Služby - 391076-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/11/2016    S215    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Štúdie Eurobarometer – PO/2016-17/A1

2016/S 215-391076

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 27.9.2016, 2016/S 186-333470)

Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A1 – Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer, rue de la Loi 56, 1049 Brussels, BELGICKO. E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Namiesto 

I.1) Názov a adresy:

[...]

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 12 000 000 EUR.

II.2.4) Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je umožniť Európskej komisii a Európskemu parlamentu, aby mohli využiť služby dodávateľa ...

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 12 000 000 EUR.

Viď 

I.1) Názov a adresy:

[...]

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/

I.1) Názov a adresy:

Výbor regiónov Európskej únie, bâtiment Jacques Delors, rue Belliard 99–101, 1040 Brussels, BELGICKO. E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Kód NUTS: BE10.

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://cor.europa.eu/en/about/Pages/index.aspx

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 14 000 000 EUR.

II.2.4) Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je umožniť Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Výboru regiónov, aby mohli využiť služby dodávateľa ...

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 14 000 000 EUR.

Aktualizovaná verzia súťažných podkladov a návrhu rámcovej zmluvy je uverejnená na nasledujúcej internetovej adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838