Dostawy - 391163-2017

05/10/2017    S191    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Stoły

2017/S 191-391163

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-352058)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1
Olsztyn
10-073
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Leśniewska
Tel.: +48 261321600
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Faks: +48 261321689
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu polowego – postępowanie nr 86/D.

Numer referencyjny: 86/D
II.1.2)Główny kod CPV
39121200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— Stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą – w ilości 200 szt.,

Blat stołu wykonany z płyty HPL w kolorze brązowym o wymiarach 800x800 mm o grubości 5-6 mm z zaokrąglonymi narożnikami, posiadającej atest na kontakt z żywnością.

— Taboret polowy składany z metalową podstawą – w ilości 500 szt.,

Siedzisko taboretu ma być wykonane z tkaniny brezentowej w kolorze khaki, wodoodpornej i przeciwgnilnej, odpornej na rozrywanie o wymiarach 270x670 mm, brzegi siedziska muszą być obszyte taśmą koloru khaki zachodzącą z góry i dołu od 15 do 20 mm na siedzisko.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-352058

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.1
Zamiast:

Nazwa:

Dostawa sprzętu polowego – postępowanie nr 86/D

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury).

Powinno być:

Nazwa:

Dostawa sprzętu polowego – postępowanie nr 86/D

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

02/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Z. P. TRUCK-CAMPER Robert Urbaniak

ul. Słowackiego 10

Wieluń

98-300

Polska

Kod NUTS: PL11

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 776.42 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 86 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa.

Numer sekcji: II.1.7
Zamiast:

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT).

Powinno być:

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 86 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 137 000.00 PLN brana pod uwagę.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: