 exerciţii financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declaraţie privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care conturile de exploatare sau declaraţia indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară şi economică, precum o garanţie corespunzătoare din partea unei terţe părţi (de exemplu, compania-mamă), declaraţii din partea unor auditori, a unor experţi contabili sau echivalent;
— o declaraţie privind cifra de afaceri anuală totală realizată în ultimele 3 exerciţii financiare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): nivelul minim al cifrei de afaceri medii anuale totale a candidatului din ultimele 3 exerciţii financiare trebuie să fie de:
— 9 550 000 EUR pentru lotul 1: „Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul executiv şi cu funcţii de conducere”;
— 1 360 000 EUR pentru lotul 2: „Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul de conducere senior”;
— 5 350 000 EUR pentru lotul 3: „Furnizare de scaune de lucru concepute într-o manieră durabilă şi responsabilă din punct de vedere social”;
— 2 900 000 EUR pentru lotul 4: „Furnizare de mobilier, conceput într-o manieră durabilă, pentru săli de reuniune, de formare şi de conferinţe”;
— 1 050 000 EUR pentru lotul 5: „Furnizare de corpuri de iluminat concepute într-o manieră durabilă”.
În cazul participării pentru mai multe loturi, cifra de afaceri medie anuală totală trebuie să fie cel puţin egală cu totalul sumelor minime solicitate pentru fiecare lot.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertantul trebuie să furnizeze:
— o listă sintetică cu minimum 3 contracte publice şi/sau private executate în ultimii 5 ani legate de obiectul prezentului contract.
Această listă trebuie să demonstreze că bunurile livrate sunt direct legate de obiectul contractului. Această listă va include, pentru fiecare beneficiar: numele beneficiarului, lista bunurilor care fac obiectul contractului, locul (locurile) de livrare, valoarea cumulată a comenzilor şi perioada de executare;
— un certificat de management al calităţii ISO 9001 sau echivalent sau, în cazul în care ofertantul nu deţine astfel de certificate sau nu are posibilitatea de a le obţine în termenul stabilit, alte dovezi ale unor măsuri echivalente de asigurare a calităţii furnizate de acesta. Ofertantul trebuie să deţină certificarea/atestarea cel târziu până în momentul depunerii ofertei;
— o declaraţie în care să se precizeze dacă ofertantul are intenţia de a subcontracta o parte din contract şi, în cazul în care intenţionează acest lucru, partea din contract pe care urmează să o subcontracteze. Orice parte a contractului care este subcontractată rămâne în responsabilitatea contractantului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
cifra de afaceri totală minimă realizată în ultimii 5 ani trebuie să fie de:
— 300 000 EUR pentru fiecare contract pentru lotul 1: „Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul executiv şi cu funcţii de conducere”;
— 20 000 EUR pentru fiecare contract pentru lotul 2: „Furnizare de mobilier de birou, conceput într-o manieră durabilă, pentru personalul de conducere senior”;
— 150 000 EUR pentru fiecare contract pentru lotul 3: „Furnizare de scaune de lucru concepute într-o manieră durabilă şi responsabilă din punct de vedere social”;
— 50 000 EUR pentru fiecare contract pentru lotul 4: „Furnizare de mobilier, conceput într-o manieră durabilă, pentru săli de reuniune, de formare şi de conferinţe”;
— 20 000 EUR pentru fiecare contract pentru lotul 5: „Furnizare de corpuri de iluminat concepute într-o manieră durabilă”.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.2.2015 - 10:00

Locul:

Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles (OIB), clădirea CSM 1, cours Saint-Michel 1 (intrare prin rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la şedinţa de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant [trebuie prezentat(ă) un paşaport sau o carte de identitate]. Ofertanţii care doresc să participe trebuie să trimită un fax sau un e-mail (a se vedea numărul şi adresa indicate la punctul I.1) la Unitatea OIB DR.2 Finanţe şi achiziţii publice, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: 48 de luni după atribuire.
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

1) Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv întrebări şi răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Părţile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziţii publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitaţie la licitaţie. Părţile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de orice informaţie suplimentară cu privire la această invitaţie la licitaţie publicată pe acest site.
Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanţilor le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări şi modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile contractuale, reînnoirile contractului, condiţiile de participare, nivelurile minime ale capacităţilor solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menţionat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu şi audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizaţii în vederea îmbunătăţirii rezultatelor în materie de protecţie a mediului.
2) Agenţiile executive pot fi incluse în contract în calitate de autorităţi contractante (în limita a 10 % din valoarea totală a contractului şi pentru toate agenţiile executive în ansamblu) în cazul în care, la momentul publicării acestei invitaţii la licitaţie, nu erau încă înfiinţate în mod oficial, nici în curs de înfiinţare şi, în consecinţă, nu a putut fi specificată nicio denumire formală în documentele invitaţiei la licitaţie.

3) Pentru informaţii suplimentare privind participarea la invitaţia la licitaţie şi derularea procedurilor de achiziţii publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanţi” şi broşura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă şi nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
5.11.2014