Árubeszerzések - 390102-2018

07/09/2018    S172

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2018/S 172-390102

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15—23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Jókai Mór utca 32.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000595162018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000595162018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személygépjármű üzemeltetés keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000595162018
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

II.1.1) pont teljes elnevezés: Személygépjármű bérleti és flottarendszerű üzemeltetési keretmegállapodás megkötésére irányuló beszerzés.

Gépjárműbeszerzés a Magyar Turisztikai Ügynökség valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére keret megállapodás keretében a keret megállapodás második részében közvetlen megrendeléssel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján személygépjármű bérbeadására és a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó flottakezelési szolgáltatásokkal.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 490 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
50111100 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
50118100 Mentési és helyreállítási szolgáltatások személygépjárművek számára
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, illetve Budapest közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bérleti és Flottarendszerű üzemeltetési keretmegállapodás keretében Ajánlatkérőnek gépjármű biztosítása az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelően Ajánlattevőnek új, Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek rendelkezésre bocsátásával kell a szolgáltatást biztosítani. Ajánlattevő 46 darab (5 darab a műszaki leírásban „A” Alsó kategóriájúként jelölt + 20 darab a műszaki leírásban „B1” Alsó-közép kategóriájúként jelölt + 11 darab a műszaki leírásban „B2” Alsó-közép kategóriájúként jelölt + 7 db a műszaki leírásban „C” Felső--közép kategóriájúként jelölt, + 3 db a műszaki leírásban „D” 7 személyes személyszállító kategóriájúként jelölt) gépjárművet a szerződés megkötését követő legkésőbb 180 napon belül (értékelési szempont keretében kedvezőbb vállalható).

A fixen lehívandó gépjárművek Ajánlatkérők közti megosztását a keretmegállapodástervezet melléklete rögzíti.

Ajánlattevő, köteles Ajánlatkérő részére - a műszaki leírásban „D” kategóriájúként jelölt gépjárművek kivételével - a keretmegállapodás aláírását/egyedi megrendelés visszaigazolását követő naptól kezdődően átmeneti csereautót biztosítani. Nyertes ajánlattevő a műszaki leírásban „Átmeneti A”, „Átmeneti B1”, „Átmeneti B2” és „Átmeneti C” kategóriájúként jelölt átmeneti csereautókat mindaddig köteles biztosítani, amíg a gépjárművek szerződés szerinti (értékelési szempontra tett vállalásának megfelelően) rendelkezésre bocsátása meg nem történik.

Ajánlatkérő a meghatározott darabszámon túl egyedi megrendelések útján - legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig terjedő mértékig, illetve a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt - további gépjárművek megrendelésére jogosult az alábbiakban meghatározott gépjárműtípusok körében. A gépjármű kategóriáknál megjelölt mennyiségek és meghatározott km futás valamint a futamidő csak és kizárólag a „fixen” lehívandó gépjárművekre vonatkozik. Ajánlatkérő a fix lehíváson felül maximum a keretösszeg kimerüléséig a jelen eljárás keretében megajánlottak szerint ad közvetlen megrendelést Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a „fix” megrendelésen felül a beszerzését nem köteles a keretmegállapodás alapján megvalósítani. Az egyedi megrendelések útján lehívott gépjárművek szállítási feltételeit, valamint a gépjárművek vonatkozásában nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó feltételeket a keretmegállapodás, valamint az egyedi megrendelés tartalmazza, azzal, hogy az egyedi megrendelésben rögzített feltételek nem állhatnak ellentmondásban a keretmegállapodás rendelkezéseivel, továbbá nem fogalmazhatnak meg többletkötelezettséget a Ajánlattevő irányába.

A keretmegállapodás teljes keretösszege maximum 490 000 000 Ft+áfa.

Ajánlatkérő előírja, hogy egy adott kategória (A vagy B1 vagy B2 vagy C vagy D) tekintetében kizárólag ugyanazon típusú és ugyanazon gyártmányú és ugyanazon vagy jobb felszereltségű autó ajánlható meg a teljes keretmegállapodás tekintetében. Ajánlatkérő a „fix” megrendelésen felül a beszerzését nem köteles a keretmegállapodás alapján megvalósítani.

