A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 39125-2023

20/01/2023    S15

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2023/S 015-039125

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Tisza töltéseinek és altalajainak megerősítése

Hivatkozási szám: EKR001721292021
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében „A Tisza folyó hagymahéj-szerkezetű töltéseinek és altalajainak megerősítése a szivárgási mérőhossz növelésével” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 476 938 800.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya: „A Tisza folyó hagymahéj-szerkezetű töltéseinek és altalajainak megerősítése a szivárgási mérőhossz növelésével” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint”

Kivitelezés (mind elsőrendű árvízvédelmi töltésen):

- szivárgó építése a Tisza bal parti töltésének (10.07 Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz) 111+330-112+460 tkm szelvényei környezetében 1 130 m hosszon, mélysége 5,0 m.

- szivárgási úthosszt növelő bent maradó acél szádfal beépítése a vízoldali koronaél környezetébe 10.07. Fegyvernek-Ledencei szakaszon a 107+100-107+475 tkm szelvények környezetében, összesen 375 m hosszban, átlagos mélység: 8,0 m; teljes mennyiség 3000 m2.

- nagy szilárdságú műanyag lemezbetétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése a:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:

o 07.13. Ágerdőmajor-olcsvai árvízvédelmi szakaszon: Kraszna jobb parti töltés 21+076-22+000 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 924 m, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 11 088 m2

o 07.02. Veresmart-nagyhalászi árvízvédelmi szakaszon: Tisza bal parti töltés 29+500-31+700 tkm szelvények között, összes hossz: 2200 m, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 26 400 m2

o 07.03. Zsurk-Veresmarti árvízvédelmi szakaszon: Tisza bal parti töltés 48+080-48+810 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 730 m, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 8 760 m2

o 07.01. Nagyhalász-Vencsellő-Buji árvízvédelmi szakaszon: Lónyay-főcsatorna bal parti töltés 0+400-1+495 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 1095 m, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 13 140 m2

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén:

o 09.01. Tiszafüred-Tiszakeszi árvízvédelmi szakaszon: Tisza bal parti töltés 39+000-40+500, 40+755-41+050 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 1795 m, átlagos mélység 8,0 m; teljes felület 14 360 m2

o 09.02. Tiszatarján-Rakamaz árvízvédelmi szakaszon: Tisza bal parti töltés 45+900-46+900 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 1000 m, átlagos mélység 8,0 m; teljes felület 8 000 m2

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:

o 10.03. Doba-kanyari árvízvédelmi szakaszon: Tisza jobb parti töltés 121+800-123+000 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 1200 m, átlagos mélység 8,0 m; teljes felület 9 600 m2

o 10.07. Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakaszon: Tisza bal parti töltés 132+400-136+570; 106+600-107+100;; 137+670-138+560 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 5560 m, átlagos mélység 8,1 m; teljes felület

44 880 m2

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:

o 11.01. Gyála-Szeged-Algyői árvízvédelmi szakaszon: Tisza jobb parti töltés 7+200-8+440 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 1250 m, átlagos mélység 8,0 m; teljes felület 9920 m2

A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

III.1.1. PONT FOLYTATÁSA

Igazolási mód:

SZ/1) és SZ/2): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Utólagos igazolás: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak (engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti (AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelménnyel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására) felhívást követően.

SZ/1) és az SZ/2) alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés tényét, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 038-097005
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11053727204
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Fax: +36 66510611
Internetcím: http://www.dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 476 938 800.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő-, egyéb- és befejező munkák. AF. III.1.1) SZ/2) pont, VZ-TER tervező feladatai (engedélyes tervek, kiviteli tervek

készítése) tervezési munkák, geodéziai munkák, szakfelügyeletek, acél szádfal építése, résfal építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte az ajánlatok értékelését az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatára az eljárás

során nem került sor. Ezen ajánlattevő adatai és a megajánlott értékelési szempontok:

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa Király Utca 4.)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

7 961 657 000

2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb: 36 hónap).:

36

2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

4

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok Gáz Utca 1.)

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

7 501 655 600

2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata

(hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

42

2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap).:

36

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2023