Forniture - 391259-2022

Submission deadline has been amended by:  442348-2022
19/07/2022    S137

Polonia-Wiązownica: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 137-391259

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wiązownica
Numero di identificazione nazionale: 7922031567
Indirizzo postale: Wiązownica
Città: Wiązownica
Codice NUTS: PL822 Przemyski
Codice postale: 37-522
Paese: Polonia
Persona di contatto: Józef Osowski
E-mail: inwestycje@wiazownica.com
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.wiazownica.com
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/wiazownica
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/wiazownica
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budowa instalacji OZE dla mieszkańców gminy Wiązownica

Numero di riferimento: IZ.271.19.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na którą składają się dostawa i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej przez mieszkańców Gminy Wiązownica.

Przedmiot zamówienia podzielono na 4/cztery części:

Część 1: Dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych:

Część 2: Dostawa i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych

Część 3: Dostawa i montaż kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych:

Część 4: Dostawa i montaż kompletnych kotłów na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Programie funkcjonalno - użytkowym , stanowiącym załącznik do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych.

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331000 Pannelli solari
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45315600 Impianti a bassa tensione
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL822 Przemyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wiązownica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na którą składają się dostawa i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej przez mieszkańców Gminy Wiązownica.

Część 1: Dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktaż użytkowników. Przewiduje się następujące typy instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

Instalacja fotowoltaiczna

Zestaw ilość paneli Moc instalacji Ilość instalacji

1 1 0,40 kW 0 szt.

2 2 0,80 kW 0 szt.

3 3 1,20 kW 0 szt.

4 4 1,60 kW 0 szt.

5 5 2,00 kW 2 szt.

6 6 2,40 kW 7 szt.

7 7 2,80 kW 1 szt.

8 8 3,20 kW 51 szt.

9 9 3,60 kW 12 szt.

10 10 4,00 kW 63 szt.

11 11 4,40 kW 123 szt.

12 12 4,80 kW 8 szt.

13 13 5,20 kW 24 szt.

14 14 5,60 kW 0 szt.

15 15 6,00 kW 6 szt.

16 16 6,40 kW 0 szt.

17 17 6,80 kW 6 szt.

18 18 7,20 kW 2 szt.

19 19 7,60 kW 1 szt.

20 20 8,00 kW 6 szt.

21 21 8,40 kW 0 szt.

22 22 8,80 kW 0 szt.

23 23 9,20 kW 0 szt.

24 24 9,60 kW 1 szt.

25 25 10,00 kW 6 szt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331000 Pannelli solari
09331100 Collettori solari per la produzione di calore
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
45321000 Lavori di isolamento termico
45330000 Lavori di idraulica
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL822 Przemyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wiązownica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Część 2: Dostawa i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach:

Kolektory słoneczne

Zestaw typ typ ilość kolektorów Ilość instalacji

I 2 kolektory płaskie zbiornik 250l płaskie 2 szt. 12 szt.

II 3 kolektory płaskie zbiornik 300l płaskie 3 szt. 57 szt.

III 4 kolektory płaskie zbiornik 350l płaskie 4 szt. 11 szt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

5. Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych: na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na potrzeby centralnego ogrzewania

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
42511110 Pompe di calore
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
45321000 Lavori di isolamento termico
45330000 Lavori di idraulica
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL822 Przemyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wiązownica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa i montaż kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych: na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach:

Pompa ciepła powietrzna CWU liczba sztuk 4 szt.

Pompa ciepła powietrzna CO i CWU

Zestaw typ Moc Ilość instalacji

I powietrzna 7,00 kW 4 szt.

I powietrzna 10,00 kW 0 szt.

II powietrzna 13,00 kW 19 szt.

III powietrzna 15,00 kW 10 szt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

5. Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż kompletnych kotłów na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych:

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
44621200 Caldaie
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
45321000 Lavori di isolamento termico
45330000 Lavori di idraulica
45331110 Lavori di installazione di caldaie
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL822 Przemyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wiązownica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa i montaż kompletnych kotłów na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach:

Kocioł na pellet

Zestaw typ Moc Ilość instalacji

I pellet 10,00 kW 0 szt.

I pellet 15,00 kW 21 szt.

II pellet 20,00 kW 0 szt.

III pellet 24,00 kW 8 szt.

IV pellet 30,00 kW 1 szt.

Kocioł na zgazowanie drewna

Zestaw typ Moc Ilość instalacji

I zgazowanie 17,00 kW 22 szt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

5. Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę nie mniejszą niż:

Dla części 1: 1 000 000,00PLN;

Dla części 2: 300 000,00 PLN;

Dla części 3: 500 000,00 PLN;

Dla części 4: 300 000,00 PLN;

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Dla Części 1:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 szt. o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty..

Dla Części 2:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji kolektorów słonecznych albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa kolektorów słonecznych w ilości min. 40 szt. o wartości min. 350 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Dla Części 3:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji powietrznych pomp ciepła w ilości min. 20 szt. o wartości min. 450 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Dla Części 4:

• jedną dostawę związaną z montażem i uruchomieniem kotłów na biomasę albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa i uruchomienie kotłów na biomasę w ilości min. 20 szt. o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a) Część 1:

• Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów);

• Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów); posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika b

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz projekt istotnych postanowień umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Oferty zostaną otwarte poprzez odszyfrowanie ofert złożonych w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, (art. 108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy Pzp) sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w ust. 2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

d) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP

Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Wadium w wysokości:

Część 1: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Część 2: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Część 3: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Część 4: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria i ich opis: Część 1-4

1 Cena brutto 60%

2 Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości 35%

3 Aspekty społeczne 5%

Razem: 100% = 100 pkt

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postepu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

23.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.

23.2 Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 513 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

23.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przekazana w inny sposób, niż określony w pkt. 1,

23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się

w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym.

23.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.6 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać elementy określone w art. 516 ust. 1 ustawy Pzp.

23.7 Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022