Tjenesteydelser - 390074-2020

19/08/2020    S160

Danmark-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2020/S 160-390074

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Eghoff
E-mail: aegh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 22715156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: region@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kontakt@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rsyd.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276870&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276870&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af rammeaftale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
14630000 Slagger, krats, affald og skrot, af jern
34928480 Affaldscontainere og -spande
90511000 Indsamling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Varsling af kommende udbud:

Forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af rammeaftale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Udbuddet vil blive gennemført i RFI regi, med deltagelse af Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Region Sjælland vil blive tovholder for selve udbudsproceduren.

Udbuddet forventes offentliggjort i september/oktober måned 2020.

Høring af udbudsmateriale:

I forbindelse med forberedelserne af udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Region Sjælland indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Vi vil efterfølgende vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer.

1) Høringsmateriale:

Udkast til udbudsmateriale, som sendes i høring, består af følgende dokumenter:

— Udkast til kravspecifikation

— Udkast til tilbudsliste.

Ved kommentarer bedes henvises til kravs nr. eller position.

2) Høringssvar:

Høringen gennemføres i udbudssystemet Complete Tender Management (CTM).

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende høringen, foregår via CTM.

3) Høringsfrist:

Høringssvar skal være modtaget i CTM senest 28. august 2020 kl. 16.00.

Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fremsende høringssvar i CTM.

4) Behandling af høringssvar:

Høringssvar vil blive behandlet fortroligt, dog med respekt for reglerne om aktindsigt.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort, og høringsparterne vil ikke få svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2020