ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 390592-2019

19/08/2019    S158    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Samobor: Ulične svjetiljke

2019/S 158-390592

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 133-326255)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Samobor
Nacionalni registracijski broj: 33544271925
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 5
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lovorka Vlahović
E-pošta: lovorka.vlahovic@samobor.hr
Telefon: +385 13378121
Telefaks: +385 13378113

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.samobor.hr

Adresa profila kupca: www.samobor.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu

Referentni broj: 2-VV-19-1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34928530
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je dobava i dostava novih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti odgovarajuće snage prema proračunu sukladno Troškovniku i ostalim uvjetima iz ove dokumentacije o nabavi, s ciljem uštede potrošnje električne energije, indirektnog smanjenja emisije CO2, poboljšanja svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa te smanjenja potencijalnih rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 133-326255

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

19.10.2019 00:00

Glasi:

1.11.2019 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 29/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 29/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: