Услуги - 391876-2019

TIЗаглавиеПолша-Варшава: Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги
NDНомер на публикацията на обявлението391876-2019
PDДата на публикуване20/08/2019
OJНомер на броя на ОВ S159
TWГрад/населено място на купувачаВАРШАВА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция за гранична и брегова охрана
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаPL
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен13/08/2019
DTКраен срок за подаване27/09/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72224000 - Консултантски услуги по управление на компютърни проекти
71311200 - Консултантски услуги, свързани с транспортни системи
79411000 - Консултантски услуги по общо управление
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)PL911
IAИнтернет адрес (URL)https://frontex.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС