Servicii - 391666-2018

08/09/2018    S173

Belgia-Bruxelles: Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Airmedevac

2018/S 173-391666

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 110-249431)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Airmedevac

Număr de referinţă: 17.CPS.PA.263 LOT1/LOT2/LOT3/LOT4
II.1.2)Cod CPV principal
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului-cadru care urmează să fie atribuit este furnizarea de servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații (aripa fixă și rotativă) care urmează să fie utilizate în cadrul operațiunilor naționale și / sau internaționale de apărare și / sau de securitate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/09/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 110-249431

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 18/09/2018
A se citi:
Data: 26/09/2018
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 19/09/2018
A se citi:
Data: 27/09/2018
VII.2)Alte informații suplimentare: