Dienstleistungen - 390721-2019

19/08/2019    S158

Ungarn-Pécs: Wartung von Aufzugsanlagen

2019/S 158-390721

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pécsi Tudományegyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_89809802
Postanschrift: Vasvári Pál utca 4.
Ort: Pécs
NUTS-Code: HU231 Baranya
Postleitzahl: 7622
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kiss Adrienn
E-Mail: kiss.adrienn@pte.hu
Telefon: +36 72501500
Fax: +36 72536345

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pte.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pte.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587112019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587112019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Egyetem
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Felvonók karbantartása és javítása PTE

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000587112019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. rész: 24 db felvonó karbantartása és javítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

2. rész: 26 db felvonó karbantartása és javítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

3. rész: 32 db felvonó karbantartása és javítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

4. rész: 28 db felvonó karbantartása és javítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

5. rész: 8 db felvonó karbantartása és javítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1. rész: 24 db felvonó karbantartása és javítása

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU23 Dél-Dunántúl
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Ifjúság u. 13.; Szigeti u. 12.; Akác u. 1.; József A u. 7. A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Feladat a Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak elvégzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.

A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan: 24 db felvonó

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő fenntartja a magának a jogot, hogy a szerződés időtartam alatt a berendezések mennyiségét növelheti/csökkentheti, attól függően, hogy a Pécsi Tudományegyetem területén új felvonók beüzemelésére, vagy az adott esetben a felvonó veszélytelenítése miatt.

A szerződés időtartamára megállapított keretösszeg nettó 25 062 757,- Ft

A felvonók típusai és paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

A karbantartással és hibajavítással a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felvonók biztonságos üzemszerű működését.

Nyertes ajánlattevő a hibabejelentések fogadása céljából a Szerződés időtartama alatt napi 24 órában működő diszpécserszolgálatot köteles működtetni.

A nyertes ajánlattevő feladata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint, az ajánlati felhívásban megjelölt időtartam alatt, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott felvonók karbantartása és eseti hibajavítása a jelen műszaki leírásban és vállalkozói szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember szakmai gyakorlatán felüli végzettsége szerinti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 25 062 757.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelési részszempont elemi:

2. Karbantartás egységára (nettó forint/hónap) - súlyszám 40

3. Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom)- súlyszám 10

4. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám 45

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. rész: 26 db felvonó karbantartása és javítása

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Szigeti u. 12.; Kürt u. 4., Honvéd u. 3., Édesanyák u. 17., Munkácsy M. u. 2.

A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Feladat a Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak elvégzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.

A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan: 26 db felvonó

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre.

A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő fenntartja a magának a jogot, hogy a szerződés időtartam alatt a berendezések mennyiségét növelheti/csökkentheti, attól függően, hogy a Pécsi Tudományegyetem területén új felvonók beüzemelésére, vagy az adott esetben a felvonó veszélytelenítése miatt.

A szerződés időtartamára megállapított keretösszeg nettó 27 926 883,- Ft

A felvonók típusait és paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő a hibabejelentések fogadása céljából a Szerződés időtartama alatt napi 24 órában működő diszpécserszolgálatot köteles működtetni.

A karbantartással és hibajavítással a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felvonók biztonságos üzemszerű működését.

A nyertes ajánlattevő feladata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint, az ajánlati felhívásban megjelölt időtartam alatt, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott felvonók karbantartása és eseti hibajavítása a jelen műszaki leírásban és vállalkozói szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember szakmai gyakorlatán felüli végzettsége szerinti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 926 883.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelési részszempont elemi:

2. Karbantartás egységára (nettó forint/hónap) - súlyszám 40

3. Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom)- súlyszám 10

4. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám 45

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3. rész: 32 db felvonó karbantartása és javítása

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU23 Dél-Dunántúl
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Ifjúság u. 13.; Jakabhegyi u. 6.; Nyár u. 8.; Pacsirta u. 1.; Rákóczi u 2.; Rét u. 2.; Bajnok u. 2.; Akác u. 1.

A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a KD tartalmazza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Feladat a Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak elvégzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.

A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan: 32 db felvonó

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre.

A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő fenntartja a magának a jogot, hogy a szerződés időtartam alatt a berendezések mennyiségét növelheti/csökkentheti, attól függően, hogy a Pécsi Tudományegyetem területén új felvonók beüzemelésére, vagy az adott esetben a felvonó veszélytelenítése miatt.

A szerződés időtartamára megállapított keretösszeg nettó 36 398 516,- Ft

A felvonók típusait és paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

A karbantartással és hibajavítással a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felvonók biztonságos üzemszerű működését.

Nyertes ajánlattevő a hibabejelentések fogadása céljából a Szerződés időtartama alatt napi 24 órában működő diszpécserszolgálatot köteles működtetni.

