Dodávky - 389910-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

15/11/2014    S221

Belgicko-Brusel: „Dodávka nábytku“

2014/S 221-389910

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel
Kontaktná osoba: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Úradný názov: Európska železničná agentúra (ERA)
Poštová adresa: PO Box 20392
Mesto/obec: Valenciennes Cedex
PSČ: 59307
Štát: Francúzsko

Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: via Carlo Magno 1 A
Mesto/obec: Parma PR
PSČ: 43126
Štát: Taliansko

Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
Poštová adresa: place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA)
Poštová adresa: rue Colonel Bourg 135 – 139
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1140
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)
Poštová adresa: chaussée de Wavre 910
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska škola, Brusel IV
Poštová adresa: Drève Sainte-Anne 86
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1020
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Poštová adresa: Gran Vía, 33
Mesto/obec: Bilbao (Biscay)
PSČ: 48009
Štát: Španielsko

Úradný názov: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Poštová adresa: kancelária BEREC – Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Mesto/obec: Riga
PSČ: LV-1050
Štát: Lotyšsko

Úradný názov: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Poštová adresa: Infopark 1/E — Neumann János utca
Mesto/obec: Budapešť
PSČ: 1117
Štát: Maďarsko

Úradný názov: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Poštová adresa: Trg republike 3
Mesto/obec: Ľubľana
PSČ: SI-1000
Štát: Slovinsko

Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: Veža 42 (podlažie18), 25 Old Broad Street
Mesto/obec: Londýn
Štát: Spojené kráľovstvo

Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paríž
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko

Úradný názov: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Poštová adresa: rue des Drapiers 17 – 23
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1050
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Poštová adresa: rue de la Loi 242
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1046
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (Chafea)
Poštová adresa: budova Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 1822
Štát: Luxembursko

Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Poštová adresa: Schwarzenbergplatz 11
Mesto/obec: Viedeň
PSČ: 1040
Štát: Rakúsko

Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Poštová adresa: Tomtebodavägen 11a
Mesto/obec: Štokholm
PSČ: SE-171 83
Štát: Švédsko

Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Poštová adresa: PO Box 1309
Mesto/obec: Heraklion, Kréta
PSČ: 710 01
Štát: Grécko

Úradný názov: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Poštová adresa: Dom EÚ, Rävala pst 4
Mesto/obec: Tallinn
PSČ: 10143
Štát: Estónsko

Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt nad Mohanom
PSČ: 60327
Štát: Nemecko

Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Poštová adresa: rue de la Caserne 33
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1000
Štát: Belgicko

Úradný názov: Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (IMI)
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: spoločný podnik Čisté nebo
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)
Poštová adresa: Torres Diagonal Litoral, budova B3, C/ Josep Pla, 2
Mesto/obec: Barcelona (Barcelona)
PSČ: 08019
Štát: Španielsko

Úradný názov: Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)
Poštová adresa: avenue de Cortenbergh 100
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1000
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Štrasburg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko

Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Ottoplatz 1
Mesto/obec: Kolín nad Rýnom
PSČ: 50679
Štát: Nemecko

Úradný názov: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Poštová adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mesto/obec: Dublin 18
Štát: Írsko

Úradný názov: Spoločný podnik „Elektronické komponenty a systémy pre európske vedenie“ (ECSEL)
Poštová adresa: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Rada Európskej únie (CEU)
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1048
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)
Poštová adresa: rue Belliard 99
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výbor regiónov (VR)
Poštová adresa: rue Belliard 101
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Poštová adresa: 30 Churchill Place
Mesto/obec: Londýn
PSČ: E14 5EU
Štát: Spojené kráľovstvo

Úradný názov: Výkonná agentúra pre výskum (REA)
Poštová adresa: cov 2
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
Štát: Belgicko

