Építési beruházás - 391081-2016

08/11/2016    S215    Európai Parlament - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítését és modernizálását célzó projekt – 55. tétel (beltéri munkára vonatkozó tétel)

2016/S 215-391081

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique
Postai cím: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: à l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítését és modernizálását célzó projekt – 55. tétel (beltéri munkára vonatkozó tétel).

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítésére és korszerűsítésére irányuló projekt a mintegy 190 000 m2 alapterületet meghaladó igazgatási épület bővítését foglalja magában, és egy, a későbbi szakaszban meghozandó döntés függvényében a jelenlegi 65 000 m2 alapterületű igazgatási épület felújítását. Ez az igazgatási komplexum fog otthont adni az Európai Parlament Luxembourgban működő részlegeinek.

A szerződés a következő tételt foglalja magában:

— 55. tétel: „Mobil válaszfalak – ajtók”.

A tétel tovább nem osztható.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44112300
45421152
45421131
45421000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

55. tétel – „Mobil válaszfalak – ajtók”.

T1 Mobil térelválasztó rendszerek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kérjük, hogy az érintett tétel szerinti építési munkák időtartamával kapcsolatos részletes információkat tekintse meg a szerződéses dokumentáció 5. mellékletében (általános ütemezés). Az építési munkák tényleges időtartama (23 hónap) 48 hónapos időszak alatt oszlik meg az általános ütemezésnek megfelelően.

A 48 hónapos időtartam becsült időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

lásd a dokumentáció 13.1. pontját.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő és az SI KAD PE ingatlanforgalmazó cég között kerül sor, amelyet az Európai Parlament alapított az építési projekt finanszírozásának biztosítása céljából. Ez a cég gondoskodik a számlák rendezéséről.

További részletekért lásd a pályázati dokumentációt.

Teljesítési garancia: az építési munkák teljes árának 5 %-a (lásd a szerződéstervezet I.6. cikkét).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2017
Helyi idő: 14:00
Hely:

Európai Parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

lásd az ajánlati felhívás 7 pontját („Pályázatbontás”).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A projekt nyelve a francia.

Lásd a pályázati dokumentációt alkotó dokumentumokat.

A felhívás IV.2.2. pontját („Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje”) a következőképpen kell értelmezni: „A pályázatok és jelentkezések benyújtásának határideje”, az ajánlati felhívás 4. pontjában meghatározottak szerint.

A dokumentumok beszerzésére irányuló kérelmek beérkezési határideje: 24.11.2016.

A dokumentumok beszerzése díjköteles: igen.

Ár: 250 EUR.

Fizetési feltételek és fizetési mód: a dokumentumok közül néhány díjmentesen hozzáférhető az I.3. pontban említett eTendering platformon (a platformon történt regisztrációt követően):

A. útmutató;

B. ajánlati felhívás;

C. dokumentáció (mellékletek nélkül);

D. szerződéstervezet (mellékletek nélkül).

A teljes dokumentáció beszerzésére vonatkozó, oszthatatlan, rögzített ár 250 EUR.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek az ajánlatkérőnek e-mailen (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) küldött visszaigazoló levéllel kell bejelentkezniük (lásd ezen felhívás I.3. pontját).

A levélben meg kell adniuk pontos kapcsolati adataikat, héaszámukat, valamint az érintett tétel(ek) hivatkozását. A levélnek továbbá az alábbiakat kell tartalmaznia: „Alulírott/Je, soussigné ....., a ..... vállalat képviselője/représentant la société ..... ezúton kérem az INLO-D-UPIL-T-16-AO8. számú ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációt./déclare demander la transmission du dossier de l'appel à la concurrence INLO-D-UPIL-T-16-AO8. A ..... vállalat/La société ..... a terveket kizárólag arra a meghatározott célra használja fel, amelyre az Európai Parlament kibocsátotta azokat, azaz az INLO-D-UPIL-T-16-AO8. számú a közbeszerzési eljárásban való részvételre, bármiféle terjesztés nélkül./n'utilisera les plans que dans le but spécifique pour lequel ils ont été remis par le Parlement européen, c'est-à-dire la participation à la procédure de marché public no INLO-D-UPIL-T-16-AO8, sans distribution quelconque. Ezen eljárás végén a terveket másolás nélkül megsemmisítjük./À la fin de cette procédure, les plans seront détruits sans en faire de copies.”

Ezzel egy időben át kell utalniuk az összeget a SI KAD PE nevében a BGL BNP Paribas banknál nyitott következő számlaszámra:

BIC CODE: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

a közleményben feltüntetve a következőt: „AO-T-16-AO8/(pontos cégnév + város)”.

E-mailben visszaigazolást kapnak, amely a kérelmük és a fent említett összeg átvételének elismerését tartalmazza, továbbá a számlát.

Az Európai Parlament által rendelkezésre bocsátott pályázati dokumentáció francia nyelvű (a szerződés nyelve), a fő dokumentumok angol és német nyelvű fordításaival, papíron (részben) és számítógépes formátumban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/10/2016