További részletezést, ajánlatkérő részletes elvárásait a közbeszerzési dokumentáció és a közbeszerzési dokumentumok/keretmegállapodás valamint a műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. A szg.járművek átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerz.kötéstől, ill. a 3.1) pontban részletezett gépjármű kategóriák vonatkozásában a megrendelés kézhezvételétől számítva naptári napban / Súlyszám: 34
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Fix m.rendbe tart. 43 db (A:5 db;B1:20 db;B2:11 db;C:7 db), ill. ue. gjkat.-k vonatk-ban kiadott e.megrend-k útján megrend. szgj. (birt.ad.) váll. időtart. szerz.köt-től szám-va n.nap (max.180n.nap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A fix megrendelésbe tartozó 3db („D” 3db) személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. A megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre vonatkozóan / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4.1. „A” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.2. „B1” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.3. „B2” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.4. „C” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.5. „D” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 5. A megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) - 1 db gépjárműre vonatkozóan / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. „A” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.2. „B1” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.3. „B2” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.4. „C” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.5. „D” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 72
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 490 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciókra NINCS lehetőség, kizárólag az alábbiak okán került az igen bejelölésre.

Karakterkorlát miatt a II.2.9) pont folytatása ahol szintén az II.2.5) Értékelési szempontok és súlyszámok kerültek rögzítésre

2.23. B.díj mértéke „B1” kat., 14 hónap futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.24. B.díj mértéke „B1” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.25. B.díj mértéke „B2” kat., 34 hón. futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.26. B.díj mértéke „B2” kat., 32 hón. futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.27. B.díj mértéke „B2” kat., 30 hón. futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.28. B.díj mértéke „B2” kat., 28 hón. futamidő és maximum 137 500 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.29. B.díj mértéke „B2” kat., 26 hón. futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.30. B.díj mértéke „B2” kat., 24 hón. futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.31. B.díj mértéke „B2” kat., 22 hón. futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.32. B.díj mértéke „B2” kat., 20 hón. futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.33. B.díj mértéke „B2” kat., 18 hón.futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.34. B.díj mértéke „B2” kat., 16 hón. futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.35. B.díj mértéke „B2” kat., 14 hón. futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.36. B.díj mértéke „B2” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.37. B.díj mértéke „C” kat., 34 hón. futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.38. B.díj mértéke „C” kat., 32 hón. futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.39. B.díj mértéke „C” kat., 30 hón. futamidő és maximum 125 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.40. B.díj mértéke „C” kat., 28 hón.futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.41. B.díj mértéke „C” kat., 26 hón.futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.42. B.díj mértéke „C” kat., 24 hón. futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.43. B.díj mértéke „C” kat., 22 hón.futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.44. B.díj mértéke „C” kat., 20 hón.futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.45. B.díj mértéke „C” kat., 18 hón. futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.46. B.díj mértéke „C” kat., 16 hón. futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.47. B.díj mértéke „C” kat., 14 hón. futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.48. B.díj mértéke „C” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

(Rövidítések miatt az egyértelműségért a teljes szöveggel itt rögzítjük a minőségi kritérium 3. pontjait)

[x] Minőségi kritérium - Súlysz:40

3. A személygépjárművek átadására (birtokba adás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől, ill. a 3.1. pontban részletezett gépjármű kategóriák vonatkozásában a megrendelés kézhezvételétől számítva naptári napban megadva (34)

3.1. A fix megrendelésbe tartozó 43db („A” 5 db, „B1” 20 db, „B2” 11 db, „C” 7 db), valamint az ugyanezen gépjárműkategóriák vonatkozásában kiadott egyedi megrendelések útján megrendelt személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) (30)

3.2. A fix megrendelésbe tartozó 3db („D” 3db) személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) (4)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt.64.§ és a Kr.4.§(3)bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 320/2015. (X.30.) Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja vonatkozásában, a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni figyelemmel az EKR rendszerben található űrlapra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, valamint a 424/2017 (XII.19.) Kr. 12. § (2) bekezdésére is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő valamennyi a vizsgált időszakban számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:

— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,

— számlaszám(ok) feltüntetése,

— arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal.

