Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 391683-2018

08/09/2018    S173

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

2018/S 173-391683

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 165-376103)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-i3-fwc@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/growth/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru de servicii - Sprijin ecosistemic pentru Copernicus și politica spațială a UE - nr. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Cod CPV principal
79416000 Servicii de relaţii cu publicul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei licitații este încheierea unui Contract-cadru de servicii pentru activități care vizează consolidarea utilizării și preluării datelor și informațiilor Copernicus. Un număr limitat de sarcini pot fi solicitate în ceea ce privește promovarea punerii în aplicare a Strategiei spațiale pentru Europa și a altor programe spațiale aferente (de exemplu, Galileo, programul Horizon 2020 - Spațiu și programul-cadru de monitorizare pentru cercetare și inovare - partea cu privire la spațiu, Supravegherea și urmărirea spațiului (SST ); Govsatcom) și apărare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/09/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 165-376103

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.6)
Lot nr.: All lots
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații privind loturile
În loc de:

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile.

A se citi:

Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi (4).

VII.2)Alte informații suplimentare: