Tjänster - 390538-2017

05/10/2017    S191

Belgien-Bryssel: Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om omvälvande teknik: från det civila området till försvarsområdet, hur nanoelektronik och mikroelektromekaniska system kan leda till ny kapacitet (DiTech Nano)

2017/S 191-390538

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: rue des Drapiers 17–23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eda.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om omvälvande teknik: från det civila området till försvarsområdet, hur nanoelektronik och mikroelektromekaniska system kan leda till ny kapacitet (DiTech Nano)

Referensnummer: 17.ESI.NP1.381.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om omvälvande teknik: från det civila området till försvarsområdet, hur nanoelektronik och mikroelektromekaniska system (microelectromechanical systems – MEMS) kan leda till ny kapacitet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73400000 FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och försvarsmateriel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lokalerna tillhörande Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA) (Bryssel) och uppdragstagarens lokaler (Frankrike).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om omvälvande teknik: från det civila området till försvarsområdet, hur nanoelektronik och mikroelektromekaniska system kan leda till ny kapacitet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Samma kriterier som i det annullerade förfarandet 17.ESI.OP.085 / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Förhandlat förfarande enligt artikel 134.1a i tillämpningsföreskrifterna, efter annullering av 17.ESI.OP.085 (inget anbud mottogs). De ursprungliga tekniska specifikationerna har inte ändrats väsentligt. EDA valde ut och bjöd in 1 anbudsgivare.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande
Förklaring:

Förhandlat förfarande med en enskild anbudsgivare på grundval av artikel 134.1 led a i tillämpningsföreskrifterna (inga anbud mottogs i samband med det öppna förfarandet 17.ESI.OP.085 [2017/S 086-167177]). Förhandling genomfördes med en anbudsgivare som EDA valde ut.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 086-167177
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 17.ESI.NP1.381
Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av en undersökning om omvälvande teknik: från det civila området till försvarsområdet, hur nanoelektronik och mikroelektromekaniska system kan leda till ny kapacitet (DiTech Nano)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/09/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Thales Avionics SAS
Nationellt registreringsnummer: 612039495
Postadress: Campus Thales Bordeaux, 75–77 av. M. Dassault
Ort: Mérignac
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 33700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 150 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 150 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 105 000.00 EUR
Andel: 70 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Med tanke på projektets komplexitet har 9 underleverantörer föreslagits av uppdragstagaren. Den planerade enskilda delen kommer inte att överstiga 7,3 % för 8 underleverantörer. Endast 1 kan ha en andel på upp till 12 %.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/09/2017