Ajánlattevők kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban vezetett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek a vizsgált időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív bankszámlákra vonatkozó pénzügyi intézmény nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőzően megszüntetett és a cégkivonatban fel nem tüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizni fogja az alkalmassági követelmények történő megfelelést.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (személygépjárművek bérbeadása és/vagy flottaüzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1-P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész “α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1)-P2) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) és a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017 (XII.19.) Kr. 12. § (2) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján vagy az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (személygépjárművek bérbeadása és/vagy flottaüzemeltetése) származó nettó árbevétele összesen nem éri el legalább a 240 000 000,- forintot.

Technikai okok miatt a II.2.5) Értékelési szempontok és súlyszámok az alábbiakban részletezve:

(zárójelben a súlyszám)

(x) Ár - S.sz.:72

1. Bérleti díj mértéke (továbbikban:B.díj) a fixen lehívandó gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (60)

1.1. B.díj mértéke a fixen lehívandó „A” gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (12)

1.2. B.díj mértéke a fixen lehívandó „B1” gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (24)

1.3. B.díj mértéke a fixen lehívandó „B2” gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (12)

1.4. B.díj mértéke a fixen lehívandó „C” gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (8,5)

1.5. B.díj mértéke a fixen lehívandó „D” gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (3,5)

2. B.díj mértéke a nem fixen lehívható „A” és „B1” és „B2” és „C” kategóriás gépjárművekre (nettó Ft/hó/db) (12)

2.1. B.díj mértéke „A” kategóriás (továbbiakban:kat.), 34 hónap futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.2. B.díj mértéke „A” kat., 32 hónap futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.3. B.díj mértéke „A” kat., 30 hónap futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.4. B.díj mértéke „A” kat., 28 hónap futamidő és maximum 137 500 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.5. B.díj mértéke „A” kat., 26 hónap futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.6. B.díj mértéke „A” kat., 24 hónap futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.7. B.díj mértéke „A” kat., 22 hónap futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.8. B.díj mértéke „A” kat., 20 hónap futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.9. B.díj mértéke „A” kat., 18 hónap futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.10. B.díj mértéke „A” kat., 16 hónap futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.11. B.díj mértéke „A” kat., 14 hónap futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.12. B.díj mértéke „A” kat., 12 hónap futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.13. B.díj mértéke „B1” kat., 34 hónap futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.14. B.díj mértéke „B1” kat., 32 hónap futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.15. B.díj mértéke „B1” kat., 30 hónap futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.16. B.díj mértéke „B1” kat., 28 hónap futamidő és maximum 137 500 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.17. B.díj mértéke „B1” kat., 26 hónap futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.18. B.díj mértéke „B1” kat., 24 hónap futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.19. B.díj mértéke „B1” kat., 22 hónap futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.20. B.díj mértéke „B1” kat., 20 hónap futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.21. B. díj mértéke „B1” kat., 18 hónap futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

2.22. B.díj mértéke „B1” kat., 16 hónap futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó Ft/hó/db) (0,25)

Tovább a II.2.11)pontban

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja valamint a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján referencia igazolásnak/referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

— szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szerződés (szállítás) tárgyát, és mennyiségét (db),

— a teljesítés vagy részteljesítés esetén a részteljesítés idejét kezdés (év/hó/nap) és befejezés (év/hó/nap),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében a 321/2015 (X.30.) Kr. alapján a teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A 321/2015 (X.30.) Kr. (2) bekezdés szerinti adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, műszaki paramétereket.

Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban /nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó db-számot és a hozzá kapcsolódó teljesítési adatot. Ajánlatkérő a bemutatott referencia esetében csak a referenciát bemutató gazdasági szereplő által ténylegesen elvégzett munkákat veszi figyelembe.

Az M1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész “α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) és a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017 (XII.19.) Kr. 12. § (2) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított megelőző 36 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen legalább 31 db személygépjármű flottakezelési és bérbeadási tevékenységére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az előírt követelmény maximum 2 db referencia keretében teljesíthető, és a referencia keretében bemutatott flottakezelési és bérbeadási időszaknak a referencia keretében előírt valamennyi személygépjármű vonatkozásában folyamatosan és megszakítás nélkül minimum 24 hónapig kellett tartania. Ajánlatkérő az időtartam vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjának figyelembevételével vizsgált időszak alatt befejezett vagy legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. A Kr. 21/A § alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő késelemi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg a keretmegállapodásban. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható keretmegállapodás tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000595162018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatok értékelése:

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

Az 1.1.-1.5. értékelési alszempont esetében és a 2.1.-2.48. értékelési alszempont esetében a pontozás fordított arányosítással történik.