A nyertes ajánlattevő feladata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint, az ajánlati felhívásban megjelölt időtartam alatt, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott felvonók karbantartása és eseti hibajavítása a jelen műszaki leírásban és vállalkozói szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember szakmai gyakorlatán felüli végzettsége szerinti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 398 516.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelési részszempont elemi:

2. Karbantartás egységára (nettó forint/hónap) - súlyszám 40

3. Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom)- súlyszám 10

4. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám 45

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

4. rész: 28 db felvonó karbantartása és javítása

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU23 Dél-Dunántúl
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Ifjúság u. 6.; Szántó K.J. u. 1/B; Rákóczi u 80.; Dohány u. 5.; Dischka Gy. u. 5.; Szepesy I. u. 1-3.; Boszorkány u. 2/B.; Jurisics u. 16.; Damjanich u. 30.; Mátyás Kir. u. 3.

KD szerint

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Feladat a Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak elvégzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.

A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan: 28 db felvonó

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre.

A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő fenntartja a magának a jogot, hogy a szerződés időtartam alatt a berendezések mennyiségét növelheti/csökkentheti, attól függően, hogy a Pécsi Tudományegyetem területén új felvonók beüzemelésére, vagy az adott esetben a felvonó veszélytelenítése miatt.

A szerződés időtartamára megállapított keretösszeg nettó 25 755 613,- Ft

A felvonók típusait és paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

A karbantartással és hibajavítással a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felvonók biztonságos üzemszerű működését.

Nyertes ajánlattevő a hibabejelentések fogadása céljából a Szerződés időtartama alatt napi 24 órában működő diszpécserszolgálatot köteles működtetni.

A nyertes ajánlattevő feladata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint, az ajánlati felhívásban megjelölt időtartam alatt, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott felvonók karbantartása és eseti hibajavítása a jelen műszaki leírásban és vállalkozói szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember szakmai gyakorlatán felüli végzettsége szerinti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 25 755 613.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelési részszempont elemi:

2. Karbantartás egységára (nettó forint/hónap) - súlyszám 40

3. Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom)- súlyszám 10

4. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám 45

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

5. rész: 8 db felvonó karbantartása és javítása

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU231 Baranya
Hauptort der Ausführung:

Pécs, Damjanich u. 30.; Ifjúság u. 6.; Dohány u. 5.; Szántó K.J. u. 1/B.; Ifjúság u. 20.; Ifjúság u. 13.; Rét u. 2.

A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a KD tartalmazza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Feladat a Pécsi Tudományegyetem területén működő felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak elvégzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében.

A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan: 8 db felvonó

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre.

A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő fenntartja a magának a jogot, hogy a szerződés időtartam alatt a berendezések mennyiségét növelheti/csökkentheti, attól függően, hogy a Pécsi Tudományegyetem területén új felvonók beüzemelésére, vagy az adott esetben a felvonó veszélytelenítése miatt.

A szerződés időtartamára megállapított keretösszeg nettó 1 745 280,- Ft

A felvonók típusait és paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

A karbantartással és hibajavítással a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felvonók biztonságos üzemszerű működését.

Nyertes ajánlattevő a hibabejelentések fogadása céljából a Szerződés időtartama alatt napi 24 órában működő diszpécserszolgálatot köteles működtetni.

A nyertes ajánlattevő feladata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint, az ajánlati felhívásban megjelölt időtartam alatt, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott felvonók karbantartása és eseti hibajavítása a jelen műszaki leírásban és vállalkozói szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember szakmai gyakorlatán felüli végzettsége szerinti többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 745 280.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelési részszempont elemi:

2. Karbantartás egységára (nettó forint/hónap) - súlyszám 40

3. Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom)- súlyszám 10

4. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám 45

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a Rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2) Igazolás: A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt

A III.2.2. pont folytatása:

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a felvonók karbantartása bármely okból meghiúsul, beleértve a 20 naptári napot meghaladó késedelmet is, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő meghiúsulásnak tekinti az adott karbantartást, ha az elvégzett karbantartáshoz képest 35 nap naptári nap eltelt. Mértéke a meghiúsulással érintett felvonóra vonatkozó nettó vállalkozói díj maximum 30 %-a. Megrendelő meghiúsultnak tekinti az adott hibajavítást, ha a Vállakozó az ajánlatában foglaltakhoz képest 48 órát meghaladó késedelembe esik. Ennek mértéke a meghiúsulással érintett hibajavítás után fizetendő nettó díj 10 %-a.

