Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 392262-2021

02/08/2021    S147

Rumänien-Bistrița: Schneeräumung

2021/S 147-392262

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 140-371503)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Judetul Bistrita-Nasaud
Nationale Identifikationsnummer: 4347550
Postanschrift: Strada: Petru Rareş, nr. 1
Ort: Bistrita
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 420080
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Elisabeta Ungureanu
E-Mail: licitatii@cjbn.ro
Telefon: +40 0263230741
Fax: +40 0263214750
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.portalbn.ro/cj/Pagini/default.aspx
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Întreținere curentă pe timp de iarnă în perioada 2021/2022-2024/2025 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Referenznummer der Bekanntmachung: 4347550/2021/12533
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru are ca obiect prevenirea şi organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene din judeţul Bistrița-Năsăud, aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.

Activitatea privind întreţinerea curentă pe timp de iarnă are caracter strategic, de importanţă naţională şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a administratorului drumului.

Pentru eficientizarea activității de iarnă și reducerea timpului necesar până la începerea intervențiilor pe drum, drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sunt împărțite în 5 loturi pentru care se va încheia câte un Acord cadru, respectiv:

- Lot 1-Bistrița

- Lot 2-Beclean

- Lot 3-Năsăud

- Lot 4-Șieu

- Lot 5-Lechința

Se va încheia un Acord-cadru pentru o perioadă de 4 ani pe fiecare lot în parte, cu câte patru contracte subsecvente, unul pentru fiecare an, respectiv: 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 şi 2024-2025.

Notă: AC va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia AC de a raspunde la solicitările de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificari cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 140-371503

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Reguli de comunicare și transmitere a datelor. - Solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire se vor adresa exclusiv în SEAP, la secțiunea Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea Lista clarificări, notificări și decizii din cadrul anunțului de participare. - Pentru comunicările ulterioare deschiderii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la solicitările de clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/ Intrebări/Comunicări), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică. - În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare acestora şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Notă: 1) Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din lege - se va completa Formularul anexat 2) Orice mentiune/trimitere la standarde/stasuri/ specificatii tehnice la nivelul Caietului de sarcini se va citi "SAU ECHIVALENT". In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce pentru personalul prezentat se accepta documente echivalente (emise in tara de rezidenta) celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, in conformitate cu prevederile art 5 alin 2 din Instructiunea nr 1/2017.

muss es heißen:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Reguli de comunicare și transmitere a datelor. - Solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire se vor adresa exclusiv în SEAP, la secțiunea Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea Lista clarificări, notificări și decizii din cadrul anunțului de participare. - Pentru comunicările ulterioare deschiderii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la solicitările de clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/ Intrebări/Comunicări), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică. - În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare acestora şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Notă: 1) Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din lege - se va completa Formularul anexat 2) Orice mentiune/trimitere la standarde/stasuri/ specificatii tehnice la nivelul Caietului de sarcini se va citi "SAU ECHIVALENT". In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce pentru personalul prezentat se accepta documente echivalente (emise in tara de rezidenta) celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, in conformitate cu prevederile art 5 alin 2 din Instructiunea nr 1/2017.Precizare : Cap IV.4.1 -MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE se completeaza astfel : Ofertantii au obligativitatea de a prezenta propunerea tehnica prin completarea Formularului de propunere tehnica - formular anexat in fisierul Formulare .

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Cap IV.4.1 -MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE se completeaza astfel : Ofertantii au obligativitatea de a prezenta propunerea tehnica prin completarea Formularului de propunere tehnica - formular anexat in fisierul Formulare .