A 3.1.-3.2. értékelési szempont esetében a pontértékek kiosztása arányosítás módszerével történik. A Kbt. 77. § (1) alapján a 3.1.-3.2. értékelési szempontra a legkedvezőbb naptári napokban tett vállalás nem lehet kevesebb, mint a szerződéskötés napjától számított 1 naptári nap (a 0 vagy tört megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja), míg a 3. értékelési szempontra tett vállalás a szerződéskötés napjától számított 180 naptári napnál kedvezőtlenebb nem lehet (az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja).

A 4.1.-4.56. értékelési alszempont valamint az 5.1-5.5. értékelési alszempont esetében a pontozás úgy történik, hogy legkedvezőbb ajánlat (legalacsonyabb érték, a „0” kivételével) az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a 4.1.-4.5. és az 5.1.-5.5. értékelési alszempont esetében a megajánlott gépjármű típusra vonatkozó, NEDC (New European Driving Cycle) szabvány szerint mért értéket kéri megadni.

Az értékelési szempontokkal és alszempontok pontozásával kapcsolatos további információkat/képleteket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez Ajánlatkérő elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.

3. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt.66.§ (6) bek. a) és b) pontot. Nemleges esetén nemleges tartalommal.

4. Faksz: Bokor Gergő 00220.

5. Kbt.71.§ (6) bek. második mondata alapján AK nem rendel el újabb hp-t.

6. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.

7. Részaj.kiz.ind.: A beszerzés részekre osztása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beszerzés tárgyát képező gépjárműveket az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja

8. Ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap.

9. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot(AB)kell benyújtani a Kbt.54.§-a alapján, melynek összege 2 000 000 Ft.Az AB a Kbt.54.§(2) bek. szerint teljesíthető. Az Ajánlati biztosítékot Ajánlattevő választása alapján átutalás esetén Ajánlatkérő MKB Bank-nál vezetett 10300002-20392752-00003285 számú fizetési számlájára kell teljesíteni. Az AB-nek érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség (60 nap) időtartama alatt, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24.00 óráig. További részeletezés az AD-ben található.

Karakterkorlát miatt folytatása VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

AK technikai okokból a III.2.2. pont kifizetésre vonatkozó részét itt tünteti fel:

Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti teljesítés igazolást követően, havonta jogosult a tényleges teljesítés alapján egy darab számlát benyújtani. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. A számlához csatolni kell az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlán a teljesítés részletezését Ajánlatkérő igénye szerinti előzetesen egyeztetett formában - köteles megadni. A számlarészletezőt a számla benyújtásával egyidejűleg az Ajánlatkérő kapcsolattartójának megküldeni az ott megadott e-mail címre. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. §-a szerinti előírásoknak. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2013. évi V. tv. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

AK technikai okokból a VI.3. pontnál alkalmazott karakterkorlát miatt a VI.3. pontját itt folytatja:

10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

11. Az Ajánlattevő által megajánlott bérleti díjnak valamennyi a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szolgáltatások/előírások ellenértékét kell tartalmaznia. A bérleti díj kizárólag a megajánlott személygépjármű átadásának (birtokbaadás) időpontját követően jár Ajánlattevőnek.

12. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell elkészítenie és az ajánlathoz csatolnia a dokumentációban/mellékletébenrészletezett előírásoknak megfelelően a felhívásban és a dokumentációban/közbeszerzési dokumentumokban foglaltak figyelembevételével A részletes előírásokat, követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

13. Egyenértékűség: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentumban előírt, vagy az azzal - a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű terméket elfogad.

14. Ajánlatkérő a keretmegállapodását a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján valósítja meg.

Kiegészítés az I.2) ponthoz:

A Kbt. 29.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. jár el a többi Ajánlatkérő nevében is.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/09/2018