Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 391683-2018

08/09/2018    S173

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o pružanju usluga — podrška ekosustavu za Copernicus i svemirsku politiku EU-a — br. 712/PP/2018/FC

2018/S 173-391683

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 165-376103)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: grow-i3-fwc@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju usluga — podrška ekosustavu za Copernicus i svemirsku politiku EU-a — br. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora o pružanju usluga za aktivnosti usmjerene na jačanje uporabe i usvajanju podataka i informacija Copernicus-a. Može se tražiti ograničeni broj zadataka u pogledu promicanja provedbe Svemirske strategije za Europu i drugih srodnih svemirskih programa (npr. Galileo, Obzor 2020. – svemir i popratni okvirni program za istraživanje i inovacije – svemirski dio; nadzor i praćenje u svemiru (Space Surveillance and Tracking – SST); Govsatcom) i obrane.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/09/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 165-376103

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.1.6)
Grupa br.: All lots
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Podaci o grupama
Umjesto:

Ponude se mogu dostaviti za sve grupe.

Glasi:

Ponuditelji mogu dostaviti ponude za najveći broj grupa(4):

VII.2)Ostali dodatni podaci: