Tjenesteydelser - 391381-2020

21/08/2020    S162

Ungarn-Budapest: Informationskoordineringstjenester i EIT-RIS-lande

2020/S 162-391381

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 127-309382)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Postadresse: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
By: Budapest
NUTS-kode: HU110 Budapest
Land: Ungarn
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://eit.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Informationskoordineringstjenester i EIT-RIS-lande

Sagsnr.: 02/2020/OP/EITPROC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98111000 Tjenesteydelser fra erhvervsorganisationer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesteydelserne omfatter informationskoordinering i Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta og Ungarn blandt EIT-knudepunkterne og andre VIF'ers kontorer og at fungere som et informationspunkt for lokale interessenter med hensyn til EIT-fællesskabets aktiviteter. Tjenesteyderen skal derfor sørge for, at der er personale på stedet i hvert målland, der kan agere som »informationskoordinator«.

Informationskoordinatoren leverer sine tjenester på lokalsproget og på engelsk. Informationskoordinatoren skal fungere som et landespecifikt informationspunkt med hensyn til indsamling og syntetisering af grundlæggende informationer relateret til VIF'ers aktiviteter og muligheder i et givet land. Vedkommende skal lette og støtte strømlining af oplysninger om de forskellige VIF'er og deres aktiviteter i mållandene til relevante interessenter i videntrekanten.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-309382

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 03/09/2020
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: