Xogħlijiet - 391081-2016

08/11/2016    S215

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Proġett biex tkun estiża u mmodernizzata l-Binja Konrad Adenauer f'Lussemburgu — lott 55 (lott għal xogħol fuq ġewwa)

2016/S 215-391081

Avviż dwar kuntratt

Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, direction générale des infrastructures et de la logistique
Indirizz postali: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: à l'attention de M. le chef d'unité
Posta elettronika: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefown: +352 430024527
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Proġett biex tkun estiża u mmodernizzata l-Binja Konrad Adenauer f'Lussemburgu — lott 55 (lott għal xogħol fuq ġewwa).

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
45210000 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-proġett biex jiġi estiż u mmodernizzat il-Bini Konrad Adenauer f'Lussemburgu li jinvolvi l-kostruzzjoni ta' estensjoni ma' bini amministrattiv ta' madwar 190 000 m2 u, skont deċiżjoni pendenti li se tittieħed fi stadju aktar tard, ir-rinnovament ta' bini amministrattiv li hemm ta' 65 000 m2. Il-kumpless amministrattiv wara se jakkomoda d-dipartimenti kollha tal-Parlament Ewropew li jaħdmu f'Lussemburgu.

Dan il-kuntratt ikopri l-lottijiet li ġejjin:

— lott 55 'Strutturi li jaqsmu l-kmamar li jistgħu jitneħħew — bibien'.

Kull lott ma jinqasamx.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
44112300 Diviżorji
45421152 Stallazzjoni ta’ ħitan diviżorji
45421131 Stallazzjoni ta' bibien
45421000 Xogħol ta’ l-injam
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 55 — 'Strutturi li jaqsmu l-kmamar li jistgħu jitneħħew — bibien'.

T1 Sistemi ta' strutturi li jaqsmu l-kmamar li jistgħu jitneħħew.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għall-Anness 5 tal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt (skeda ġenerali) għal dettalji dwar it-tul ta' żmien tax-xogħlijiet fil-lott ikkonċernat. It-tul ta' żmien attwali tax-xogħlijiet (23 xahar) hu mifrux fuq perijodu ta' 48 xahar skont l-iskeda ġenerali.

It-tul ta' żmien ta' 48 xahar hu stima.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

ara l-punt 13.1 tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

il-kuntratt se jsir bejn min jirbaħ l-offerta u l-kumpanija li tinnegozja fil-proprjetà SI KAD PE, li twaqqfet mill-Parlament Ewropew biex tingħata garanzija tal-iffinanzjar tal-kostruzzjoni tal-proġett. Din il-kumpanija se tassigura l-ħlas tal-fatturi.

Jekk jogħġbok irreferi għall-ispeċifikazzjonijiet għal aktar dettalji.

Garanzija għat-twettiq: 5 % tal-prezz totali tax-xogħlijiet (ara l-Artiklu I.6 tal-abbozz ta' kuntratt).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 25/01/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/02/2017
Ħin lokali: 14:00
Post:

Il-Parlament Ewropew, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

jekk jogħġbok irreferi għall-punt 7 tal-istedina għall-offerti ('Ftuħ tal-offerti').

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-lingwa tal-proġett hija l-Franċiż.

Ara d-dokumenti li jikkostitwixxu l-istedina għall-offerti.

Punt IV.2.2 ta' dan l-avviż 'Il-limitu taż-żmien għal wasla tal-offerti jew it-talbiet għas-sehem' għandu jinftiehem kif ġej: 'Id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti jew it-talbiet għas-sehem', kif imfisser fir-4 punt tal-istedina għall-offerti.

Id-data tal-għeluq biex jaslu t-talbiet għad-dokumenti jew għall-aċċess tad-dokumenti: 24.11.2016.

Il-ħlas għad-dokumenti: iva.

Il-prezz: EUR 250.

It-termini u l-metodi ta' ħlas: jista' jkollok aċċess għal xi ftit mid-dokumenti fil-pjattaforma tat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku msemmija f'punt I.3 (wara reġistrazzjoni fuq il-pjattaforma):

A. gwida;

B. stedina għall-offerti;

C. speċifikazzjonijiet (mingħajr annessi);

D. abbozz ta' kuntratt (mingħajr annessi).

Hemm prezz fiss, indiviżibbli ta' EUR 250 għall-ksib tad-dokumentazzjoni sħiħa.

L-operaturi interessati għandhom javżaw b'dan permezz ta' Email (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) b'ittra ta' konferma mibgħuta lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt (ara l-punt I.3 ta' dan l-avviż).

F'din il-korrispondenza se jniżżlu d-dettalji preċiżi tal-kuntatt, in-numru tal-VAT u r-referenza għal-lott(ijiet) ikkonċernat(i). Il-korrispondenza għandha wkoll ikun fiha dan li ġej: 'Jien, hawn taħt iffirmat, ..... nirrappreżenta lill-kumpanija ..... qiegħed nitlob id-dokumentazzjoni għall-istedina għall-offerti INLO-D-UPIL-T-16-AO8. Il-kumpanija ..... se tuża l-pjanijiet biss għall-iskop speċifiku li għalih inħarġu mill-Parlament Ewropew, i.e. is-sehem fil-proċedura tal-ksib Nru INLO-D-UPIL-T-16-AO8, mingħajr ebda distribuzzjoni ta' xejn. Fl-aħħar ta' din il-proċedura, il-pjanijiet se jinqerdu mingħajr ma jsiru ebda kopji.'

Fl-istess waqt, huma se jgħaddu l-ammont fil-kont li ġej li nfetaħ f'isem SI KAD PE f'BGL BNP Paribas:

IL-KODIĊI BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

jindika dan li ġej fil-messaġġ: 'AO-T-16-AO8/(l-isem eżatt tal-kumpanija + il-belt)'.

Huma se jirċievu Email bħala konferma li tkun waslet it-talba tagħhom flimkien mal-ammont imsemmi qabel, kif ukoll fattura.

Id-dokumenti tal-istedina għall-offerti jingħataw mill-Parlament Ewropew bil-Franċiż (il-lingwa tal-kuntratt), bi traduzzjoni tad-dokumenti ewlenin bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż, stampati fuq karta (parti minnhom) u f'għamla kkompjuterizzata.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Belt: Strasburgu Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
27/10/2016