Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 392302-2021

02/08/2021    S147

Netherlands-Hilvarenbeek: Geophysical surveys of archaeological sites

2021/S 147-392302

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hilvarenbeek
National registration number: 22787795
Postal address: Vrijthof 10
Town: Hilvarenbeek
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5081CA
Country: Netherlands
Contact person: Wendy Bak
E-mail: gemeente@hilvarenbeek.nl
Telephone: +31 135058300
Fax: +31 135054380
Internet address(es):
Main address: http://www.hilvarenbeek.nl
Address of the buyer profile: http://www.hilvarenbeek.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Archeologische opgraving Gelderakkers

Reference number: 66074
II.1.2)Main CPV code
71351720 Geophysical surveys of archaeological sites
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het betreft het uitvoeren van opgraving en het vrijleggen, documenteren, veilig stellen, ontsluiten (rapporteren) en toegankelijk maken van de aanwezige archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Archeologische sporen worden doelgericht onderzocht om de onderzoeksvragen zoveel als mogelijk te kunnen beantwoorden.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 264 440.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

264440

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

De Gemeente Hilvarenbeek heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij gegund wordt aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek voor plangebied Gelreakkers in de gemeente Hilvarenbeek. De fictieve inschrijfsom bestaat uit een inschrijfsom voor archeologische opgravingen (vastdeel) en voor het categoriseren en rapporteren van vondsten en uitwerken van monsters (hiervoor zijn inschrijvers gevraagd om fictieve aantallen te beprijzen). Deze aantallen staan dus niet vast.

De geschatte waarde van de opdracht, het vaste en niet vaste deel, lag ruim onder de drempel voor Europees aanbesteden zodat de Gemeente Hilvarenbeek terecht heeft gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure.

Na inschrijving bleek de fictieve inschrijfsom van de inschrijver met de laagste fictieve prijs, Econsultancy B.V., boven de Europese aanbestedingsdrempel te liggen, te weten € 264.440. De Gemeente Hilvarenbeek gaat er echter vanuit dat de uiteindelijke aantallen vondsten en uitwerking monsters lager zal zijn dan de fictieve aantallen die inschrijvers moesten beprijzen. Hierdoor zal het daadwerkelijk aan de winnende inschrijver te betalen bedrag onder de Europese drempel uitkomen.

Op grond van het vorenstaande heeft de Gemeente Hilvarenbeek het voornemen de opdracht te gunnen aan Econsultancy B.V. Indien u de opdracht wenst uit te voeren, kunt u bezwaar maken tegen het voornemen binnen een termijn van 20 dagen. Hierna kent de Gemeente geen belemmering om met Econsultancy B.V. een overeenkomst te sluiten.

IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Archeologische opgraving Gelderakkers

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
27/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Econsultancy B.V.
National registration number: 13038286
Postal address: Rijksweg Noord 39
Town: Swalmen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6071KS
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 264 400.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: arrondissement West-Brabant
Town: Tilburg
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2021