Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Bygge og anlæg - 391081-2016

08/11/2016    S215    Europa-Parlamentet - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Projekt om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg — parti 55 (parti for indvendigt arbejde)

2016/S 215-391081

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, direction générale des infrastructures et de la logistique
Postadresse: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Kontaktperson: à l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Projekt om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg — parti 55 (parti for indvendigt arbejde).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet vedrørende udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg indebærer opførelse af en udbygning til en administrationsbygning på ca. 190 000 m2 og, afhængigt af en beslutning, der træffes på et senere tidspunkt, renovering af en eksisterende administrationsbygning på 65 000 2. Dette administrationskompleks vil således huse alle Europa-Parlamentets tjenestegrene i Luxembourg.

Denne kontrakt dækker følgende parti:

— parti 55 »Flytbare skillevægge — døre«.

Partiet kan ikke opdeles.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44112300
45421152
45421131
45421000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

parti 55 — »Flytbare skillevægge — døre«.

T1 Flytbare skillesystemer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst bilag 5 til kontraktspecifikationerne (overordnet tidsplan) for detaljer vedrørende varigheden af arbejderne for det pågældende parti. Den faktiske varighed af arbejderne (23 måneder) er spredt ud over perioden på 48 måneder i medfør af den overordnede tidsplan.

Varigheden på 48 måneder er et estimat.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

se punkt 13.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indgås mellem den valgte tilbudsgiver og ejendomsselskabet SI KAD PE, der er etableret af Europa-Parlamentet med henblik på sikring af finansieringen af projektkonstruktionen. Dette selskab vil sørge for betaling af fakturaer.

Se venligst udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Udførelsesgaranti: 5 % af arbejdernes samlede pris (se artikel I.6 i kontraktudkastet).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2017
Tidspunkt: 14:00
Sted:

European Parliament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Jf. venligst punkt 7 i opfordringen til afgivelse af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Sproget i projektet er fransk.

Se de dokumenter, der udgør opfordringen til afgivelse af bud.

Punkt IV.2.2 i denne bekendtgørelse »Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse« skal forstås på denne måde: »Sidste frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse«, som anført i punkt 4 i opfordringen til afgivelse af bud.

Sidste frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller om adgang til dokumenter: 24.11.2016.

Skal der betales for dokumenterne? ja.

Pris: 250 EUR.

Vilkår og betalingsmetode: Nogle af dokumenterne kan tilgås gratis på e-tendering-platformen nævnt i punkt I.3 (efter registrering på platformen):

A. vejledning

B. udbudsmateriale

C. specifikationer (uden bilag)

D. udkast til kontrakt (uden bilag).

Der er en fast, udelelig pris på 250 EUR for anskaffelse af det fulde udbudsmateriale.

Interesserede aktører skal introducere sig selv via e-mail (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) ved at sende en skriftlig bekræftelse til den ordregivende myndighed (se punkt I.3 i nærværende udbudsbekendtgørelse).

De skal i denne korrespondance angive deres præcise kontaktoplysninger, momsnummer og reference til det eller de pågældende partier. Korrespondancen skal også indeholde følgende: »Jeg, undertegnede, ... der repræsenterer virksomheden ... anmoder hermed om udbudsmaterialet til opfordringen til afgivelse af bud INLO-D-UPIL-T-16-AO8. Virksomheden .... vil kun benytte planerne til det særlige formål, de er udstedt til af Europa-Parlamentet, dvs. deltagelse i udbudsprocedure nr. INLO-D-UPIL-T-16-AO8, uden nogen anden form for distribution. Ved afslutningen af denne procedure, skal planerne destrueres, uden at der laves kopier heraf«.

De skal samtidig overføre beløbet til følgende konto lydende på navnet SI KAD PE hos BGL BNP Paribas:

BIC-kode: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

med angivelse af følgende i meddelelsen: »AO-T-16-AO8/(nøjagtigt virksomhedsnavn + by)«.

De vil modtage en e-mail, der bekræfter modtagelsen af deres anmodning og ovennævnte beløb, samt en faktura.

Udbudsmaterialet leveres af Europa-Parlamentet på fransk (kontraktsprog) med en engelsk eller tysk oversættelse af de vigtigste dokumenter i papirform (delvis) og i elektronisk version.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, postboks 403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2016