Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 390592-2019

19/08/2019    S158

Hrvatska-Samobor: Ulične svjetiljke

2019/S 158-390592

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 133-326255)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Samobor
Nacionalni registracijski broj: 33544271925
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 5
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lovorka Vlahović
E-pošta: lovorka.vlahovic@samobor.hr
Telefon: +385 13378121
Telefaks: +385 13378113
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.samobor.hr
Adresa profila kupca: www.samobor.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu

Referentni broj: 2-VV-19-1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34928530 Ulične svjetiljke
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je dobava i dostava novih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti odgovarajuće snage prema proračunu sukladno Troškovniku i ostalim uvjetima iz ove dokumentacije o nabavi, s ciljem uštede potrošnje električne energije, indirektnog smanjenja emisije CO2, poboljšanja svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa te smanjenja potencijalnih rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 133-326255

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

19.10.2019 00:00

Glasi:

1.11.2019 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 29/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 29/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: