Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 391085-2022

19/07/2022    S137

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 137-391085

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés aKEHOP-2.1.3-15-2017-00083

azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátotttelepülések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának

fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDICSárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátásbiztonságának fokozása.

Vízbázis rekonstrukció

- Vízbázis rekonstrukció, Nyersvíz-vezetékek kiváltása

- Új tisztítási technológia alkalmazása a Zalaegerszeg Keleti Vízműtelepen

- A zalaszentiváni rendszer átkötése a zalaegerszegi hálózatra és víztorony építés

- Rekonstrukció, mosatási csomópontok kiépítése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 884
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2017-00083

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 202-458279

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 536 998 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II.2.7) pontban megadott szerződéses időtartam 884 naptári napnak értendő.

Az 1. sz. szerződés módosításról szóló tájékoztató hirdetmény VII.1.5) pontban megadott szerződéses időtartam 1023 naptári napnak értendő.

A 2. sz. szerződés módosításról szóló (jelen) tájékoztató hirdetmény VII.1.5) pontban megadott szerződéses időtartam 1170 naptári napnak értendő.

Az 1. sz. szerződésmódosítás kelte: 2022.02.16.

Az 1. sz. szerződésmódosítás tartalma:

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontjában a szerződésmódosítást megelőzően a következő szerepel:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 884 napos időtartamon belül

köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem

lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.A teljesítési határidő az

esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak

szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.1. pontját a következők szerint módosítják:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1023 napon belül, köteles

teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát

követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges

próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul,

amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés aKEHOP-2.1.3-15-2017-00083

azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátotttelepülések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának

fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDICSárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátásbiztonságának fokozása.

Vízbázis rekonstrukció

- Vízbázis rekonstrukció, Nyersvíz-vezetékek kiváltása

- Új tisztítási technológia alkalmazása a Zalaegerszeg Keleti Vízműtelepen

- A zalaszentiváni rendszer átkötése a zalaegerszegi hálózatra és víztorony építés

- Rekonstrukció, mosatási csomópontok kiépítése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1170
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 536 998 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen szerződésmódosítás kelte: 2022. július 11.

A hatósági előírás az ammónium-ion határértékekre vonatkozóan, mint az akadályoztatást kiváltó esemény 2021. május 03. napján következett be, melyre a Vállalkozó benyújtotta akadályközlését 2021. május 11. napján. Az akadályoztatás 2021. szeptember 27. napján szűnt meg.

Így az akadályoztatással érintett napok száma: összesen 147 nap.

A fentiek alapján a Szerződéses feladatainak teljesítésében a Vállalkozónak nem felróható késedelem jelentkezett, továbbá az akadályoztatást kiváltó esemény nem tartozik a Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe, ezért Vállalkozó jogosult a megvalósítás időtartamának további 147 naptári nappal történő meghosszabbítására.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt további 147 naptári nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített „Megvalósítás Időtartama” az 1. sz akadályoztatást is figyelembe véve 884 nap + 139 nap + 147nap+36 (jótállási időszak) hónapra módosul.

Felek az 1. sz. módosítás fentiekben idézett 3.2. pontját a következők szerint módosítják:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1023 nap + 147 nap, összesen: 1170 napon belül, köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz melléklet „C” Indikátor vízminőségi jellemzők az ammónium vonatkozásában 0,5 mg/l határétéket rögzít.

Az Üzemeltető Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. (Továbbiakban: Üzemeltető) 2021.05.03. napján kelt „Keleti víztisztító régi szűrő elbontás feltétele” tárgyú levelében az alábbi előre nem látható feltételről értesítette a Vállalkozót:

A régi szűrők kiiktatásának és elbontásának feltétele, hogy az új szűrők cellánkként, stabilan tudják tartani a 0,3 mg/l ammónium-ion határértéket legalább kéthetes időszakban, melynek műszaki indokait az 1. sz melléklet tartalmazza. A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2021.09.06. napján kelt ZA/NEF/1021-2/2021 ügyiratszámú levelében a vízmű hálózatra bocsátott víz tekintetében 0,3 mg/l ammónium küszöbértéket állapított meg, megerősítve az üzemeltető által előírt határétéket.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 536 998 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 536 998 000.00 HUF