Služby - 392275-2021

02/08/2021    S147

Česko-Krásno: Architektonické a související služby

2021/S 147-392275

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 143-381159)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Krásno
Národní identifikační číslo: 00573167
Poštovní adresa: Radniční č.p.1, 357 47 Krásno
Obec: Město Krásno
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 357 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Miroslav Vodák
E-mail: mirek.vodak@nolimat.com
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mesto-krasno.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00573167

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DŮM S BYTY PRO SENIORY

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Do širšího řešeného území, jsou zahrnuty pozemky číslo 202/1, 202/2 (v soukromém vlastnictví), pozemek číslo 3070/3 a dále část prostoru náměstí, pozemek číslo 3057/3 ve vymezeném rozsahu od uliční čáry ke korytu potoka „Dlouhá stoka“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 143-381159

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/09/2021
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 10/09/2021
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace: