Urakat - 392001-2019

Submission deadline has been amended by:  416875-2019
20/08/2019    S159    Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Rovaniemi: Rakennustyöt

2019/S 159-392001

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2729027-1
Postiosoite: Ainonkatu 1
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7
Postinumero: 96200
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Rouhiainen
Sähköpostiosoite: pekka.rouhiainen@markkinakiinteistot.fi
Puhelin: +358 201525090
Faksi: +358 201525099

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.rovaseudunmarkkinakiinteistot.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29375
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0875416-5
Postiosoite: Ruokasenkatu 4 B, 4. krs
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7
Postinumero: 96200
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kimmo Puttonen
Sähköpostiosoite: kimmo.puttonen@wsp.com

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.wsp.com

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29375
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kaupungin omistama kiinteistö osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ylikylän monitoimitalo, laajennus ja peruskorjaus — sähköurakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kohteena on Ylikylän monitoimitalon laajennuksen ja peruskorjauksen rakentamisen. Rakennuskohteen bruttoala on n. 10 800 m2.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa työt käynnistetään maarakennus- ja perustusurakalla ja jatketaan rakennusurakalla, tate- ja pihaurakoilla.

Rakennus-, putki-, ilmastonti-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja pihaurakoiden hankinnoista tehdään erillinen hankintailmoitus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 26 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000
45310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ylikyläntie 23

96800 Rovaniemi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana / päätoteuttajana urakkaansa sisältyvien töiden aloitusajankohdasta lähtien kohteen valmistumiseen saakka.

Maarakennus- ja perustusurakka (osan urakka-ajasta), putki-, ilmastointi-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja pihaurakka suoritetaan rakennusurakkaan (pääurakkaan) alistettuna sivu-urakkana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 900 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 02/10/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Huomioitava: tarjoajan tulee täyttää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ESPD-lomake.

Täytetyt lomakkeet tulee liittää tarjoukseen tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

— Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi,

— Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet,

— Tarjoajalla ei saa olla maksamattomia verovelkoja eikä maksamattomia eläkevakuutusmaksuja tai niistä tulee olla verottajan/vakuutusyhtiön todistus hyväksytystä maksusuunnitelmasta,

— Tarjoajan vuotuisen liikevaihdon tulee olla vähintään 1 200 000 EUR 3 viimeisen vuoden ajalta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa:

— Tiedot yrityksen liikevaihdosta 3 viimeksi kuluneelta vuodelta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 088-209935
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/09/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/08/2019