.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek: a Kbt. 135.§ (1),(3) és (5) bekezdésében,a Ptk.6:130.§(1)-(2)bekezdésében, illetve a közbeszerzési dokumentumokban rögzített fizetési feltételek szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.3. pont folytatása:

16. Ajánlattevőnek ajánlati részenként ajánlatukban árazott és cégszerűen aláírt költségvetést kötelesek benyújtani. Az árazott költségvetést pdf. és excel. formátumban is be kell csatolni. Ajánlatkérő az árrészletező táblázatot szakmai ajánlatnak tekinti, mely tartalmazza az értékelési szempontokra tett ajánlattevői megajánlást a felolvasólapon megadottakkal összhangban. Amennyiben ajánlattevő az árrészletezőt az ajánlatban nem nyújtja be, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

17. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkeznie kell felelősség biztosítással. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt

A III.1.3. pont folytatása:

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(12) bekezdése alkalmazandó. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum [továbbiakban: EEKD] benyújtásával. Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Rendelet 3. § (3) bek. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. 2) Az alkalmasság igazolása.

M1) A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek a) pontja szerint az AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (felvonó berendezések karbantartása és/vagy eseti hibajavítása) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve

— a teljesítés idejét (év/hónap/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik felet,

— a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákat a szerz. kötő másik fél által kiadott vagy aláírt ig.l vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések].

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:

Ajánlattevő a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján felvonó szerelését, karbantartását önállóan végző szakembereket vonhat be a teljesítésbe.

Ezen szakember vonatkozásában az ajánlatban csatolni kell:

— A végzettséget igazoló oklevelet, diplomát egyszerű másolatban,

— A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza legalább a szakember adatait, végzettségeinek bemutatását, megszerzésének időpontját, és a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását.

E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét és címét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), azt, hogy a szakember mely jogviszonya alapján végezte az adott tevékenységet, a végzett tevékenység részletes bemutatását,

— A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.

Folytatás a III.1.2. pontban

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha

M1) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább egy olyan szerződéssel (referenciával), amely felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozik az alábbiak szerint:

1. rész tekintetében: összesen legalább 10 db felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítása

2. rész tekintetében: összesen legalább 10 db felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítása

3. rész tekintetében: összesen legalább 12 db felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítása

4. rész tekintetében: összesen legalább 11 db felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítása

5. rész tekintetében: összesen legalább 3 db felvonó berendezések karbantartására és/vagy eseti hibajavítása

Ajánlattevő 1 referenciát valamennyi rész esetében bemutathat. Részenként maximum összesen 2 referenciával igazolható az alkalmasság.

Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(9) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb referenciakövetelménynek való megfelelés.

M2) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő épületgépész, vagy épületvillamos mérnök végzettségű, minimum 36 hónap (a végzettsége szerinti) gyakorlattal rendelkező szakember,

b) 1 fő OKJ 32 521 01 felvonó karbantartó-szerelő végzettségű, minimum 36 hónap (a végzettsége szerinti) gyakorlattal rendelkező szakember.

Az M2./ pontban előírt szakember rendelkezésre állására, illetőleg M.1./ pontban előírt közbeszerzés tárgya szerinti (felvonó berendezések karbantartása és/vagy eseti hibajavítása) releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

A szakemberek között az átfedés megengedett. Ajánlatkérő a végzettségek tekintetében az előírtakkal egyenértékű végzettségek bemutatását is elfogadja.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember valamennyi részben igazolhat alkalmassági feltételt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Jótállás: a szerződés alapján elvégzett munkára 12 hónap. A felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a teljesítéstől számított 24 hónap.

Késedelmi kötbér: Amennyiben vállalkozó a karbantartási feladatot késedelmesen végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles. Alapja a késedelemmel érintett felvonóra vonatkozó nettó vállalkozói díj. Mértéke 1%/ naptári nap, maximum 20 naptári tétel.

Vállakozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben is, ha a hibajavításra vonatkozó árajánlatot olyan okból, amelyért felelős, a hiba okának feltárástól számított 1 munkanapon belül nem készíti el. Az árajánlat késedelmes teljesítésére megállapított kötbér 5 000,- Ft/óra, maximum 120 000,- Ft.

Folytatás a III.1.2. pontban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/09/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/09/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

A bontás a 424/2017 (XII.19.) korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.

3. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását egyik részfeladat vonatozásában sem.

4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.

5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. M1, M2.

6. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9)

7. Az ajánlatban be kell nyújtani:

— a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),

— a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (egyedileg benyújtandó nyilatkozat),

— a Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap),

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (egyedileg benyújtandó nyilatkozat),

— az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap),

— cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás (egyedileg benyújtandó nyilatkozat),,

— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről,

— közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2) (6) bek. szerint (egyedileg benyújtandó dokumentum).

A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.

8. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az alkalmazott módszer Karbantartás egységára (nettó forint/hónap), Eseti javítás kiszállási díja (nettó Ft/alkalom) és az Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) értékelési szempontok esetén a fordított arányosítás; a Szakemberek szakmai többlettapasztalata értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melyek ismertetését részletesen a KD tartalmazza.

9. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.

10. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

11. Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

12. Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

13. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

14. FAKSZ: Dr. Csécsei Henrietta (00448); Kiss Adrienn (00883)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/08/2019