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
„Dodávka nábytku“.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: región hlavného mesta Brusel a jeho okolie (Belgicko), Atény (Grécko), Barcelona (Španielsko), Belfast (Severné Írsko), Berlín (Nemecko), Bilbao (Španielsko), Bonn (Nemecko), Bratislava (Slovensko), Bukurešť (Rumunsko), Budapešť (Maďarsko), Cardiff (Spojené kráľovstvo), Kolín nad Rýnom (Nemecko), Kodaň (Dánsko), Dublin (Írsko), Edinburgh (Spojené kráľovstvo), Frankfurt nad Mohanom (Nemecko), Geel (Belgicko), Helsinki (Fínsko), Heraklion (Grécko), Ispra (Taliansko), Haag (Holandsko), Valletta (Malta), Lille (Francúzsko), Lisabon (Portugalsko), Ľubľana (Slovinsko), Londýn (Spojené kráľovstvo), Luxemburg (Luxemburské veľkovojvodstvo), Madrid (Španielsko), Marseille (Francúzsko), Miláno (Taliansko), Mníchov (Nemecko), Nikózia (Cyprus), Paríž (Francúzsko), Parma (Taliansko), Petten (Holandsko), Praha (Česká republika), Riga (Lotyšsko), Rím (Taliansko), Sevilla (Španielsko), Sofia (Bulharsko), Štokholm (Švédsko), Štrasburg (Francúzsko), Tallinn (Estónsko), Varšava (Poľsko), Valenciennes (Francúzsko), Viedeň (Rakúsko), Vilnius (Litva) a Záhreb (Chorvátsko).
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 60
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: V rámci zákazky sa požaduje vytvorenie webovej stránky, ktorá sa bude využívať konkrétne pre túto zákazku. Táto upravená stránka bude potrebovať obdobie na vývoj a inštaláciu s dĺžkou približne 6 až 9 mesiacov. Tým sa predĺži trvanie zákazky na 60 mesiacov; trvanie zákazky na dodávku náhradných dielov je 120 mesiacov pre časti 1, 2, 3 a 4. Pozn.: zákazka na dodávku náhradných dielov (samostatná zákazka) bude pridelená rovnakým dodávateľom, ktorým boli pridelené zákazky pre časti 1, 2, 3 a 4.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 44 960 000 do 55 370 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom tejto zákazky je dodávka nábytku a poskytnutie súvisiacich služieb. Je rozdelená na 5 častí:
— časť 1: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— časť 2: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— časť 3: „Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov“,
— časť 4: „Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— časť 5: „Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“.
Zákazka má konkrétne za cieľ poskytovať plne integrované služby zahŕňajúce všetky alebo niektoré z týchto služieb:
— dodávka jednotlivých kusov nábytku s montážou alebo bez montáže (časti 1 – 4),
— poskytovanie služieb zahŕňajúcich dopravu, vybalenie, montáž, recyklovanie balenia a školenie (časti 1 – 5),
— zber použitého nábytku na recykláciu materiálu (zber, opätovné využitie, zhodnotenie a recyklovanie materiálov získaných z odpadu) (časti 1 – 4),
— renovácia súčasného nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu (časť 2),
— vytvorenie a aktualizácia webovej stránky s online katalógom (časti 1 – 5),
— dodávka náhradných dielov a príslušenstva (v rámci samostatnej zákazky, ktorá však bude pridelená rovnakému dodávateľovi) (časti 1 – 4).
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39130000 Kancelársky nábytok, 39153000 Nábytok pre konferenčné miestnosti, 39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice, 39121000 Písacie stoly a stoly, 39122100 Príborníky, 39111000 Sedadlá, 39113000 Rôzne sedadlá a stoličky, 39111100 Otočné sedadlá, 31521100 Stolové lampy, 39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 44 960 000 do 55 370 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 60 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
1)Stručný opis
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:
— primárne na dodávku kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,
— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39130000 Kancelársky nábytok, 39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice, 39121000 Písacie stoly a stoly, 39122100 Príborníky

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 21 400 000 do 26 300 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
1)Stručný opis
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:
— primárne na dodávku kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,
— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39130000 Kancelársky nábytok, 39122100 Príborníky, 39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice, 39121000 Písacie stoly a stoly

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 3 060 000 do 3 750 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov
1)Stručný opis
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:
— primárne na dodávku pracovných stoličiek vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,
— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39111000 Sedadlá, 39113000 Rôzne sedadlá a stoličky, 39111100 Otočné sedadlá, 39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 11 900 000 do 14 620 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 4 Názov: Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
1)Stručný opis
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:
— primárne na dodávku nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,
— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39153000 Nábytok pre konferenčné miestnosti

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 6 400 000 do 7 900 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 5 Názov: Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
1)Stručný opis
Cieľom je uzatvoriť 1 rámcovú zmluvu na dodávku osvetlenia vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

31521100 Stolové lampy

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 2 200 000 do 2 800 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platba do 30 dní, ako je uvedené v ustanoveniach návrhu zmluvy v prílohe k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Každý jednotlivý člen zoskupenia musí spĺňať kritériá nevylúčenia. Zoskupenie ako celok musí spĺňať kritériá výberu (pozri body III.2.2 a III.2.3) a rozliční členovia zoskupenia budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu 1.1A k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.2 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k súťažným podkladom.
Uchádzač priloží preukazujúce dokumenty s názvom krajiny, v ktorej má hlavné sídlo alebo ústredie, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie preukazujúce, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti v obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:
— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, nie sú jeho záležitosti spravované súdom, voči nemu neprebieha vyrovnávacie konanie, nemá pozastavený výkon obchodných činností, proti nemu sa nevedie žiadne podobné konanie a nenachádza sa v žiadnej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,
— posledné osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,
— posledný dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde uchádzač sídli, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.
Ak sa v dotyčnej krajine nevydávajú žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia, tieto osvedčenia sa môžu nahradiť prísažným alebo, ak tomu tak nie je, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom dotyčnej krajiny.
Poznámka: zoskupenia musia predložiť čestné vyhlásenie a podporné dokumenty a informácie pre každého jednotlivého člena v prípade, ak získajú zmluvu.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — kópia finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný ich poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 3 roky. Ak prevádzkové účty alebo výkaz za posledné 3 roky vykazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz jeho finančnej a ekonomickej spôsobilosti, ako napríklad príslušná záruka tretej strany (napr. materskej spoločnosti) alebo správy audítorov alebo autorizovaných účtovníkov či rovnocenné dokumenty,
— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: minimálna úroveň celkového ročného priemerného obratu uchádzača za posledné 3 finančné roky musí byť:
— 9 550 000 EUR pre časť 1: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 1 360 000 EUR pre časť 2: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 5 350 000 EUR pre časť 3: „Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 2 900 000 EUR pre časť 4: „Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 1 050 000 EUR pre časť 5: „Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“.
V prípade účasti v rámci viacerých častí musí byť celkový ročný priemerný obrat uchádzača aspoň na úrovni súčtu minimálnych súm požadovaných pre každú časť.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzač musí predložiť:
— zoznam aspoň 3 verejných a/alebo súkromných zákaziek týkajúcich sa predmetu tejto zákazky, ktoré boli vykonané počas posledných 5 rokov.
Tento zoznam musí preukázať, že dodané dodávky súvisia s touto zákazkou. Tento zoznam musí zahŕňať podľa jednotlivých príjemcov: meno príjemcu, zoznam dodávok v rámci zákazky alebo miesta dodávok, celkovú hodnotu objednávok a obdobie realizácie,
— dôkaz o certifikácii manažmentu kvality ISO 9001 alebo rovnocenný doklad, alebo ak uchádzač takýmito osvedčeniami nedisponuje alebo ich nie je schopný včas získať, iný doklad o rovnocennom zaistení kvality, ktoré poskytuje. Uchádzač musí disponovať osvedčením/akreditáciou najneskôr v čase preloženia svojej ponuky,
— vyhlásenie o tom, či uchádzač mieni realizovať časť zmluvy v rámci čiastkovej zmluvy a ak áno, podiel plánovanej čiastkovej zmluvy. Za všetky časti zmluvy realizované v rámci čiastkových zmlúv je zodpovedný dodávateľ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
celkový minimálny obrat dosiahnutý počas posledných 5 rokov musí byť:
— 300 000 EUR za zákazku pre časť 1: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 20 000 EUR za zákazku pre časť 2: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 150 000 EUR za zákazku pre časť 3: „Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 50 000 EUR za zákazku pre časť 4: „Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,
— 20 000 EUR za zákazku pre časť 5: „Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 5.2.2015 - 10:00

Miesto:

Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 1, (vchod via rue Père de Deken 23), 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo identifikačný preukaz). Uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, musia zaslať fax alebo e-mail (pozri číslo a adresu uvedenú v bode I.1) na oddelenie OIB DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 48 mesiacov po pridelení.
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Strany prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.
Internetová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v súťažných podkladoch dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou od roka 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systémom pre ekologickú správu a audit, dobrovoľným nástrojom EÚ, používaným organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.
2) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

3) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, prosíme, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
5.11.2014